Szczegóły spółki

Nazwa "SAVIM" SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWSKICH INWESTORÓW MIESZKANIOWYCH
NIP 5210091230
REGON 001300141
KRS 0000127811
Adres ul. Kazimierza Sotta "Sokoła" 1 lok. 1A, 02-790 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6810Z — kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.42 0.45
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.74 0.8
Płynność bieżąca (CR) 1.42 1.13
Płynność szybka (QR) 0.77 0.75
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.74 0.8
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. -7.29%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 0.0% -1.64%
Rentowność aktywów (ROA) 0.0% -0.91%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-07-11 133/2019 1140 649945
Poz. 649945. „SAVIM” SPÓŁKA AKCYJNA WAR-
SZAWSKICH INWESTORÓW MIESZKANIOWYCH.
KRS 0000127811. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2002.
[RDF/141725/19/720]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649945. „SAVIM” SPÓŁKA AKCYJNA WAR-
SZAWSKICH INWESTORÓW MIESZKANIOWYCH.
KRS 0000127811. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2002.
[RDF/141725/19/720]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-11 133/2019 1140 649946
Poz. 649946. „SAVIM” SPÓŁKA AKCYJNA WAR-
SZAWSKICH INWESTORÓW MIESZKANIOWYCH.
KRS 0000127811. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2002.
[RDF/141725/19/121]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649946. „SAVIM” SPÓŁKA AKCYJNA WAR-
SZAWSKICH INWESTORÓW MIESZKANIOWYCH.
KRS 0000127811. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2002.
[RDF/141725/19/121]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-11 133/2019 1140 649947
Poz. 649947. „SAVIM” SPÓŁKA AKCYJNA WAR-
SZAWSKICH INWESTORÓW MIESZKANIOWYCH.
KRS 0000127811. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2002.
[RDF/141725/19/522]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649947. „SAVIM” SPÓŁKA AKCYJNA WAR-
SZAWSKICH INWESTORÓW MIESZKANIOWYCH.
KRS 0000127811. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2002.
[RDF/141725/19/522]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-01-28 19/2019 258 43279
Poz. 43279. „SAVIM” SPÓŁKA AKCYJNA WAR-
SZAWSKICH INWESTORÓW MIESZKANIOWYCH.
KRS 0000127811. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.08.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/1982/19/378]

W dniu 21.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. MICHALIK 2. MARIAN BRONISŁAW
3. 49051804676 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 (dla pozycji: 1. MICHALIK 2. MACIEJ MAREK
3. 86081102956) 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać:
5. PREZES ZARZĄDU 3 1. MAŁACHOWSKA 2. MAG-
DALENA BOŻENA 3. 79091101026 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. NATKANIEC 2. MARTA
3. 65040100307 2 1. MICHALIK 2. KRZYSZTOF
3. 53020114873 3 1. WICHOWSKA 2. MARZENNA
3. 65060108888 4 1. MICHALIK 2. MAGDALENA
BOŻENA 3. 79091101026 wpisać: 5 1. MAŁACHOW-
SKI 2. PAWEŁ 3. 78030600073 6 1. MICHALIK 2. EWE-
LINA ZOFIA 3. 90032311489 7 1. JAROSŁAWSKA
2. LIDIA ELŻBIETA 3. 53032704420 8 1. JAROSŁAW-
SKI 2. KONRAD GUSTAW 3. 80121301077
Poz. 43279. „SAVIM” SPÓŁKA AKCYJNA WAR-
SZAWSKICH INWESTORÓW MIESZKANIOWYCH.
KRS 0000127811. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.08.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/1982/19/378]

W dniu 21.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. MICHALIK 2. MARIAN BRONISŁAW
3. 49051804676 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 (dla pozycji: 1. MICHALIK 2. MACIEJ MAREK
3. 86081102956) 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać:
5. PREZES ZARZĄDU 3 1. MAŁACHOWSKA 2. MAG-
DALENA BOŻENA 3. 79091101026 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. NATKANIEC 2. MARTA
3. 65040100307 2 1. MICHALIK 2. KRZYSZTOF
3. 53020114873 3 1. WICHOWSKA 2. MARZENNA
3. 65060108888 4 1. MICHALIK 2. MAGDALENA
BOŻENA 3. 79091101026 wpisać: 5 1. MAŁACHOW-
SKI 2. PAWEŁ 3. 78030600073 6 1. MICHALIK 2. EWE-
LINA ZOFIA 3. 90032311489 7 1. JAROSŁAWSKA
2. LIDIA ELŻBIETA 3. 53032704420 8 1. JAROSŁAW-
SKI 2. KONRAD GUSTAW 3. 80121301077
2018-10-02 191/2018 652 529063
Poz. 529063. „SAVIM” SPÓŁKA AKCYJNA WAR-
SZAWSKICH INWESTORÓW MIESZKANIOWYCH.
KRS 0000127811. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2002.
[RDF/356449/18/993]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 529063. „SAVIM” SPÓŁKA AKCYJNA WAR-
SZAWSKICH INWESTORÓW MIESZKANIOWYCH.
KRS 0000127811. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2002.
[RDF/356449/18/993]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-02 191/2018 652 529064
Poz. 529064. „SAVIM” SPÓŁKA AKCYJNA WAR-
SZAWSKICH INWESTORÓW MIESZKANIOWYCH.
KRS 0000127811. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2002.
[RDF/356450/18/705]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 529064. „SAVIM” SPÓŁKA AKCYJNA WAR-
SZAWSKICH INWESTORÓW MIESZKANIOWYCH.
KRS 0000127811. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2002.
[RDF/356450/18/705]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-02 191/2018 652 529065
Poz. 529065. „SAVIM” SPÓŁKA AKCYJNA WAR-
SZAWSKICH INWESTORÓW MIESZKANIOWYCH.
KRS 0000127811. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2002.
[RDF/356451/18/106]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 529065. „SAVIM” SPÓŁKA AKCYJNA WAR-
SZAWSKICH INWESTORÓW MIESZKANIOWYCH.
KRS 0000127811. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2002.
[RDF/356451/18/106]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki