Szczegóły spółki

Nazwa ZM INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
NIP b/d
REGON b/d
KRS 0000144836
Adres Przemysłowa 7, 39-100 Ropczyce
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4690Z — sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.4 0.55
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.67 1.23
Płynność bieżąca (CR) 1.52 1.32
Płynność szybka (QR) 1.28 1.05
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.67 1.23
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 3.5% 5.05%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 8.88% 22.11%
Rentowność aktywów (ROA) 5.33% 9.89%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki