Szczegóły spółki

Nazwa ZAKŁADY CHEMICZNE "RUDNIKI" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5730301969
REGON 150008353
KRS 0000132241
Adres ul. Fabryczna 1, 42-240 Rudniki
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 2013Z — produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • 2041Z — produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
 • 2059Z — produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 3600Z — pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 • 4399Z — pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 4675Z — sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 4677Z — sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 4941Z — transport drogowy towarów
 • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.29 0.26
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.4 0.34
Płynność bieżąca (CR) 4.03 4.0
Płynność szybka (QR) 2.96 3.03
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.4 0.34
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 10.19% 12.15%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 16.08% 19.59%
Rentowność aktywów (ROA) 11.45% 14.57%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-24 16/2020 314 36779
Poz. 36779. ZAKŁADY CHEMICZNE „RUDNIKI”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000132241. SĄD REJO-
NOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.09.2002.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/10176/19/789]

W dniu 17.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 06.12.2019 R., REPERTORIUM A NR 34314/2019,
KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ BŁASZCZAK
ROBERT BŁASZCZAK RAFAŁ GĄSIEWSKI, MICHAŁ
BŁASZCZAK, MONIKA FYK NOTARIUSZE SPÓŁKA
CYWILNA W WARSZAWIE, PLAC BANKOWY
1. ZMIANA NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW STA-
TUTU SPÓŁKI: § 33 UST. 2 PKT 6, § 33 UST. 3 PKT 3,
§ 55 UST. 3 PKT 2, § 55 UST. 3 PKT 3, § 55 UST. 3 PKT
4, § 55 UST. 5, § 61 PKT 5, § 62 UST.6
Poz. 36779. ZAKŁADY CHEMICZNE „RUDNIKI”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000132241. SĄD REJO-
NOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.09.2002.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/10176/19/789]

W dniu 17.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 06.12.2019 R., REPERTORIUM A NR 34314/2019,
KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ BŁASZCZAK
ROBERT BŁASZCZAK RAFAŁ GĄSIEWSKI, MICHAŁ
BŁASZCZAK, MONIKA FYK NOTARIUSZE SPÓŁKA
CYWILNA W WARSZAWIE, PLAC BANKOWY
1. ZMIANA NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW STA-
TUTU SPÓŁKI: § 33 UST. 2 PKT 6, § 33 UST. 3 PKT 3,
§ 55 UST. 3 PKT 2, § 55 UST. 3 PKT 3, § 55 UST. 3 PKT
4, § 55 UST. 5, § 61 PKT 5, § 62 UST.6
2019-09-05 172/2019 392 1008043
Poz. 1008043. ZAKŁADY CHEMICZNE „RUDNIKI”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000132241. SĄD REJO-
NOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.09.2002.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/5364/19/216]

W dniu 29.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ORDON 2. ARTUR
3. 68051407856 2 1. LEGĘZA 2. MAŁGORZATA
3. 82030503960 wpisać: 3 1. SARNA 2. WALDEMAR
3. 59072912773 4 1. ŁYSAKOWSKI 2. MARIUSZ
3. 81062802278
Poz. 1008043. ZAKŁADY CHEMICZNE „RUDNIKI”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000132241. SĄD REJO-
NOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.09.2002.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/5364/19/216]

W dniu 29.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ORDON 2. ARTUR
3. 68051407856 2 1. LEGĘZA 2. MAŁGORZATA
3. 82030503960 wpisać: 3 1. SARNA 2. WALDEMAR
3. 59072912773 4 1. ŁYSAKOWSKI 2. MARIUSZ
3. 81062802278
2019-07-22 140/2019 1162 790442
Poz. 790442. ZAKŁADY CHEMICZNE „RUDNIKI”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000132241. SYSTEM,
wpis do rejestru: 25.09.2002.
[RDF/155019/19/103]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790442. ZAKŁADY CHEMICZNE „RUDNIKI”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000132241. SYSTEM,
wpis do rejestru: 25.09.2002.
[RDF/155019/19/103]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1162 790443
Poz. 790443. ZAKŁADY CHEMICZNE „RUDNIKI”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000132241. SYSTEM,
wpis do rejestru: 25.09.2002.
[RDF/155019/19/504]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790443. ZAKŁADY CHEMICZNE „RUDNIKI”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000132241. SYSTEM,
wpis do rejestru: 25.09.2002.
[RDF/155019/19/504]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1162 790444
Poz. 790444. ZAKŁADY CHEMICZNE „RUDNIKI”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000132241. SYSTEM,
wpis do rejestru: 25.09.2002.
[RDF/155019/19/905]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790444. ZAKŁADY CHEMICZNE „RUDNIKI”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000132241. SYSTEM,
wpis do rejestru: 25.09.2002.
[RDF/155019/19/905]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-02-08 28/2019 271 61620
Poz. 61620. ZAKŁADY CHEMICZNE „RUDNIKI”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000132241. SĄD REJO-
NOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.09.2002.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/11156/18/215]

W dniu 01.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ŁATACZ 2. ANDRZEJ
JACEK 3. 70072904258 wpisać: 2 1. LEGĘZA 2. MAŁ-
GORZATA 3. 82030503960      h) Spółdzielnie
Poz. 61620. ZAKŁADY CHEMICZNE „RUDNIKI”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000132241. SĄD REJO-
NOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.09.2002.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/11156/18/215]

W dniu 01.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ŁATACZ 2. ANDRZEJ
JACEK 3. 70072904258 wpisać: 2 1. LEGĘZA 2. MAŁ-
GORZATA 3. 82030503960      h) Spółdzielnie
2018-10-02 191/2018 655 529120
Poz. 529120. ZAKŁADY CHEMICZNE „RUDNIKI”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000132241. SYSTEM,
wpis do rejestru: 25.09.2002.
[RDF/359762/18/344]
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 529120. ZAKŁADY CHEMICZNE „RUDNIKI”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000132241. SYSTEM,
wpis do rejestru: 25.09.2002.
[RDF/359762/18/344]
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-02 191/2018 655 529121
Poz. 529121. ZAKŁADY CHEMICZNE „RUDNIKI”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000132241. SYSTEM,
wpis do rejestru: 25.09.2002.
[RDF/359763/18/745]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 529121. ZAKŁADY CHEMICZNE „RUDNIKI”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000132241. SYSTEM,
wpis do rejestru: 25.09.2002.
[RDF/359763/18/745]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-02 191/2018 655 529122
Poz. 529122. ZAKŁADY CHEMICZNE „RUDNIKI”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000132241. SYSTEM,
wpis do rejestru: 25.09.2002.
[RDF/359764/18/146]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 529122. ZAKŁADY CHEMICZNE „RUDNIKI”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000132241. SYSTEM,
wpis do rejestru: 25.09.2002.
[RDF/359764/18/146]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-02 191/2018 655 529123
Poz. 529123. ZAKŁADY CHEMICZNE „RUDNIKI”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000132241. SYSTEM,
wpis do rejestru: 25.09.2002.
[RDF/359765/18/547]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 529123. ZAKŁADY CHEMICZNE „RUDNIKI”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000132241. SYSTEM,
wpis do rejestru: 25.09.2002.
[RDF/359765/18/547]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki