Szczegóły spółki

Nazwa TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKARSTWA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8792091091
REGON 871131070
KRS 0000116797
Adres ul. Żółkiewskiego 35, 87-100 Toruń
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4621Z — sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-18 33/2020 320 74787
Poz. 74787. TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO
NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKAR-
STWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000116797. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.06.2002.
[TO.VII NS-REJ.KRS/1044/20/961]

W dniu 11.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. CIEŚLIK 2. ZYGMUNT
STANISŁAW 3. 46092501179
Poz. 74787. TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO
NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKAR-
STWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000116797. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.06.2002.
[TO.VII NS-REJ.KRS/1044/20/961]

W dniu 11.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. CIEŚLIK 2. ZYGMUNT
STANISŁAW 3. 46092501179
2020-01-24 16/2020 313 36770
Poz. 36770. TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO
NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKAR-
STWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000116797. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.06.2002.
[RDF/186752/20/750]

W dniu 17.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.01.2020 okres OD
01.08.2018 DO 31.07.2019
Poz. 36770. TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO
NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKAR-
STWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000116797. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.06.2002.
[RDF/186752/20/750]

W dniu 17.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.01.2020 okres OD
01.08.2018 DO 31.07.2019
2020-01-24 16/2020 313 36771
Poz. 36771. TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO
NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKAR-
STWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000116797. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.06.2002.
[RDF/186752/20/151]

W dniu 17.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.08.2018 DO 31.07.2019
Poz. 36771. TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO
NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKAR-
STWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000116797. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.06.2002.
[RDF/186752/20/151]

W dniu 17.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.08.2018 DO 31.07.2019
2020-01-24 16/2020 314 36772
Poz. 36772. TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO
NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKAR-
STWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000116797. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.06.2002.
[RDF/186752/20/552]

W dniu 17.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.08.2018 DO 31.07.2019
Poz. 36772. TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO
NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKAR-
STWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000116797. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.06.2002.
[RDF/186752/20/552]

W dniu 17.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.08.2018 DO 31.07.2019
2020-01-24 16/2020 314 36773
Poz. 36773. TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO
NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKAR-
STWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000116797. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.06.2002.
[RDF/186752/20/953]

W dniu 17.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.08.2018 DO 31.07.2019
Poz. 36773. TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO
NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKAR-
STWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000116797. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.06.2002.
[RDF/186752/20/953]

W dniu 17.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.08.2018 DO 31.07.2019
2019-12-06 236/2019 418 1160831
Poz. 1160831. TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO
NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKAR-
STWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000116797. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.06.2002.
[TO.VII NS-REJ.KRS/10723/19/587]

W dniu 29.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. NADACHE-
WICZ 2. ANTONI MARIAN 3. 58082201651 4. PRO-
KURA SAMOISTNA
Poz. 1160831. TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO
NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKAR-
STWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000116797. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.06.2002.
[TO.VII NS-REJ.KRS/10723/19/587]

W dniu 29.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. NADACHE-
WICZ 2. ANTONI MARIAN 3. 58082201651 4. PRO-
KURA SAMOISTNA
2019-02-06 26/2019 290 57529
Poz. 57529. TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO
NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKAR-
STWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000116797. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.06.2002.
[TO.VII NS-REJ.KRS/654/19/843]

W dniu 30.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 5.01.2019 R., REPERTORIUM A NUMER 133/2019,
NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI,
UL. MAŁE GARBARY 5, 87-100 TORUŃ, ZMIENIONO
§ 23 STATUTU
Poz. 57529. TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO
NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKAR-
STWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000116797. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.06.2002.
[TO.VII NS-REJ.KRS/654/19/843]

W dniu 30.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 5.01.2019 R., REPERTORIUM A NUMER 133/2019,
NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI,
UL. MAŁE GARBARY 5, 87-100 TORUŃ, ZMIENIONO
§ 23 STATUTU
2019-01-28 19/2019 258 43282
Poz. 43282. TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO
NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKAR-
STWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000116797. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.06.2002.
[RDF/949218/19/56]

W dniu 21.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 21.01.2019 okres OD
01.08.2017 DO 31.07.2018
Poz. 43282. TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO
NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKAR-
STWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000116797. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.06.2002.
[RDF/949218/19/56]

W dniu 21.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 21.01.2019 okres OD
01.08.2017 DO 31.07.2018
2019-01-28 19/2019 258 43283
Poz. 43283. TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO
NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKAR-
STWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000116797. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.06.2002.
[RDF/949219/19/457]

W dniu 21.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.08.2017 DO 31.07.2018
Poz. 43283. TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO
NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKAR-
STWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000116797. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.06.2002.
[RDF/949219/19/457]

W dniu 21.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.08.2017 DO 31.07.2018
2019-01-28 19/2019 258 43284
Poz. 43284. TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO
NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKAR-
STWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000116797. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.06.2002.
[RDF/949220/19/169]

W dniu 21.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.08.2017 DO 31.07.2018
Poz. 43284. TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO
NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKAR-
STWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000116797. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.06.2002.
[RDF/949220/19/169]

W dniu 21.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.08.2017 DO 31.07.2018
2019-01-28 19/2019 258 43285
Poz. 43285. TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO
NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKAR-
STWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000116797. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.06.2002.
[RDF/949221/19/570]

W dniu 21.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.08.2017 DO 31.07.2018
Poz. 43285. TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO
NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKAR-
STWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000116797. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.06.2002.
[RDF/949221/19/570]

W dniu 21.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.08.2017 DO 31.07.2018

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki