Szczegóły spółki

Nazwa "AGREA-LUBIN" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6922295627
REGON 390945155
KRS 0000134546
Adres ul. św. Katarzyny 78, 59-300 Osiek
Telefon 607 219 700
Faks 607 219 700
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-07-19 139/2019 1119 769564
Poz. 769564. „AGREA-LUBIN” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000134546. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.10.2002.
[RDF/151896/19/488]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 769564. „AGREA-LUBIN” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000134546. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.10.2002.
[RDF/151896/19/488]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-24 100/2019 557 317197
Poz. 317197. „AGREA-LUBIN” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000134546. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 21.10.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/10518/19/69]

W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ZIERNIK 2. MARIAN 3. 51071605258 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 317197. „AGREA-LUBIN” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000134546. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 21.10.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/10518/19/69]

W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ZIERNIK 2. MARIAN 3. 51071605258 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
2019-04-09 70/2019 359 190710
Poz. 190710. „AGREA-LUBIN” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000134546. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.10.2002.
[RDF/103637/19/131]

W dniu 02.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 190710. „AGREA-LUBIN” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000134546. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.10.2002.
[RDF/103637/19/131]

W dniu 02.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-09 70/2019 359 190711
Poz. 190711. „AGREA-LUBIN” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000134546. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.10.2002.
[RDF/103637/19/532]

W dniu 02.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 190711. „AGREA-LUBIN” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000134546. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.10.2002.
[RDF/103637/19/532]

W dniu 02.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki