Szczegóły spółki

Nazwa FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6340257623
REGON 271569537
KRS 0000120721
Adres ul. Modelarska 11, 40-142 Katowice
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 2593Z — produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.5 0.53
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.99 1.11
Płynność bieżąca (CR) 1.55 1.67
Płynność szybka (QR) 1.06 1.23
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.99 1.11
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 7.9% 10.1%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 10.75% 16.11%
Rentowność aktywów (ROA) 5.41% 7.63%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-04-21 77/2020 393 188288
Poz. 188288. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000120721. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.07.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/5803/20/368]

W dniu 06.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-


ślić: 1 1. PIECUCH 2. WIESŁAW GRZEGORZ
3. 70052201476 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. BIK 2. MATEUSZ 3. 90111506371
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 188288. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000120721. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.07.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/5803/20/368]

W dniu 06.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-


ślić: 1 1. PIECUCH 2. WIESŁAW GRZEGORZ
3. 70052201476 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. BIK 2. MATEUSZ 3. 90111506371
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
2019-08-16 158/2019 447 974154
Poz. 974154. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000120721. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.07.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/20468/19/580]

W dniu 09.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. NEUMANN
2. PIOTR GRZEGORZ 3. 86111709999 4. PROKURA
ŁĄCZNA- Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Poz. 974154. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000120721. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.07.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/20468/19/580]

W dniu 09.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. NEUMANN
2. PIOTR GRZEGORZ 3. 86111709999 4. PROKURA
ŁĄCZNA- Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
2019-06-26 122/2019 646 463455
Poz. 463455. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000120721. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.07.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/16365/19/695]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. KLANK 2. MAKSYMILIAN TADEUSZ
3. 54082510410 5. I WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 463455. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000120721. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.07.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/16365/19/695]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. KLANK 2. MAKSYMILIAN TADEUSZ
3. 54082510410 5. I WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
2019-06-18 117/2019 825 419620
Poz. 419620. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000120721. SYSTEM, wpis do
rejestru: 05.07.2002.
[RDF/121305/19/94]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 419620. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000120721. SYSTEM, wpis do
rejestru: 05.07.2002.
[RDF/121305/19/94]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-18 117/2019 825 419621
Poz. 419621. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000120721. SYSTEM, wpis do
rejestru: 05.07.2002.
[RDF/121305/19/495]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 419621. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000120721. SYSTEM, wpis do
rejestru: 05.07.2002.
[RDF/121305/19/495]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-18 117/2019 825 419622
Poz. 419622. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000120721. SYSTEM, wpis do
rejestru: 05.07.2002.
[RDF/121305/19/896]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 419622. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000120721. SYSTEM, wpis do
rejestru: 05.07.2002.
[RDF/121305/19/896]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-18 117/2019 825 419623
Poz. 419623. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000120721. SYSTEM, wpis do
rejestru: 05.07.2002.
[RDF/121305/19/297]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 419623. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000120721. SYSTEM, wpis do
rejestru: 05.07.2002.
[RDF/121305/19/297]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-18 117/2019 825 419624
Poz. 419624. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000120721. SYSTEM, wpis do
rejestru: 05.07.2002.
[RDF/121328/19/66]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 419624. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000120721. SYSTEM, wpis do
rejestru: 05.07.2002.
[RDF/121328/19/66]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-18 117/2019 825 419625
Poz. 419625. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000120721. SYSTEM, wpis do
rejestru: 05.07.2002.
[RDF/121328/19/467]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 419625. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000120721. SYSTEM, wpis do
rejestru: 05.07.2002.
[RDF/121328/19/467]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-18 117/2019 825 419626
Poz. 419626. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000120721. SYSTEM, wpis do
rejestru: 05.07.2002.
[RDF/121329/19/179]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 419626. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000120721. SYSTEM, wpis do
rejestru: 05.07.2002.
[RDF/121329/19/179]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-18 117/2019 825 419627
Poz. 419627. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000120721. SYSTEM, wpis do
rejestru: 05.07.2002.
[RDF/121329/19/580]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 419627. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000120721. SYSTEM, wpis do
rejestru: 05.07.2002.
[RDF/121329/19/580]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-10 71/2019 433 195962
Poz. 195962. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000120721. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.07.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9450/19/676]

W dniu 03.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. PIE-
CUCH 2. WIESŁAW GRZEGORZ 3. 70052201476
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 195962. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000120721. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.07.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9450/19/676]

W dniu 03.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. PIE-
CUCH 2. WIESŁAW GRZEGORZ 3. 70052201476
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
2018-11-06 215/2018 1154 927132
Poz. 927132. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000120721. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.07.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/21258/18/125]

W dniu 03.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PALONKA
2. PRZEMYSŁAW WOJCIECH 3. 69060806692
4. PROKURA ŁĄCZNA-Z INNYM PROKURENTEM
Poz. 927132. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000120721. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.07.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/21258/18/125]

W dniu 03.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PALONKA
2. PRZEMYSŁAW WOJCIECH 3. 69060806692
4. PROKURA ŁĄCZNA-Z INNYM PROKURENTEM
2018-09-07 174/2018 375 364149
Poz. 364149. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000120721. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.07.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/18564/18/635]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. DUDEK
2. GRAŻYNA MARIA 3. 59010111185 4. PROKURA
ŁĄCZNA - Z INNYM PROKURENTEM
Poz. 364149. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000120721. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.07.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/18564/18/635]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. DUDEK
2. GRAŻYNA MARIA 3. 59010111185 4. PROKURA
ŁĄCZNA - Z INNYM PROKURENTEM
2018-08-30 168/2018 243 341965
Poz. 341965. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000120721. SYSTEM, wpis do
rejestru: 05.07.2002.
[RDF/187816/18/183]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 341965. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000120721. SYSTEM, wpis do
rejestru: 05.07.2002.
[RDF/187816/18/183]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-30 168/2018 243 341966
Poz. 341966. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000120721. SYSTEM, wpis do
rejestru: 05.07.2002.
[RDF/187817/18/584]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 341966. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000120721. SYSTEM, wpis do
rejestru: 05.07.2002.
[RDF/187817/18/584]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-30 168/2018 243 341967
Poz. 341967. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000120721. SYSTEM, wpis do
rejestru: 05.07.2002.
[RDF/187818/18/985]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 341967. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000120721. SYSTEM, wpis do
rejestru: 05.07.2002.
[RDF/187818/18/985]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-30 168/2018 243 341968
Poz. 341968. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000120721. SYSTEM, wpis do
rejestru: 05.07.2002.
[RDF/187819/18/386]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 341968. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000120721. SYSTEM, wpis do
rejestru: 05.07.2002.
[RDF/187819/18/386]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-30 168/2018 243 341969
Poz. 341969. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000120721. SYSTEM, wpis do
rejestru: 05.07.2002.
[RDF/187824/18/702]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 341969. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000120721. SYSTEM, wpis do
rejestru: 05.07.2002.
[RDF/187824/18/702]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-30 168/2018 244 341970
Poz. 341970. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000120721. SYSTEM, wpis do
rejestru: 05.07.2002.
[RDF/187825/18/103]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 341970. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000120721. SYSTEM, wpis do
rejestru: 05.07.2002.
[RDF/187825/18/103]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-30 168/2018 244 341971
Poz. 341971. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000120721. SYSTEM, wpis do
rejestru: 05.07.2002.
[RDF/187826/18/504]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 341971. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000120721. SYSTEM, wpis do
rejestru: 05.07.2002.
[RDF/187826/18/504]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-30 168/2018 244 341972
Poz. 341972. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000120721. SYSTEM, wpis do
rejestru: 05.07.2002.
[RDF/187827/18/905]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 341972. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓR-
NICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000120721. SYSTEM, wpis do
rejestru: 05.07.2002.
[RDF/187827/18/905]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki