Szczegóły spółki

Nazwa POLARIS IT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 1132197112
REGON 016238500
KRS 0000113924
Adres ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa
Telefon 881 710 790
Faks 881 710 790
E-mail biuro@artnewmedia.pl
WWW www.artnewmedia.pl
PKD
 • 9002Z — działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 5813Z — wydawanie gazet
 • 5814Z — wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 5914Z — działalność związana z projekcją filmów
 • 6209Z — pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 7312C — pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
 • 7740Z — dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • 7990C — pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 8230Z — działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 9004Z — działalność obiektów kulturalnych
 • 9329Z — pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2020-04-20 76/2020 390
Poz. 183398. POLARIS IT GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000113924. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 04.06.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/7212/20/824]

W dniu 02.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ARK
ROYAL SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. POLARIS IT
GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
3. Adres poczty elektronicznej HELLO@ARKROYAL.
EU wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej HELLO@
POLARISITGROUP.COM wykreślić: 4. Adres strony
internetowej WWW.ARKROYAL.EU wpisać: 4. Adres
strony internetowej WWW.POLARISITGROUP.COM
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.12.2019
R., REP. A NR 5978/2019, MAGDALENA SŁOMKOW-
SKA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE - ZMIANA:
§ 1 PKT 1 I 2, § 3 PKT 1 I 2, § 15, § 19, § 24 I § 27
STATUTU; WYKREŚLENIE: § 3 PKT 3, § 3 INDEKS 1,
§ 23 PKT D, § 25 PKT 2, 3 I 4, § 28 I § 29 STATUTU,
ZMIANA NUMERACJI W STATUCIE: W § 3 PKT 4 NA
3, W § 23 PKT 3-I NA D-H, W § 25 PKT 5 NA 2, DODA-
NIE W § 4 STATUTU PUNKTÓW 3-7.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1560000,00 ZŁ
wpisać: 1. 312000,00 ZŁ wykreślić: 2. 750638,50 ZŁ
wpisać: 2. 234000,00 wykreślić: 3. 15600000 wpi-
sać: 3. 3120000 wykreślić: 5. 1560000,00 ZŁ wpisać:
5. 312000,00
Rub. 9. Emisje akcji wykreślić: 1 1. SERIA A 2. 470000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. SERIA
B 2. 1235095 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
3 1. SERIA C 2. 594905 3. AKCJE NIE SĄ UPRZY-
WILEJOWANE 4 1. D 2. 548000 3. AKCJE NIE SĄ
UPRZYWILEJOWANE 5 1. SERIA E 2. 1150000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 6 1. SERIA
„F” 2. 1302000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJO-
WANE 7 1. SERIA G 2. 400000 3. AKCJE NIE SĄ
UPRZYWILEJOWANE 8 1. SERIA H 2. 408033
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 9 1. SERIA
I 2. 2900000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJO-
WANE 10 1. J 2. 1000481 3. AKCJE NIE SĄ UPRZY-
WILEJOWANE 11 1. K 2. 3000000 3. AKCJE NIE SĄ
UPRZYWILEJOWANE 12 1. L 2. 1091486 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 13 1. M 2. 1500000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE wpisać: 14
1. N 2. 2820000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJO-
WANE 15 1. O 2. 300000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZY-
WILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KAZMI 2. AAMIR
HUSSAIN 2 1. AHMED 2. OMAR HUSSAIN 3 1. IQBAL
2. ZAFAR 4 1. IMRAN 2. MOHAMMED AHMED wpi-
sać: 5 1. SZABÓ 2. DÁNIEL 6 1. MUITY 2. GYÖRGY
7 1. TÓTH 2. GERGŐ 8 1. KULTERER 2. STEFAN
Poz. 183398. POLARIS IT GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000113924. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 04.06.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/7212/20/824]

W dniu 02.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ARK
ROYAL SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. POLARIS IT
GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
3. Adres poczty elektronicznej HELLO@ARKROYAL.
EU wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej HELLO@
POLARISITGROUP.COM wykreślić: 4. Adres strony
internetowej WWW.ARKROYAL.EU wpisać: 4. Adres
strony internetowej WWW.POLARISITGROUP.COM
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.12.2019
R., REP. A NR 5978/2019, MAGDALENA SŁOMKOW-
SKA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE - ZMIANA:
§ 1 PKT 1 I 2, § 3 PKT 1 I 2, § 15, § 19, § 24 I § 27
STATUTU; WYKREŚLENIE: § 3 PKT 3, § 3 INDEKS 1,
§ 23 PKT D, § 25 PKT 2, 3 I 4, § 28 I § 29 STATUTU,
ZMIANA NUMERACJI W STATUCIE: W § 3 PKT 4 NA
3, W § 23 PKT 3-I NA D-H, W § 25 PKT 5 NA 2, DODA-
NIE W § 4 STATUTU PUNKTÓW 3-7.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1560000,00 ZŁ
wpisać: 1. 312000,00 ZŁ wykreślić: 2. 750638,50 ZŁ
wpisać: 2. 234000,00 wykreślić: 3. 15600000 wpi-
sać: 3. 3120000 wykreślić: 5. 1560000,00 ZŁ wpisać:
5. 312000,00
Rub. 9. Emisje akcji wykreślić: 1 1. SERIA A 2. 470000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. SERIA
B 2. 1235095 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
3 1. SERIA C 2. 594905 3. AKCJE NIE SĄ UPRZY-
WILEJOWANE 4 1. D 2. 548000 3. AKCJE NIE SĄ
UPRZYWILEJOWANE 5 1. SERIA E 2. 1150000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 6 1. SERIA
„F” 2. 1302000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJO-
WANE 7 1. SERIA G 2. 400000 3. AKCJE NIE SĄ
UPRZYWILEJOWANE 8 1. SERIA H 2. 408033
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 9 1. SERIA
I 2. 2900000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJO-
WANE 10 1. J 2. 1000481 3. AKCJE NIE SĄ UPRZY-
WILEJOWANE 11 1. K 2. 3000000 3. AKCJE NIE SĄ
UPRZYWILEJOWANE 12 1. L 2. 1091486 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 13 1. M 2. 1500000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE wpisać: 14
1. N 2. 2820000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJO-
WANE 15 1. O 2. 300000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZY-
WILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KAZMI 2. AAMIR
HUSSAIN 2 1. AHMED 2. OMAR HUSSAIN 3 1. IQBAL
2. ZAFAR 4 1. IMRAN 2. MOHAMMED AHMED wpi-
sać: 5 1. SZABÓ 2. DÁNIEL 6 1. MUITY 2. GYÖRGY
7 1. TÓTH 2. GERGŐ 8 1. KULTERER 2. STEFAN
2018-02-07 27/2018 416
Poz. 36396. „ART NEW MEDIA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000113924. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 04.06.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/4296/18/806]

W dniu 31.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.01.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 36396. „ART NEW MEDIA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000113924. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 04.06.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/4296/18/806]

W dniu 31.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.01.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016