Szczegóły spółki

Nazwa BESKIDZKI HURT TOWAROWY SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5471059538
REGON 070714676
KRS 0000144861
Adres ul. Wypoczynkowa 78, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.3 0.37
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.44 0.59
Płynność bieżąca (CR) 0.65 0.35
Płynność szybka (QR) 0.65 0.35
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.44 0.59
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 22.12% 16.84%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 8.66% 6.55%
Rentowność aktywów (ROA) 6.02% 4.13%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-29 124/2020 442 356103
Poz. 356103. BESKIDZKI HURT TOWAROWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144861. SYSTEM,
wpis do rejestru: 31.12.2002.
[RDF/207808/20/988]

W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 356103. BESKIDZKI HURT TOWAROWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144861. SYSTEM,
wpis do rejestru: 31.12.2002.
[RDF/207808/20/988]

W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-29 124/2020 442 356104
Poz. 356104. BESKIDZKI HURT TOWAROWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144861. SYSTEM,
wpis do rejestru: 31.12.2002.
[RDF/207808/20/389]

W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 356104. BESKIDZKI HURT TOWAROWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144861. SYSTEM,
wpis do rejestru: 31.12.2002.
[RDF/207808/20/389]

W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-29 124/2020 442 356105
Poz. 356105. BESKIDZKI HURT TOWAROWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144861. SYSTEM,
wpis do rejestru: 31.12.2002.
[RDF/207808/20/790]

W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 356105. BESKIDZKI HURT TOWAROWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144861. SYSTEM,
wpis do rejestru: 31.12.2002.
[RDF/207808/20/790]

W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-29 124/2020 442 356106
Poz. 356106. BESKIDZKI HURT TOWAROWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144861. SYSTEM,
wpis do rejestru: 31.12.2002.
[RDF/207808/20/191]

W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 356106. BESKIDZKI HURT TOWAROWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144861. SYSTEM,
wpis do rejestru: 31.12.2002.
[RDF/207808/20/191]

W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2019-08-20 160/2019 387 979383
Poz. 979383. BESKIDZKI HURT TOWAROWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144861. SĄD REJO-
NOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.12.2002.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/6358/19/570]

W dniu 13.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PASIERBEK 2. KRY-
STYNA 3. 57052406742 wpisać: 2 1. WYSOGLĄD
2. PAWEŁ 3. 91031014311
Poz. 979383. BESKIDZKI HURT TOWAROWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144861. SĄD REJO-
NOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.12.2002.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/6358/19/570]

W dniu 13.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PASIERBEK 2. KRY-
STYNA 3. 57052406742 wpisać: 2 1. WYSOGLĄD
2. PAWEŁ 3. 91031014311
2019-07-29 145/2019 1061 890160
Poz. 890160. BESKIDZKI HURT TOWAROWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144861. SYSTEM,
wpis do rejestru: 31.12.2002.
[RDF/162056/19/197]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 890160. BESKIDZKI HURT TOWAROWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144861. SYSTEM,
wpis do rejestru: 31.12.2002.
[RDF/162056/19/197]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-29 145/2019 1062 890161
Poz. 890161. BESKIDZKI HURT TOWAROWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144861. SYSTEM,
wpis do rejestru: 31.12.2002.
[RDF/162056/19/598]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 890161. BESKIDZKI HURT TOWAROWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144861. SYSTEM,
wpis do rejestru: 31.12.2002.
[RDF/162056/19/598]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-29 145/2019 1062 890162
Poz. 890162. BESKIDZKI HURT TOWAROWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144861. SYSTEM,
wpis do rejestru: 31.12.2002.
[RDF/162056/19/999]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 890162. BESKIDZKI HURT TOWAROWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144861. SYSTEM,
wpis do rejestru: 31.12.2002.
[RDF/162056/19/999]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-29 145/2019 1062 890163
Poz. 890163. BESKIDZKI HURT TOWAROWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144861. SYSTEM,
wpis do rejestru: 31.12.2002.
[RDF/162056/19/400]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 890163. BESKIDZKI HURT TOWAROWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144861. SYSTEM,
wpis do rejestru: 31.12.2002.
[RDF/162056/19/400]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1125 789638
Poz. 789638. BESKIDZKI HURT TOWAROWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144861. SĄD REJO-
NOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.12.2002.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/5795/19/984]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KUROS 2. JAN 3. 50010204554 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SZAREK 2. MARCIN
3. 84062403319 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 789638. BESKIDZKI HURT TOWAROWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144861. SĄD REJO-
NOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.12.2002.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/5795/19/984]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KUROS 2. JAN 3. 50010204554 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SZAREK 2. MARCIN
3. 84062403319 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2019-06-27 123/2019 594 471492
Poz. 471492. BESKIDZKI HURT TOWAROWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144861. SĄD REJO-
NOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.12.2002.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/4678/19/373]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. RYPLEWICZ 2. RAFAŁ
3. 88010204236
Poz. 471492. BESKIDZKI HURT TOWAROWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144861. SĄD REJO-
NOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.12.2002.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/4678/19/373]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. RYPLEWICZ 2. RAFAŁ
3. 88010204236
2019-05-13 91/2019 351 283770
Poz. 283770. BESKIDZKI HURT TOWAROWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144861. SĄD REJO-
NOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.12.2002.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/3026/19/289]

W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. CHODOROWSKI
2. RYSZARD 3. 46061503896 wpisać: 2 1. BUZI-
KIEWICZ 2. KRYSTYNA BARBARA 3. 53102404085
3 1. ZIĘBA 2. JAROSŁAW TOMASZ 3. 75040712372
Poz. 283770. BESKIDZKI HURT TOWAROWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144861. SĄD REJO-
NOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.12.2002.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/3026/19/289]

W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. CHODOROWSKI
2. RYSZARD 3. 46061503896 wpisać: 2 1. BUZI-
KIEWICZ 2. KRYSTYNA BARBARA 3. 53102404085
3 1. ZIĘBA 2. JAROSŁAW TOMASZ 3. 75040712372
2018-09-12 177/2018 730 389007
Poz. 389007. BESKIDZKI HURT TOWAROWY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000144861. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 31.12.2002.
[RDF/201700/18/943]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 389007. BESKIDZKI HURT TOWAROWY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000144861. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 31.12.2002.
[RDF/201700/18/943]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-12 177/2018 730 389008
Poz. 389008. BESKIDZKI HURT TOWAROWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144861. SYSTEM,
wpis do rejestru: 31.12.2002.
[RDF/201701/18/344]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 389008. BESKIDZKI HURT TOWAROWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144861. SYSTEM,
wpis do rejestru: 31.12.2002.
[RDF/201701/18/344]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-12 177/2018 730 389009
Poz. 389009. BESKIDZKI HURT TOWAROWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144861. SYSTEM,
wpis do rejestru: 31.12.2002.
[RDF/201702/18/745]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 389009. BESKIDZKI HURT TOWAROWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144861. SYSTEM,
wpis do rejestru: 31.12.2002.
[RDF/201702/18/745]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-12 177/2018 730 389010
Poz. 389010. BESKIDZKI HURT TOWAROWY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000144861. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 31.12.2002.
[RDF/201703/18/146]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 389010. BESKIDZKI HURT TOWAROWY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000144861. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 31.12.2002.
[RDF/201703/18/146]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki