Szczegóły spółki

Nazwa FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8512036347
REGON 810967382
KRS 0000111446
Adres Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa
Telefon 222 570 956
Faks 222 570 956
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4941Z — transport drogowy towarów
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 1.19 1.19
Zadłużenie / kapitał (D/E) -6.28 -6.21
Płynność bieżąca (CR) 0.6 0.59
Płynność szybka (QR) 0.6 0.59
Złota/srebrna reguła bilansowa -6.28 -6.21
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -3.58% 17.07%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 1.24% -6.28%
Rentowność aktywów (ROA) -0.23% 1.21%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-14 08/2020 284 19163
Poz. 19163. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 08.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/93457/19/120]

W dniu 07.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. NOWAKOWSKI 2. MAREK SZCZEPAN
3. 73083106736 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. RUSIECKI 2. ARTUR 3. 76122301055 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 19163. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 08.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/93457/19/120]

W dniu 07.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. NOWAKOWSKI 2. MAREK SZCZEPAN
3. 73083106736 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. RUSIECKI 2. ARTUR 3. 76122301055 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
2019-07-29 145/2019 1067 890282
Poz. 890282. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.05.2002.
[RDF/163547/19/581]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 890282. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.05.2002.
[RDF/163547/19/581]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-29 145/2019 1067 890283
Poz. 890283. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.05.2002.
[RDF/163547/19/982]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 890283. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.05.2002.
[RDF/163547/19/982]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-29 145/2019 1067 890284
Poz. 890284. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.05.2002.
[RDF/163547/19/383]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 890284. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.05.2002.
[RDF/163547/19/383]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-29 145/2019 1067 890285
Poz. 890285. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.05.2002.
[RDF/163547/19/784]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 890285. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.05.2002.
[RDF/163547/19/784]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-10-31 212/2018 1222 873121
Poz. 873121. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.05.2002.
[RDF/640309/18/385]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873121. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.05.2002.
[RDF/640309/18/385]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-31 212/2018 1222 873122
Poz. 873122. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.05.2002.
[RDF/640310/18/97]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873122. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.05.2002.
[RDF/640310/18/97]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-31 212/2018 1222 873123
Poz. 873123. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.05.2002.
[RDF/640311/18/498]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873123. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.05.2002.
[RDF/640311/18/498]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-31 212/2018 1222 873124
Poz. 873124. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.05.2002.
[RDF/640312/18/899]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873124. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.05.2002.
[RDF/640312/18/899]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1075 753237
Poz. 753237. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.05.2002.
[RDF/684119/18/816]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753237. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.05.2002.
[RDF/684119/18/816]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1075 753238
Poz. 753238. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.05.2002.
[RDF/684120/18/528]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753238. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.05.2002.
[RDF/684120/18/528]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1075 753239
Poz. 753239. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.05.2002.
[RDF/684121/18/929]
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753239. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.05.2002.
[RDF/684121/18/929]
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1075 753240
Poz. 753240. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.05.2002.
[RDF/684122/18/330]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753240. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.05.2002.
[RDF/684122/18/330]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-27 123/2018 427 218565
Poz. 218565. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 08.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/8832/18/166]

W dniu 25.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.02.2018 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 2. OD 01.01.2014 DO
31.12.2014 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 4. OD
01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 218565. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 08.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/8832/18/166]

W dniu 25.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.02.2018 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 2. OD 01.01.2014 DO
31.12.2014 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 4. OD
01.01.2014 DO 31.12.2014
2018-06-07 109/2018 349 161234
Poz. 161234. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.05.2002.
[RDF/13789/18/129]

W dniu 06.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.04.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 161234. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.05.2002.
[RDF/13789/18/129]

W dniu 06.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.04.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
2018-06-07 109/2018 349 161235
Poz. 161235. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.05.2002.
[RDF/13790/18/841]

W dniu 06.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 161235. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.05.2002.
[RDF/13790/18/841]

W dniu 06.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2018-06-07 109/2018 349 161236
Poz. 161236. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.05.2002.
[RDF/13791/18/242]

W dniu 06.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 161236. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.05.2002.
[RDF/13791/18/242]

W dniu 06.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2018-06-07 109/2018 349 161237
Poz. 161237. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.05.2002.
[RDF/13792/18/643]

W dniu 06.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 161237. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.05.2002.
[RDF/13792/18/643]

W dniu 06.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2018-03-26 60/2018 245 81570
Poz. 81570. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 08.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/11544/18/496]

W dniu 19.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.02.2018 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 81570. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 08.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/11544/18/496]

W dniu 19.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.02.2018 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
2018-02-21 37/2018 298 50096
Poz. 50096. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 08.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/108105/17/766]

W dniu 14.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PAWLUK 2. JAROSŁAW 3. 61070802372 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. NOWAKOW-
SKI 2. MAREK SZCZEPAN 3. 73083106736) 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
wykreślić: 3 1. NIEMIEC 2. KRZYSZTOF JÓZEF


3. 55040302434 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
4 1. RUSIECKI 2. ARTUR 3. 76122301055 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 19.12.2017 okres
OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 1 1. data złożenia
19.12.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
1 2. OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 1 2. OD 01.01.2013
DO 31.12.2013 1 3. OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
1 3. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 1 4. OD 01.01.2012
DO 31.12.2012 1 4. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
Poz. 50096. FUSION INVEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000111446. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 08.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/108105/17/766]

W dniu 14.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PAWLUK 2. JAROSŁAW 3. 61070802372 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. NOWAKOW-
SKI 2. MAREK SZCZEPAN 3. 73083106736) 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
wykreślić: 3 1. NIEMIEC 2. KRZYSZTOF JÓZEF


3. 55040302434 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
4 1. RUSIECKI 2. ARTUR 3. 76122301055 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 19.12.2017 okres
OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 1 1. data złożenia
19.12.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
1 2. OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 1 2. OD 01.01.2013
DO 31.12.2013 1 3. OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
1 3. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 1 4. OD 01.01.2012
DO 31.12.2012 1 4. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki