Szczegóły spółki

Nazwa WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8861793621
REGON 890445649
KRS 0000108417
Adres ul. Piotra Wysockiego 17, 58-300 Wałbrzych
Telefon 748 439 393
Faks 748 439 393
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.07 0.06
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.08 0.07
Płynność bieżąca (CR) 9.66 10.05
Płynność szybka (QR) 9.64 10.05
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.08 0.07
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -3.22% -0.15%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -1.05% -0.05%
Rentowność aktywów (ROA) -0.98% -0.05%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-13 30/2020 290 67551
Poz. 67551. WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000108417. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.04.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/21334/19/983]

W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 03.10.2019 R., NOTARIUSZA ANNA SZERER
KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU PRZY
UL. SŁOWACKIEGO NR 16 REP. A NR 4690/2019
ZMIENIONO § 4, § 23 UST.2 PKT 8, § 27, § 30 UST.1
PKT 4, § 30 UST.2 PKT 1 I 4, § 48 UST.3 PKT 2 - 3,
§ 53 PKT 2, 3, 4 I 5, § 54(1) UST.1, § 55 UST.3 I § 56
UST.2; DODANO W § 30 UST.1 PKT 14; UCHYLONO
§ 26 UST.4 ORAZ § 48 UST.5 PKT 1 LIT.B STATUTU.
Poz. 67551. WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000108417. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.04.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/21334/19/983]

W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 03.10.2019 R., NOTARIUSZA ANNA SZERER
KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU PRZY
UL. SŁOWACKIEGO NR 16 REP. A NR 4690/2019
ZMIENIONO § 4, § 23 UST.2 PKT 8, § 27, § 30 UST.1
PKT 4, § 30 UST.2 PKT 1 I 4, § 48 UST.3 PKT 2 - 3,
§ 53 PKT 2, 3, 4 I 5, § 54(1) UST.1, § 55 UST.3 I § 56
UST.2; DODANO W § 30 UST.1 PKT 14; UCHYLONO
§ 26 UST.4 ORAZ § 48 UST.5 PKT 1 LIT.B STATUTU.
2019-10-25 208/2019 398 1093456
Poz. 1093456. WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000108417. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.04.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/12624/19/29]

W dniu 18.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 30.05.2019 R., NOTARIUSZ MARTA SZCZUCKA
ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANNY SZERER, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU, UL.
SŁOWACKIEGO NR 16, REP.A NR 2106/2019 - ZMIE-
NIONO §5 STATUTU.


Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. MAŁECKI
2. MAREK 3. 61052703792 2 1. JANKOWSKI
2. JACEK 3. 80071104191 wpisać: 3 1. ROGIŃSKI
2. BOGUSŁAW 3. 58042911451 4 1. MIERZEJEWSKI
2. ROMUALD 3. 72071701737
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA-
DZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH wpisać: 2 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH
Poz. 1093456. WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000108417. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.04.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/12624/19/29]

W dniu 18.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 30.05.2019 R., NOTARIUSZ MARTA SZCZUCKA
ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANNY SZERER, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU, UL.
SŁOWACKIEGO NR 16, REP.A NR 2106/2019 - ZMIE-
NIONO §5 STATUTU.


Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. MAŁECKI
2. MAREK 3. 61052703792 2 1. JANKOWSKI
2. JACEK 3. 80071104191 wpisać: 3 1. ROGIŃSKI
2. BOGUSŁAW 3. 58042911451 4 1. MIERZEJEWSKI
2. ROMUALD 3. 72071701737
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA-
DZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH wpisać: 2 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH
2019-06-13 114/2019 666 397640
Poz. 397640. WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000108417. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/119796/19/797]

W dniu 07.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 397640. WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000108417. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/119796/19/797]

W dniu 07.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-13 114/2019 666 397641
Poz. 397641. WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000108417. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/119796/19/198]

W dniu 07.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 397641. WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000108417. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/119796/19/198]

W dniu 07.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-13 114/2019 666 397642
Poz. 397642. WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000108417. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/119796/19/599]

W dniu 07.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 397642. WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000108417. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/119796/19/599]

W dniu 07.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-13 114/2019 666 397643
Poz. 397643. WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000108417. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/119796/19/0]

W dniu 07.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 397643. WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000108417. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/119796/19/0]

W dniu 07.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-22 98/2019 580 309532
Poz. 309532. WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000108417. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.04.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/5582/19/258]

W dniu 16.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. WOŁEK 2. ZYGMUNT 3. 55041805134) wykreślić:
5. DELEGOWANY DO ZARZĄDU CZŁONEK RADY
NADZORCZEJ wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. WOŁEK 2. ZYGMUNT
3. 55041805134
Poz. 309532. WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000108417. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.04.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/5582/19/258]

W dniu 16.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. WOŁEK 2. ZYGMUNT 3. 55041805134) wykreślić:
5. DELEGOWANY DO ZARZĄDU CZŁONEK RADY
NADZORCZEJ wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. WOŁEK 2. ZYGMUNT
3. 55041805134
2019-01-15 10/2019 290 24568
Poz. 24568. WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000108417. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.04.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/32626/18/842]

W dniu 08.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. BARTOLIK 2. MIROSŁAW ROMAN
3. 62103003353 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. WOŁEK 2. ZYGMUNT 3. 55041805134 5. DELE-
GOWANY DO ZARZĄDU CZŁONEK RADY NADZOR-
CZEJ 6. NIE
Poz. 24568. WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000108417. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.04.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/32626/18/842]

W dniu 08.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. BARTOLIK 2. MIROSŁAW ROMAN
3. 62103003353 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. WOŁEK 2. ZYGMUNT 3. 55041805134 5. DELE-
GOWANY DO ZARZĄDU CZŁONEK RADY NADZOR-
CZEJ 6. NIE
2018-07-16 136/2018 305 273962
Poz. 273962. WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000108417. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/127013/18/130]

W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 273962. WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000108417. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/127013/18/130]

W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-16 136/2018 306 273963
Poz. 273963. WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000108417. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/127014/18/531]

W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 273963. WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000108417. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/127014/18/531]

W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-16 136/2018 306 273964
Poz. 273964. WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000108417. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/127015/18/932]

W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 273964. WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000108417. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/127015/18/932]

W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-16 136/2018 306 273965
Poz. 273965. WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000108417. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/127016/18/333]

W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 273965. WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000108417. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/127016/18/333]

W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki