Szczegóły spółki

Nazwa PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7920003288
REGON 000616988
KRS 0000109761
Adres ul. Przemysłowa 15, 37-500 Jarosław
Telefon 166 215 441
Faks 166 215 441
E-mail finanse@pks-jaroslaw.pl
WWW www.pks-jaroslaw.pl
PKD
  • 4939Z — pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.65 0.71
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.86 2.42
Płynność bieżąca (CR) 0.43 0.35
Płynność szybka (QR) 0.34 0.27
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.86 2.42
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -4.28% -7.65%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -18.88% -48.66%
Rentowność aktywów (ROA) -6.6% -14.21%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-07 26/2020 335 58939
Poz. 58939. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000109761. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.04.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/406/20/812]

W dniu 31.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. PAWLOS 2. ARKADIUSZ MARCIN
3. 80081817531 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 58939. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000109761. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.04.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/406/20/812]

W dniu 31.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. PAWLOS 2. ARKADIUSZ MARCIN
3. 80081817531 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
2020-02-05 24/2020 314 54037
Poz. 54037. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000109761. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.04.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/15058/19/203]

W dniu 29.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. DUSZYŃSKI 2. WITOLD 3. 73081610532 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 54037. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000109761. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.04.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/15058/19/203]

W dniu 29.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. DUSZYŃSKI 2. WITOLD 3. 73081610532 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
2019-06-04 107/2019 693 355636
Poz. 355636. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000109761. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.04.2002.
[RDF/115888/19/178]

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 355636. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000109761. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.04.2002.
[RDF/115888/19/178]

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-04 107/2019 693 355637
Poz. 355637. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000109761. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.04.2002.
[RDF/115888/19/579]

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 355637. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000109761. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.04.2002.
[RDF/115888/19/579]

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-04 107/2019 693 355638
Poz. 355638. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000109761. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.04.2002.
[RDF/115888/19/980]
W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 355638. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000109761. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.04.2002.
[RDF/115888/19/980]
W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-04 107/2019 693 355639
Poz. 355639. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000109761. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.04.2002.
[RDF/115888/19/381]

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 355639. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000109761. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.04.2002.
[RDF/115888/19/381]

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-02 65/2019 670 161009
Poz. 161009. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000109761. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.04.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/14401/18/121]

W dniu 27.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. KOCHANOWICZ 2. IRENEUSZ LESZEK
3. 62083105494 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 161009. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000109761. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.04.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/14401/18/121]

W dniu 27.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. KOCHANOWICZ 2. IRENEUSZ LESZEK
3. 62083105494 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2018-08-30 168/2018 248 342069
Poz. 342069. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000109761. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.04.2002.
[RDF/183611/18/692]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 342069. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000109761. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.04.2002.
[RDF/183611/18/692]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-30 168/2018 248 342070
Poz. 342070. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000109761. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.04.2002.
[RDF/183612/18/93]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 342070. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000109761. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.04.2002.
[RDF/183612/18/93]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-30 168/2018 248 342071
Poz. 342071. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000109761. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.04.2002.
[RDF/183613/18/494]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 342071. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000109761. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.04.2002.
[RDF/183613/18/494]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-30 168/2018 248 342072
Poz. 342072. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000109761. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.04.2002.
[RDF/183614/18/895]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 342072. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000109761. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.04.2002.
[RDF/183614/18/895]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-02-12 30/2018 316 40151
Poz. 40151. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000109761. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.04.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/2278/18/824]

W dniu 05.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. PELS 2. JAN 3. 56061905437
Poz. 40151. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000109761. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.04.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/2278/18/824]

W dniu 05.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. PELS 2. JAN 3. 56061905437
2018-01-29 20/2018 268 26364
Poz. 26364. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000109761. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.04.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/587/18/905]

W dniu 22.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. PAW-
LOS 2. ARKADIUSZ MARCIN 3. 80081817531
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 26364. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000109761. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.04.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/587/18/905]

W dniu 22.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. PAW-
LOS 2. ARKADIUSZ MARCIN 3. 80081817531
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki