Szczegóły spółki

Nazwa "SPARTAN" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5870200547
REGON 191299344
KRS 0000132336
Adres ul. Żarnowiecka 11-13, 84-100 Puck
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • 0113Z — uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
  • 4120Z — roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
  • 4312Z — przygotowanie terenu pod budowę
  • 4690Z — sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
  • 5210B — magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
  • 5510Z — hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  • 6810Z — kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  • 8130Z — działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
  • 9609Z — pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.02 0.02
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.02 0.02
Płynność bieżąca (CR) 6.06 2.82
Płynność szybka (QR) 6.06 2.82
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.02 0.02
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -1.73% 3.35%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -0.71% 1.56%
Rentowność aktywów (ROA) -0.7% 1.52%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki