Szczegóły spółki

Nazwa "C.ULRICH" ZAŁOŻONE W 1805 ROKU W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5262365308
REGON 012305919
KRS 0000123263
Adres ul. Chwaszczyńska 23 lok. 2, 81-571 Gdynia
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-01-28 19/2019 254 43223
Poz. 43223. „C.ULRICH” ZAŁOŻONE W 1805 ROKU
WWARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000123263.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.07.2002.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/27047/18/627]

W dniu 21.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GOSZCZYŃSKA
2. KAROLINA 3. 69051300460
Poz. 43223. „C.ULRICH” ZAŁOŻONE W 1805 ROKU
WWARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000123263.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.07.2002.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/27047/18/627]

W dniu 21.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GOSZCZYŃSKA
2. KAROLINA 3. 69051300460

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki