Szczegóły spółki

Nazwa "ELOPAK" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5260207775
REGON 011173025
KRS 0000118262
Adres Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4690Z — sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
  • 6920Z — działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.2 0.04
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.25 0.04
Płynność bieżąca (CR) 6.96 62.76
Płynność szybka (QR) 6.92 62.76
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.25 0.04
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.5% 9.06%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 1.3% 11.66%
Rentowność aktywów (ROA) 1.04% 11.24%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki