Szczegóły spółki

Nazwa "POLSKIE RADIO RZESZÓW" - ROZGŁOŚNIA REGIONALNA W RZESZOWIE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8130014447
REGON 690271718
KRS 0000144370
Adres ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów
Telefon 178 521 501
Faks 178 521 501
E-mail aekretariat@radio.rzeszow.pl
WWW www.radio.rzeszow.pl
PKD
  • 6010Z — nadawanie programów radiofonicznych
  • 5819Z — pozostała działalność wydawnicza
  • 5920Z — działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
  • 6312Z — działalność portali internetowych
  • 6391Z — działalność agencji informacyjnych
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • 7311Z — działalność agencji reklamowych
  • 7312A — pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
  • 7320Z — badanie rynku i opinii publicznej
  • 9004Z — działalność obiektów kulturalnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.18 0.19
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.22 0.23
Płynność bieżąca (CR) 5.75 5.82
Płynność szybka (QR) 5.72 5.78
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.22 0.23
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -2.83% 2.51%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -3.34% 3.2%
Rentowność aktywów (ROA) -2.73% 2.6%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-02 01/2020 218 1633
Poz. 1633. „POLSKIE RADIO RZESZÓW” - ROZ-
GŁOŚNIA REGIONALNA W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000144370. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.12.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/14315/19/948]

W dniu 20.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PĘKALA
2. KRYSTYNA 3. 58052018425 4. PROKURA SAMO-
ISTNA
Poz. 1633. „POLSKIE RADIO RZESZÓW” - ROZ-
GŁOŚNIA REGIONALNA W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000144370. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.12.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/14315/19/948]

W dniu 20.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PĘKALA
2. KRYSTYNA 3. 58052018425 4. PROKURA SAMO-
ISTNA
2019-10-11 198/2019 412 1069933
Poz. 1069933. „POLSKIE RADIO RZESZÓW” - ROZ-
GŁOŚNIA REGIONALNA W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000144370. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.12.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/13150/19/954]

W dniu 04.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MARKO-
WICZ 2. JAN 3. 54071004553 4. PROKURA SAMO-
ISTNA
Poz. 1069933. „POLSKIE RADIO RZESZÓW” - ROZ-
GŁOŚNIA REGIONALNA W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000144370. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.12.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/13150/19/954]

W dniu 04.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MARKO-
WICZ 2. JAN 3. 54071004553 4. PROKURA SAMO-
ISTNA
2019-07-12 134/2019 1126 669824
Poz. 669824. „POLSKIE RADIO RZESZÓW” - ROZ-
GŁOŚNIA REGIONALNA W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000144370. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.12.2002.
[RDF/144405/19/529]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669824. „POLSKIE RADIO RZESZÓW” - ROZ-
GŁOŚNIA REGIONALNA W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000144370. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.12.2002.
[RDF/144405/19/529]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1126 669825
Poz. 669825. „POLSKIE RADIO RZESZÓW” - ROZ-
GŁOŚNIA REGIONALNA W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000144370. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.12.2002.
[RDF/144405/19/930]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669825. „POLSKIE RADIO RZESZÓW” - ROZ-
GŁOŚNIA REGIONALNA W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000144370. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.12.2002.
[RDF/144405/19/930]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1126 669826
Poz. 669826. „POLSKIE RADIO RZESZÓW” - ROZ-
GŁOŚNIA REGIONALNA W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000144370. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.12.2002.
[RDF/144405/19/331]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669826. „POLSKIE RADIO RZESZÓW” - ROZ-
GŁOŚNIA REGIONALNA W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000144370. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.12.2002.
[RDF/144405/19/331]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1126 669827
Poz. 669827. „POLSKIE RADIO RZESZÓW” - ROZ-
GŁOŚNIA REGIONALNA W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000144370. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.12.2002.
[RDF/144405/19/732]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669827. „POLSKIE RADIO RZESZÓW” - ROZ-
GŁOŚNIA REGIONALNA W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000144370. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.12.2002.
[RDF/144405/19/732]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-10-10 197/2018 764 594703
Poz. 594703. „POLSKIE RADIO RZESZÓW” - ROZ-
GŁOŚNIA REGIONALNA W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000144370. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.12.2002.
[RDF/419273/18/603]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 594703. „POLSKIE RADIO RZESZÓW” - ROZ-
GŁOŚNIA REGIONALNA W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000144370. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.12.2002.
[RDF/419273/18/603]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-10 197/2018 764 594704
Poz. 594704. „POLSKIE RADIO RZESZÓW” - ROZ-
GŁOŚNIA REGIONALNA W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000144370. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.12.2002.
[RDF/419274/18/4]
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 594704. „POLSKIE RADIO RZESZÓW” - ROZ-
GŁOŚNIA REGIONALNA W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000144370. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.12.2002.
[RDF/419274/18/4]
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-10 197/2018 764 594705
Poz. 594705. „POLSKIE RADIO RZESZÓW” - ROZ-
GŁOŚNIA REGIONALNA W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000144370. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.12.2002.
[RDF/419275/18/405]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 594705. „POLSKIE RADIO RZESZÓW” - ROZ-
GŁOŚNIA REGIONALNA W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000144370. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.12.2002.
[RDF/419275/18/405]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-10 197/2018 764 594706
Poz. 594706. „POLSKIE RADIO RZESZÓW” - ROZ-
GŁOŚNIA REGIONALNA W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000144370. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.12.2002.
[RDF/419276/18/806]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 594706. „POLSKIE RADIO RZESZÓW” - ROZ-
GŁOŚNIA REGIONALNA W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000144370. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.12.2002.
[RDF/419276/18/806]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-01-17 12/2018 291 14980
Poz. 14980. „POLSKIE RADIO RZESZÓW” - ROZ-
GŁOŚNIA REGIONALNA W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000144370. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.12.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/25077/17/445]

W dniu 10.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. POLAK 2. MAŁ-
GORZATA BERNADETA 3. 68121602381 4. PRO-
KURA SAMOISTNA
Poz. 14980. „POLSKIE RADIO RZESZÓW” - ROZ-
GŁOŚNIA REGIONALNA W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000144370. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.12.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/25077/17/445]

W dniu 10.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. POLAK 2. MAŁ-
GORZATA BERNADETA 3. 68121602381 4. PRO-
KURA SAMOISTNA

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki