Szczegóły spółki

Nazwa KORPORACJA PRZEMYSŁOWA ARKADA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8571003674
REGON 810597459
KRS 0000141661
Adres ul. 3 Maja 48, 72-200 Nowogard
Telefon 913 921 933
Faks 913 921 933
E-mail h.kowalska@wp.pl
WWW b.d.
PKD
  • 2529Z — produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.25 0.22
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.34 0.27
Płynność bieżąca (CR) 3.55 4.15
Płynność szybka (QR) 1.41 1.75
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.34 0.27
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 1.38% 3.28%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 5.27% 12.28%
Rentowność aktywów (ROA) 3.94% 9.63%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-16 10/2020 280 23330
Poz. 23330. KORPORACJA PRZEMYSŁOWA
ARKADA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000141661. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2002.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/21598/19/715]

W dniu 09.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 25
29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW,
CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH 1 2. 46
90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZO-
WANA wykreślić: 2 2. 25 29 Z PRODUKCJA POZO-
STAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW
METALOWYCH 3 2. 46 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
HURTOWA
Poz. 23330. KORPORACJA PRZEMYSŁOWA
ARKADA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000141661. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2002.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/21598/19/715]

W dniu 09.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 25
29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW,
CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH 1 2. 46
90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZO-
WANA wykreślić: 2 2. 25 29 Z PRODUKCJA POZO-
STAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW
METALOWYCH 3 2. 46 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
HURTOWA
2019-09-19 182/2019 356 1031721
Poz. 1031721. KORPORACJA PRZEMYSŁOWA
ARKADA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000141661. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2002.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/14145/19/709]

W dniu 12.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. SIANOWSKI 2. BOGDAN FRANCISZEK
3. 52022807279 5. DYREKTOR SPÓŁKI 6. NIE wpi-
sać: 2 1. ZAŁACHOWSKI 2. KAROL ZDZISŁAW
3. 70102803539 5. DYREKTOR SPÓŁKI 6. NIE
Poz. 1031721. KORPORACJA PRZEMYSŁOWA
ARKADA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000141661. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2002.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/14145/19/709]

W dniu 12.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. SIANOWSKI 2. BOGDAN FRANCISZEK
3. 52022807279 5. DYREKTOR SPÓŁKI 6. NIE wpi-
sać: 2 1. ZAŁACHOWSKI 2. KAROL ZDZISŁAW
3. 70102803539 5. DYREKTOR SPÓŁKI 6. NIE
2019-07-03 127/2019 1079 531392
Poz. 531392. KORPORACJA PRZEMYSŁOWA
ARKADA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000141661. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.12.2002.
[RDF/130523/19/458]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 531392. KORPORACJA PRZEMYSŁOWA
ARKADA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000141661. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.12.2002.
[RDF/130523/19/458]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-03 127/2019 1079 531393
Poz. 531393. KORPORACJA PRZEMYSŁOWA
ARKADA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000141661. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.12.2002.
[RDF/130523/19/859]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 531393. KORPORACJA PRZEMYSŁOWA
ARKADA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000141661. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.12.2002.
[RDF/130523/19/859]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-03 127/2019 1080 531394
Poz. 531394. KORPORACJA PRZEMYSŁOWA
ARKADA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000141661. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.12.2002.
[RDF/130523/19/260]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 531394. KORPORACJA PRZEMYSŁOWA
ARKADA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000141661. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.12.2002.
[RDF/130523/19/260]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-03 127/2019 1080 531395
Poz. 531395. KORPORACJA PRZEMYSŁOWA
ARKADA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000141661. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.12.2002.
[RDF/130523/19/661]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 531395. KORPORACJA PRZEMYSŁOWA
ARKADA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000141661. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.12.2002.
[RDF/130523/19/661]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-10-05 194/2018 651 558549
Poz. 558549. KORPORACJA PRZEMYSŁOWA
ARKADA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000141661. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.12.2002.
[RDF/392036/18/809]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 558549. KORPORACJA PRZEMYSŁOWA
ARKADA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000141661. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.12.2002.
[RDF/392036/18/809]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-05 194/2018 651 558550
Poz. 558550. KORPORACJA PRZEMYSŁOWA
ARKADA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000141661. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.12.2002.
[RDF/392037/18/210]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 558550. KORPORACJA PRZEMYSŁOWA
ARKADA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000141661. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.12.2002.
[RDF/392037/18/210]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-05 194/2018 651 558551
Poz. 558551. KORPORACJA PRZEMYSŁOWA
ARKADA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000141661. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.12.2002.
[RDF/392038/18/611]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 558551. KORPORACJA PRZEMYSŁOWA
ARKADA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000141661. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.12.2002.
[RDF/392038/18/611]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-05 194/2018 651 558552
Poz. 558552. KORPORACJA PRZEMYSŁOWA
ARKADA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000141661. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.12.2002.
[RDF/392039/18/12]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 558552. KORPORACJA PRZEMYSŁOWA
ARKADA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000141661. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.12.2002.
[RDF/392039/18/12]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-01-17 12/2018 289 14968
Poz. 14968. KORPORACJA PRZEMYSŁOWA
ARKADA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000141661. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2002.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/19973/17/27]

W dniu 10.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016


Po z . 1 4 9 6 9 . K R U K TOWA R Z YSTWO F U N -
DUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386317. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.05.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/47069/17/82]

W dniu 10.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. STAŃKO 2. SEBASTIAN 3. 76012304412 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. PUSTELNIK
2. MICHAŁ 3. 77081702215) 5. CZŁONEK ZARZĄDU
wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Poz. 14968. KORPORACJA PRZEMYSŁOWA
ARKADA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000141661. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2002.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/19973/17/27]

W dniu 10.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016


Po z . 1 4 9 6 9 . K R U K TOWA R Z YSTWO F U N -
DUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000386317. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.05.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/47069/17/82]

W dniu 10.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. STAŃKO 2. SEBASTIAN 3. 76012304412 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. PUSTELNIK
2. MICHAŁ 3. 77081702215) 5. CZŁONEK ZARZĄDU
wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki