Szczegóły spółki

Nazwa "SALOMON INDUSTRIES" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8541991294
REGON 811702473
KRS 0000118576
Adres Koszewko 13, 73-102
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 0150Z — uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-30 20/2020 288 45062
Poz. 45062. „SALOMON INDUSTRIES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000118576. SĄD REJONOWY
SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.06.2002.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/1452/20/884]

W dniu 23.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać:
1 1. PASZYŃSKA 2. HALINA 3. 56082019425 5. TAK
Poz. 45062. „SALOMON INDUSTRIES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000118576. SĄD REJONOWY
SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.06.2002.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/1452/20/884]

W dniu 23.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać:
1 1. PASZYŃSKA 2. HALINA 3. 56082019425 5. TAK
2019-11-28 230/2019 309 1145547
Poz. 1145547. „SALOMON INDUSTRIES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000118576. SĄD REJONOWY
SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.06.2002.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/21986/19/996]

W dniu 21.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIO-
POMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN
miejscowość SZCZECIN wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat
STARGARDZKI gmina STARGARD miejscowość
KOSZEWKO wykreślić: 2. miejscowość SZCZECIN
ulica DWORCOWA nr domu 6 nr lokalu 11 kod pocz-
towy 70-206 poczta SZCZECIN kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość KOSZEWKO nr domu 13 kod pocz-
towy 73-102 poczta STARGARD kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTA-
RIALNY Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2019 R., REP.
A NR 9301/2019, NOTARIUSZ LESZEK PIETRAKOW-
SKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STARGARDZIE,
ZMIENIONO §2 UST. 1 STATUTU.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. PORA-
DZEWSKI 2. BORYS MIKOŁAJ 3. 73051700298
wpisać: 2 1. PASZYŃSKA 2. ANNA MERCEDES
3. 89111415226
Poz. 1145547. „SALOMON INDUSTRIES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000118576. SĄD REJONOWY
SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.06.2002.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/21986/19/996]

W dniu 21.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIO-
POMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN
miejscowość SZCZECIN wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat
STARGARDZKI gmina STARGARD miejscowość
KOSZEWKO wykreślić: 2. miejscowość SZCZECIN
ulica DWORCOWA nr domu 6 nr lokalu 11 kod pocz-
towy 70-206 poczta SZCZECIN kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość KOSZEWKO nr domu 13 kod pocz-
towy 73-102 poczta STARGARD kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTA-
RIALNY Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2019 R., REP.
A NR 9301/2019, NOTARIUSZ LESZEK PIETRAKOW-
SKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STARGARDZIE,
ZMIENIONO §2 UST. 1 STATUTU.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. PORA-
DZEWSKI 2. BORYS MIKOŁAJ 3. 73051700298
wpisać: 2 1. PASZYŃSKA 2. ANNA MERCEDES
3. 89111415226
2019-08-27 165/2019 358 990901
Poz. 990901. „SALOMON INDUSTRIES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000118576. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.06.2002.
[RDF/173889/19/113]

W dniu 20.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 990901. „SALOMON INDUSTRIES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000118576. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.06.2002.
[RDF/173889/19/113]

W dniu 20.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-12 155/2019 367 965246
Poz. 965246. „SALOMON INDUSTRIES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000118576. SĄD REJONOWY
SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.06.2002.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/14219/19/451]

W dniu 05.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMOR-
SKIE powiat STARGARDZKI gmina STARGARD
SZCZECIŃSKI miejscowość KOSZEWKO wpisać:
1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPO-
MORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN
miejscowość SZCZECIN wykreślić: 2. miejscowość
KOSZEWKO nr domu 13 kod pocztowy 73-102
poczta STARGARD SZCZECIŃSKI kraj POLSKA wpi-
sać: 2. miejscowość SZCZECIN ulica DWORCOWA
nr domu 6 nr lokalu 11 kod pocztowy 70-206 poczta
SZCZECIN kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTA-
RIALNY Z DNIA 27 CZERWCA 2019 R., REP. A NR
5417/2019, NOTARIUSZ LESZEK PIETRAKOWSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W STARGARDZIE,
ZMIENIONO §2 UST.1 STATUTU SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. PORADZEWSKI
2. BORYS MIKOŁAJ 3. 73051700298
Poz. 965246. „SALOMON INDUSTRIES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000118576. SĄD REJONOWY
SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.06.2002.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/14219/19/451]

W dniu 05.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMOR-
SKIE powiat STARGARDZKI gmina STARGARD
SZCZECIŃSKI miejscowość KOSZEWKO wpisać:
1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPO-
MORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN
miejscowość SZCZECIN wykreślić: 2. miejscowość
KOSZEWKO nr domu 13 kod pocztowy 73-102
poczta STARGARD SZCZECIŃSKI kraj POLSKA wpi-
sać: 2. miejscowość SZCZECIN ulica DWORCOWA
nr domu 6 nr lokalu 11 kod pocztowy 70-206 poczta
SZCZECIN kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTA-
RIALNY Z DNIA 27 CZERWCA 2019 R., REP. A NR
5417/2019, NOTARIUSZ LESZEK PIETRAKOWSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W STARGARDZIE,
ZMIENIONO §2 UST.1 STATUTU SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. PORADZEWSKI
2. BORYS MIKOŁAJ 3. 73051700298
2018-12-06 236/2018 319 1152084
Poz. 1152084. „SALOMON INDUSTRIES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000118576. SĄD REJONOWY
SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.06.2002.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/15514/18/817]

W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PASZYŃSKI 2. STA-
NISŁAW 3. 50010125110
Poz. 1152084. „SALOMON INDUSTRIES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000118576. SĄD REJONOWY
SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.06.2002.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/15514/18/817]

W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PASZYŃSKI 2. STA-
NISŁAW 3. 50010125110
2018-11-08 217/2018 1361 961690
Poz. 961690. „SALOMON INDUSTRIES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000118576. SĄD REJONOWY
SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.06.2002.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/12759/18/95]

W dniu 21.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. MIKOŁAJCZYK 2. JÓZEF BOGUSŁAW
3. 50031911257 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpi-
sać: 2 1. KOŁODZIEJCZUK 2. SŁAWOMIR WOJCIECH
3. 62042605472 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. KOŁODZIEJCZUK 2. SŁAWO-
MIR WOJCIECH 3. 62042605472 wpisać: 2 1. SZABU-
NIA 2. JAN 3. 51013103093
Poz. 961690. „SALOMON INDUSTRIES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000118576. SĄD REJONOWY
SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.06.2002.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/12759/18/95]

W dniu 21.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. MIKOŁAJCZYK 2. JÓZEF BOGUSŁAW
3. 50031911257 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpi-
sać: 2 1. KOŁODZIEJCZUK 2. SŁAWOMIR WOJCIECH
3. 62042605472 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. KOŁODZIEJCZUK 2. SŁAWO-
MIR WOJCIECH 3. 62042605472 wpisać: 2 1. SZABU-
NIA 2. JAN 3. 51013103093
2018-07-24 142/2018 316 296241
Poz. 296241. „SALOMON INDUSTRIES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000118576. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.06.2002.
[RDF/146369/18/387]

W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 296241. „SALOMON INDUSTRIES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000118576. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.06.2002.
[RDF/146369/18/387]

W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-24 142/2018 316 296242
Poz. 296242. „SALOMON INDUSTRIES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000118576. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.06.2002.
[RDF/146370/18/99]

W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 296242. „SALOMON INDUSTRIES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000118576. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.06.2002.
[RDF/146370/18/99]

W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-23 141/2018 306 294144
Poz. 294144. „SALOMON INDUSTRIES” SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000118576. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 24.06.2002.
[RDF/146368/18/986]

W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 294144. „SALOMON INDUSTRIES” SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000118576. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 24.06.2002.
[RDF/146368/18/986]

W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki