Szczegóły spółki

Nazwa POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5260300167
REGON 012070669
KRS 0000109815
Adres ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 8230Z — działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  • 6311Z — przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
  • 6399Z — pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.85 0.11
Zadłużenie / kapitał (D/E) 5.85 0.12
Płynność bieżąca (CR) 1.13 14.66
Płynność szybka (QR) 1.13 14.66
Złota/srebrna reguła bilansowa 5.85 0.12
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -5.24% -45.91%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -9.46% -35.93%
Rentowność aktywów (ROA) -1.38% -31.94%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-04-03 66/2020 134 147510
Poz. 147510. POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HAN-
DLU SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000109815. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/16964/20/874]

W dniu 20.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 84 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. SENGER 2. KRZYSZTOF 3. 79032208634
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 147510. POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HAN-
DLU SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000109815. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/16964/20/874]

W dniu 20.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 84 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. SENGER 2. KRZYSZTOF 3. 79032208634
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2020-02-12 29/2020 260 65378
Poz. 65378. POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HAN-
DLU SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000109815. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/7187/20/975]

W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 83 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. SEKUŁA 2. RAFAŁ
3. 72092710495
Poz. 65378. POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HAN-
DLU SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000109815. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/7187/20/975]

W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 83 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. SEKUŁA 2. RAFAŁ
3. 72092710495
2019-08-16 158/2019 449 974185
Poz. 974185. POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HAN-
DLU SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000109815. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/55143/19/6]

W dniu 08.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 74 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. SŁOMKOWSKI 2. GRZE-
GORZ KRZYSZTOF 3. 68061001433
Poz. 974185. POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HAN-
DLU SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000109815. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/55143/19/6]

W dniu 08.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 74 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. SŁOMKOWSKI 2. GRZE-
GORZ KRZYSZTOF 3. 68061001433
2019-04-09 70/2019 363 190790
Poz. 190790. POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HAN-
DLU SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000109815. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22103/19/488]

W dniu 02.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 73 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CEN-
TRUM miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WAR-
SZAWA ulica BAGATELA nr domu 12 kod pocztowy
00-585 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KRUCZA
nr domu 50 kod pocztowy 00-025 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. FEDKO 2. WOJCIECH 3. 71100203314 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. CIURZYŃ-
SKA 2. GRAŻYNA 3. 68033007885 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. NIEDUŻAK 2. MAREK FLO-
RIAN 3. 81050406695
Poz. 190790. POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HAN-
DLU SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000109815. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22103/19/488]

W dniu 02.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 73 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CEN-
TRUM miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WAR-
SZAWA ulica BAGATELA nr domu 12 kod pocztowy
00-585 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KRUCZA
nr domu 50 kod pocztowy 00-025 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. FEDKO 2. WOJCIECH 3. 71100203314 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. CIURZYŃ-
SKA 2. GRAŻYNA 3. 68033007885 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. NIEDUŻAK 2. MAREK FLO-
RIAN 3. 81050406695
2019-02-20 36/2019 267 77408
Poz. 77408. POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HAN-
DLU SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000109815. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/5745/19/379]

W dniu 13.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 72 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 11.01.2019R., REP. A NR 10789/2018, NOTARIUSZ
ANNA LUBIEŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
ANNA LUBIEŃSKA MARTA FIGURSKA SPÓŁKA
CYWILNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. PRZY-
OKOPOWA 33, USTALONO NOWY TEKST STATUTU
SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PISULA 2. TOMASZ 3. 77111303719 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PRZYMUS 2. MAŁ-
GORZATA JOLANTA 3. 63080805226 4. PROKURA
ŁĄCZNA wpisać: 2 1. LACHOWICZ 2. GRZEGORZ
RYSZARD 3. 68040300036 4. PROKURA ŁĄCZNA
WYKONYWANA WYŁĄCZNIE ŁĄCZNIE Z CZŁON-
KIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁA-
ŚCIWA)
Poz. 77408. POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HAN-
DLU SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000109815. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/5745/19/379]

W dniu 13.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 72 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 11.01.2019R., REP. A NR 10789/2018, NOTARIUSZ
ANNA LUBIEŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
ANNA LUBIEŃSKA MARTA FIGURSKA SPÓŁKA
CYWILNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. PRZY-
OKOPOWA 33, USTALONO NOWY TEKST STATUTU
SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PISULA 2. TOMASZ 3. 77111303719 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PRZYMUS 2. MAŁ-
GORZATA JOLANTA 3. 63080805226 4. PROKURA
ŁĄCZNA wpisać: 2 1. LACHOWICZ 2. GRZEGORZ
RYSZARD 3. 68040300036 4. PROKURA ŁĄCZNA
WYKONYWANA WYŁĄCZNIE ŁĄCZNIE Z CZŁON-
KIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁA-
ŚCIWA)
2019-02-15 33/2019 307 71670
Poz. 71670. POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HAN-
DLU SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000109815. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 08.05.2002.
[RDF/962094/19/335]

W dniu 08.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 68 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.02.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 71670. POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HAN-
DLU SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000109815. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 08.05.2002.
[RDF/962094/19/335]

W dniu 08.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 68 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.02.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-02-15 33/2019 307 71671
Poz. 71671. POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HAN-
DLU SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000109815. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 08.05.2002.
[RDF/962095/19/736]

W dniu 08.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 69 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 71671. POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HAN-
DLU SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000109815. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 08.05.2002.
[RDF/962095/19/736]

W dniu 08.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 69 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-02-15 33/2019 307 71672
Poz. 71672. POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HAN-
DLU SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000109815. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 08.05.2002.
[RDF/962096/19/137]

W dniu 08.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 70 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 71672. POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HAN-
DLU SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000109815. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 08.05.2002.
[RDF/962096/19/137]

W dniu 08.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 70 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-02-15 33/2019 308 71673
Poz. 71673. POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HAN-
DLU SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000109815. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 08.05.2002.
[RDF/962097/19/538]

W dniu 08.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 71 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 71673. POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HAN-
DLU SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000109815. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 08.05.2002.
[RDF/962097/19/538]

W dniu 08.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 71 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-01-21 14/2019 287 33319
Poz. 33319. POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HAN-
DLU SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000109815. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/87841/18/71]

W dniu 14.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 67 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wpisać: 1 1. TWORZYDŁO
2. DARIUSZ 3. 74012805636
Poz. 33319. POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HAN-
DLU SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000109815. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/87841/18/71]

W dniu 14.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 67 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wpisać: 1 1. TWORZYDŁO
2. DARIUSZ 3. 74012805636
2018-11-09 218/2018 1421 978629
Poz. 978629. POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HAN-
DLU SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000109815. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/38940/18/807]

W dniu 28.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 64 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzącychw skład organu wykreślić: 1 1. OSIELENIEC 2. MAG-
DALENA KAZIMIERA 3. 66090100880 wpisać:
2 1. NIEDUŻAK 2. MAREK FLORIAN 3. 81050406695
Poz. 978629. POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HAN-
DLU SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000109815. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/38940/18/807]

W dniu 28.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 64 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzącychw skład organu wykreślić: 1 1. OSIELENIEC 2. MAG-
DALENA KAZIMIERA 3. 66090100880 wpisać:
2 1. NIEDUŻAK 2. MAREK FLORIAN 3. 81050406695
2018-11-07 216/2018 1214 944645
Poz. 944645. POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HAN-
DLU SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000109815. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/38942/18/609]

W dniu 08.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 05.01.2018R., REP. A NR 431/2018, NOTARIUSZ
ANNA LUBIEŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: § 6 UST. 1 I § 7
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 137718000,00 ZŁ
wpisać: 1. 138006600,00 ZŁ wykreślić: 3. 1377180
wpisać: 3. 1380066 wykreślić: 5. 137418000,00
ZŁ wpisać: 5. 137706600,00 ZŁ PRub. Informacja
o wniesieniu aportu 1 1. 288600,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. G 2. 2886 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 944645. POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HAN-
DLU SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000109815. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/38942/18/609]

W dniu 08.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 05.01.2018R., REP. A NR 431/2018, NOTARIUSZ
ANNA LUBIEŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: § 6 UST. 1 I § 7
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 137718000,00 ZŁ
wpisać: 1. 138006600,00 ZŁ wykreślić: 3. 1377180
wpisać: 3. 1380066 wykreślić: 5. 137418000,00
ZŁ wpisać: 5. 137706600,00 ZŁ PRub. Informacja
o wniesieniu aportu 1 1. 288600,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. G 2. 2886 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-07-18 138/2018 351 282417
Poz. 282417. POLSKA AGENCJA INWESTYCJI
I HANDLU SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000109815.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/29053/18/486]

W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 29.12.2017R., REP. A NR 53589/2017, NOTARIUSZ
ANNA LUBIEŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: § 6 UST. 1 I § 7
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 121818000,00 ZŁ
wpisać: 1. 137718000,00 ZŁ wykreślić: 3. 1218180
wpisać: 3. 1377180 wykreślić: 5. 121518000,00 ZŁ
wpisać: 5. 137418000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 159000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 282417. POLSKA AGENCJA INWESTYCJI
I HANDLU SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000109815.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/29053/18/486]

W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 29.12.2017R., REP. A NR 53589/2017, NOTARIUSZ
ANNA LUBIEŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: § 6 UST. 1 I § 7
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 121818000,00 ZŁ
wpisać: 1. 137718000,00 ZŁ wykreślić: 3. 1218180
wpisać: 3. 1377180 wykreślić: 5. 121518000,00 ZŁ
wpisać: 5. 137418000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 159000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-04-25 81/2018 248 108333
Poz. 108333. POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HAN-
DLU SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000109815. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/13334/18/115]

W dniu 18.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 22.12.2017, REP.A NR 53393/2017, NOTARIUSZ
W WARSZAWIE MARTA FIGURSKA, ZMIANA §6
UST.1 I §7
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 21818000,00 ZŁ
wpisać: 1. 121818000,00 ZŁ wykreślić: 3. 218180
wpisać: 3. 1218180 wykreślić: 4. 100,00 ZŁ wpisać:
4. 100,00 ZŁ wykreślić: 5. 21518000,00 ZŁ wpisać:
5. 121518000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. F 2. 1000000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 108333. POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HAN-
DLU SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000109815. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/13334/18/115]

W dniu 18.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 22.12.2017, REP.A NR 53393/2017, NOTARIUSZ
W WARSZAWIE MARTA FIGURSKA, ZMIANA §6
UST.1 I §7
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 21818000,00 ZŁ
wpisać: 1. 121818000,00 ZŁ wykreślić: 3. 218180
wpisać: 3. 1218180 wykreślić: 4. 100,00 ZŁ wpisać:
4. 100,00 ZŁ wykreślić: 5. 21518000,00 ZŁ wpisać:
5. 121518000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. F 2. 1000000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-01-22 15/2018 375 19883
Poz. 19883. POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HAN-
DLU SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000109815. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/106781/17/194]

W dniu 15.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 16.08.2017 R., NOTARIUSZ ANNA LUBIEŃSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.
A NR 31269/2017, ZMIANA § 6 UST. 1, § 7 STATUTU
SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 19818000,00 ZŁ
wpisać: 1. 21818000,00 ZŁ wykreślić: 3. 198180 wpi-
sać: 3. 218180 wykreślić: 5. 19518000,00 ZŁ wpisać:
5. 21518000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 20000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 19883. POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HAN-
DLU SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000109815. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/106781/17/194]

W dniu 15.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 16.08.2017 R., NOTARIUSZ ANNA LUBIEŃSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.
A NR 31269/2017, ZMIANA § 6 UST. 1, § 7 STATUTU
SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 19818000,00 ZŁ
wpisać: 1. 21818000,00 ZŁ wykreślić: 3. 198180 wpi-
sać: 3. 218180 wykreślić: 5. 19518000,00 ZŁ wpisać:
5. 21518000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 20000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki