Szczegóły spółki

Nazwa "DOMAR" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8970022779
REGON 930671007
KRS 0000104841
Adres ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2020-06-01 105/2020 15
Poz. 24287. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-24019/2020]

Zarząd „DOMAR” S.A. we Wrocławiu, ul. Braniborska 14,
działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień
25 czerwca 2020 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.... (rozwiń)
Poz. 24287. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-24019/2020]

Zarząd „DOMAR” S.A. we Wrocławiu, ul. Braniborska 14,
działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień
25 czerwca 2020 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.... (rozwiń)
2020-03-27 61/2020 12
Poz. 16689. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-16224/2020]

Zarząd „DOMAR” S.A. we Wrocławiu, ul. Braniborska 14,
działając na podstawie art. 349 § 1 ksh (Kodeksu spółek han-
dlowych) oraz § 39 ust. 5 Statutu Spółki, ogłasza że na dzień
14.03.2020 r. sporządzone zostało sprawozdanie finansowe
i Zarząd w dniu 30.04.2020 r. wypłaci zaliczki na dywidendę
do kwoty 8 mln zł.... (rozwiń)
Poz. 16689. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-16224/2020]

Zarząd „DOMAR” S.A. we Wrocławiu, ul. Braniborska 14,
działając na podstawie art. 349 § 1 ksh (Kodeksu spółek han-
dlowych) oraz § 39 ust. 5 Statutu Spółki, ogłasza że na dzień
14.03.2020 r. sporządzone zostało sprawozdanie finansowe
i Zarząd w dniu 30.04.2020 r. wypłaci zaliczki na dywidendę
do kwoty 8 mln zł.... (rozwiń)
2020-02-04 23/2020 12
Poz. 5717. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-5214/2020]

Zarząd „DOMAR” S.A. we Wrocławiu, ul. Braniborska 14,
działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień
26 lutego 2020 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.... (rozwiń)
Poz. 5717. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-5214/2020]

Zarząd „DOMAR” S.A. we Wrocławiu, ul. Braniborska 14,
działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień
26 lutego 2020 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.... (rozwiń)
2019-07-31 147/2019 11
Poz. 39562. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-39551/2019]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „DOMAR” S.A.
we Wrocławiu, ul. Braniborska 14, KRS 104841, działając na... (rozwiń)
Poz. 39562. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-39551/2019]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „DOMAR” S.A.
we Wrocławiu, ul. Braniborska 14, KRS 104841, działając na... (rozwiń)
2019-05-29 103/2019 15
Poz. 27805. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-27488/2019]

„DOMAR” S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, KRS 104841,
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, WPIS DO REJESTRU: 10 KWIET-
NIA 2002 R.... (rozwiń)
Poz. 27805. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-27488/2019]

„DOMAR” S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, KRS 104841,
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, WPIS DO REJESTRU: 10 KWIET-
NIA 2002 R.... (rozwiń)
2019-05-15 93/2019 12
Poz. 24791. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-24367/2019]

„DOMAR” S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, KRS 104841,
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, WPIS DO REJESTRU: 10 KWIET-
NIA 2002 R.... (rozwiń)
Poz. 24791. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-24367/2019]

„DOMAR” S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, KRS 104841,
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, WPIS DO REJESTRU: 10 KWIET-
NIA 2002 R.... (rozwiń)
2019-01-18 13/2019 284
Poz. 30817. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WRO-
C Ł AW I A - FA B RYC Z N E J W E W R O C Ł AW I U,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.04.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/47103/18/854]

W dniu 11.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 25.06.2018 R., NOTARIUSZ JOLANTA OŁPIŃ-
SKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU,
UL. GRABISZYŃSKA 14/1, REP. A NR 2572/2018,
ZMIENIONO §5.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 436740,00 ZŁ
wpisać: 1. 435540,00 ZŁ wykreślić: 3. 7279 wpi-
sać: 3. 7259 wykreślić: 5. 436740,00 ZŁ wpisać:
5. 435540,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 7279 wpisać: 2. 7259
Poz. 30817. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WRO-
C Ł AW I A - FA B RYC Z N E J W E W R O C Ł AW I U,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.04.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/47103/18/854]

W dniu 11.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 25.06.2018 R., NOTARIUSZ JOLANTA OŁPIŃ-
SKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU,
UL. GRABISZYŃSKA 14/1, REP. A NR 2572/2018,
ZMIENIONO §5.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 436740,00 ZŁ
wpisać: 1. 435540,00 ZŁ wykreślić: 3. 7279 wpi-
sać: 3. 7259 wykreślić: 5. 436740,00 ZŁ wpisać:
5. 435540,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 7279 wpisać: 2. 7259
2018-08-27 165/2018 12
Poz. 36981. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-36628/2018]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „DOMAR” S.A.
we Wrocławiu, ul. Braniborska 14, KRS 104841, działając na
podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1, art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 5 i 6 Statutu Spółki,
uchwałą nr 12/2018 z dnia 25.06.2018 r. obniża kapitał zakła-
dowy Spółki z kwoty 436.740,00 zł (czterysta trzydzieści sześć
tysięcy siedemset czterdzieści zł) do kwoty 435.540,00 zł (czte-
rysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych), to
jest o kwotę 1200,00 (tysiąc dwieście zł), poprzez umorzenie
20 (dwudziestu) akcji na okaziciela Spółki „DOMAR” S.A.
we Wrocławiu, o wartości nominalnej 60 zł (sześćdziesiąt
złotych) każda, serii A o numerach od 8263 do 8282.... (rozwiń)
Poz. 36981. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-36628/2018]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „DOMAR” S.A.
we Wrocławiu, ul. Braniborska 14, KRS 104841, działając na
podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1, art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 5 i 6 Statutu Spółki,
uchwałą nr 12/2018 z dnia 25.06.2018 r. obniża kapitał zakła-
dowy Spółki z kwoty 436.740,00 zł (czterysta trzydzieści sześć
tysięcy siedemset czterdzieści zł) do kwoty 435.540,00 zł (czte-
rysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych), to
jest o kwotę 1200,00 (tysiąc dwieście zł), poprzez umorzenie
20 (dwudziestu) akcji na okaziciela Spółki „DOMAR” S.A.
we Wrocławiu, o wartości nominalnej 60 zł (sześćdziesiąt
złotych) każda, serii A o numerach od 8263 do 8282.... (rozwiń)
2018-06-01 105/2018 16
Poz. 23191. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-22733/2018]

Zarząd „DOMAR” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Branibor-
ska 14, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje
na dzień 25 czerwca 2018 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.... (rozwiń)
Poz. 23191. „DOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000104841. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-22733/2018]

Zarząd „DOMAR” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Branibor-
ska 14, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje
na dzień 25 czerwca 2018 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.... (rozwiń)