Szczegóły spółki

Nazwa MAKOR SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5272227855
REGON 013289105
KRS 0000103985
Adres ul. Hipolita Wawelberga 10, 01-188 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 8520Z — szkoły podstawowe
  • 8510Z — placówki wychowania przedszkolnego
  • 8531A — gimnazja
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.08 0.11
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.09 0.12
Płynność bieżąca (CR) 0.25 0.85
Płynność szybka (QR) 0.25 0.85
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.09 0.12
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -31.82% -306.31%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -4.3% -86.88%
Rentowność aktywów (ROA) -3.94% -77.38%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki