Szczegóły spółki

Nazwa ARTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5262635133
REGON 015178284
KRS 0000100450
Adres ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 0812Z — wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
  • 4311Z — rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
  • 4312Z — przygotowanie terenu pod budowę
  • 4329Z — wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
  • 4339Z — wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
  • 4399Z — pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 4941Z — transport drogowy towarów
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • 7712Z — wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  • 7732Z — wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.78 0.63
Zadłużenie / kapitał (D/E) 3.53 1.73
Płynność bieżąca (CR) 2.39 2.02
Płynność szybka (QR) 0.68 0.51
Złota/srebrna reguła bilansowa 3.53 1.73
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 2.28% 0.01%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 5.99% 0.03%
Rentowność aktywów (ROA) 1.32% 0.01%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki