Szczegóły spółki

Nazwa POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9512063356
REGON 015276609
KRS 0000144813
Adres ul. Kłobucka 23 A, 02-699 Warszawa
Telefon 0224645200
Faks 0224645200
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 7120A — badania i analizy związane z jakością żywności
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.07 0.07
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.07 0.07
Płynność bieżąca (CR) 12.92 13.76
Płynność szybka (QR) 12.86 13.7
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.07 0.07
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -1.79% 0.3%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -1.4% 0.24%
Rentowność aktywów (ROA) -1.31% 0.22%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-07 130/2020 513 389066
Poz. 389066. POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTY-
FIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144813. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.12.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/28415/20/314]

W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. JACHACY
2. EDYTA 3. 79071917623 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 389066. POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTY-
FIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144813. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.12.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/28415/20/314]

W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. JACHACY
2. EDYTA 3. 79071917623 4. PROKURA SAMOISTNA
2020-02-19 34/2020 241 77008
Poz. 77008. POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTY-
FIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144813. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.12.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/6042/20/514]

W dniu 13.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 6.12.2019 R., REP. A NR 34308/2019, NOTARIUSZ
ROBERT BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 27 UST.2 PKT 6;
§ 27 UST.3 PKT 3; § 43 UST.3 PKT 2; § 43 UST.3 PKT
3; § 43 UST.3 PKT 4; § 43 UST.5; § 49 PKT 5; § 50
UST.6
Poz. 77008. POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTY-
FIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144813. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.12.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/6042/20/514]

W dniu 13.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 6.12.2019 R., REP. A NR 34308/2019, NOTARIUSZ
ROBERT BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 27 UST.2 PKT 6;
§ 27 UST.3 PKT 3; § 43 UST.3 PKT 2; § 43 UST.3 PKT
3; § 43 UST.3 PKT 4; § 43 UST.5; § 49 PKT 5; § 50
UST.6
2020-02-07 26/2020 335 58936
Poz. 58936. POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTY-
FIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144813. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.12.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/5408/20/969]

W dniu 31.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 58936. POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTY-
FIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144813. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.12.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/5408/20/969]

W dniu 31.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2019-07-17 137/2019 1127 729996
Poz. 729996. POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTY-
FIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144813. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.12.2002.
[RDF/149737/19/920]W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 729996. POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTY-
FIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144813. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.12.2002.
[RDF/149737/19/920]W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-17 137/2019 1127 729997
Poz. 729997. POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTY-
FIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144813. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.12.2002.
[RDF/149737/19/321]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 729997. POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTY-
FIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144813. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.12.2002.
[RDF/149737/19/321]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-17 137/2019 1127 729998
Poz. 729998. POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTY-
FIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144813. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.12.2002.
[RDF/149737/19/722]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 729998. POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTY-
FIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144813. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.12.2002.
[RDF/149737/19/722]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-11-20 224/2018 1716 1092377
Poz. 1092377. POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTY-
FIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144813. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.12.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/57689/18/340]W dniu 12.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA SPÓŁKI) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. KORNECKI
2. JAKUB MARIA 3. 82030205732 2 1. GERO-
MIN 2. MACIEJ JERZY 3. 88042202310 wpisać:
3 1. REDŹKO 2. MAREK JACEK 3. 79092801291
4 1. JAŚKOWSKI 2. ARTUR ZBIGNIEW
3. 76071402537
Poz. 1092377. POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTY-
FIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144813. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.12.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/57689/18/340]W dniu 12.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA SPÓŁKI) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. KORNECKI
2. JAKUB MARIA 3. 82030205732 2 1. GERO-
MIN 2. MACIEJ JERZY 3. 88042202310 wpisać:
3 1. REDŹKO 2. MAREK JACEK 3. 79092801291
4 1. JAŚKOWSKI 2. ARTUR ZBIGNIEW
3. 76071402537
2018-10-01 190/2018 672 519300
Poz. 519300. POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTY-
FIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144813. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.12.2002.
[RDF/336122/18/227]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 519300. POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTY-
FIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144813. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.12.2002.
[RDF/336122/18/227]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-01 190/2018 672 519301
Poz. 519301. POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTY-
FIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144813. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.12.2002.
[RDF/336123/18/628]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 519301. POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTY-
FIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144813. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.12.2002.
[RDF/336123/18/628]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-01 190/2018 672 519302
Poz. 519302. POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTY-
FIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144813. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.12.2002.
[RDF/336124/18/29]
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 519302. POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTY-
FIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144813. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.12.2002.
[RDF/336124/18/29]
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-01 190/2018 672 519303
Poz. 519303. POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTY-
FIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144813. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.12.2002.
[RDF/336125/18/430]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 519303. POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTY-
FIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144813. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.12.2002.
[RDF/336125/18/430]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-02-12 30/2018 315 40146
Poz. 40146. POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKA-
CJI SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144813. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.12.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/5722/18/531]

W dniu 05.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SAPIŃSKA
2. STEFANIA EWA 3. 57122407040 4. SAMOISTNA
wpisać: 2 1. JACHACY 2. EDYTA 3. 79071917623
4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 40146. POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKA-
CJI SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000144813. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.12.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/5722/18/531]

W dniu 05.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SAPIŃSKA
2. STEFANIA EWA 3. 57122407040 4. SAMOISTNA
wpisać: 2 1. JACHACY 2. EDYTA 3. 79071917623
4. PROKURA SAMOISTNA

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki