Szczegóły spółki

Nazwa DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM HURTU ROLNO-SPOŻYWCZEGO SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8961000726
REGON 930723678
KRS 0000099256
Adres ul. Giełdowa 4, 52-438 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2020-06-24 121/2020 15
Poz. 29495. DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM HURTU ROLNO-
-SPOŻYWCZEGO SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000099256. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15 marca 2002 r.
[BMSiG-29466/2020]

Zarząd Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożyw-
czego S.A. we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 1
i 2, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych
w związku z art. 15 zzh ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r.,
poz. 568 z pózn. zm.), a także na podstawie § 48 Statutu Spółki,
zwołuje na dzień 21 lipca 2020 roku ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-
-Spożywczego S.A. we Wrocławiu. Spółka zarejestrowana
jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem 0000099256. Zgromadzenie odbędzie się w siedzi-
bie Spółki we Wrocławiu przy ul. Giełdowej 4, w sali konfe-
rencyjnej, i rozpocznie się o godz. 1000.... (rozwiń)
Poz. 29495. DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM HURTU ROLNO-
-SPOŻYWCZEGO SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000099256. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15 marca 2002 r.
[BMSiG-29466/2020]

Zarząd Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożyw-
czego S.A. we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 1
i 2, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych
w związku z art. 15 zzh ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r.,
poz. 568 z pózn. zm.), a także na podstawie § 48 Statutu Spółki,
zwołuje na dzień 21 lipca 2020 roku ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-
-Spożywczego S.A. we Wrocławiu. Spółka zarejestrowana
jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem 0000099256. Zgromadzenie odbędzie się w siedzi-
bie Spółki we Wrocławiu przy ul. Giełdowej 4, w sali konfe-
rencyjnej, i rozpocznie się o godz. 1000.... (rozwiń)
2019-12-20 246/2019 18
Poz. 66243. DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM HURTU ROLNO-
-SPOŻYWCZEGO SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000099256. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15 marca 2002 r.
[BMSiG-66059/2019]

Zarząd Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożyw-
czego S.A. we Wrocławiu, działając na podstawie art. 398,
399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, a także na
podstawie § 41 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 stycz-
nia 2020 roku NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A.
we Wrocławiu. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki
we Wrocławiu przy ul. Giełdowej 4, w sali konferencyjnej,
i rozpocznie się o godz. 1000.... (rozwiń)
Poz. 66243. DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM HURTU ROLNO-
-SPOŻYWCZEGO SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000099256. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15 marca 2002 r.
[BMSiG-66059/2019]

Zarząd Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożyw-
czego S.A. we Wrocławiu, działając na podstawie art. 398,
399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, a także na
podstawie § 41 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 stycz-
nia 2020 roku NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A.
we Wrocławiu. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki
we Wrocławiu przy ul. Giełdowej 4, w sali konferencyjnej,
i rozpocznie się o godz. 1000.... (rozwiń)
2019-08-26 164/2019 13
Poz. 43826. DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM HURTU ROLNO-
-SPOŻYWCZEGO SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000099256. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15 marca 2002 r.
[BMSiG-43768/2019]

Zarząd Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożyw-
czego S.A. we Wrocławiu informuje, że w dniu 05.08.2019 r.
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 150/2019 (5789)
pod pozycją 40333 ukazało się ogłoszenie Spółki o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się
w dniu 3 września 2019 roku, o godz. 1000, w siedzibie Spółki,
we Wrocławiu przy ul. Giełdowej 4, w sali konferencyjnej.... (rozwiń)
Poz. 43826. DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM HURTU ROLNO-
-SPOŻYWCZEGO SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000099256. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15 marca 2002 r.
[BMSiG-43768/2019]

Zarząd Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożyw-
czego S.A. we Wrocławiu informuje, że w dniu 05.08.2019 r.
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 150/2019 (5789)
pod pozycją 40333 ukazało się ogłoszenie Spółki o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się
w dniu 3 września 2019 roku, o godz. 1000, w siedzibie Spółki,
we Wrocławiu przy ul. Giełdowej 4, w sali konferencyjnej.... (rozwiń)
2019-08-05 150/2019 17
Poz. 40333. DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM HURTU ROLNO-
-SPOŻYWCZEGO SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000099256. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15 marca 2002 r.
[BMSiG-40254/2019]

Zarząd Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożyw-
czego S.A. we Wrocławiu, działając na podstawie art. 398,
399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na
podstawie § 41 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 3 wrze-
śnia 2019 roku NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A.
we Wrocławiu. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Reje-
strze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wro-
cławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Reje-
stru Sądowego we Wrocławiu, pod numerem 0000099256.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu
przy ul. Giełdowej 4, w sali konferencyjnej, i rozpocznie się
o godz. 1000.... (rozwiń)
Poz. 40333. DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM HURTU ROLNO-
-SPOŻYWCZEGO SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000099256. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15 marca 2002 r.
[BMSiG-40254/2019]

Zarząd Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożyw-
czego S.A. we Wrocławiu, działając na podstawie art. 398,
399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na
podstawie § 41 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 3 wrze-
śnia 2019 roku NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A.
we Wrocławiu. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Reje-
strze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wro-
cławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Reje-
stru Sądowego we Wrocławiu, pod numerem 0000099256.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu
przy ul. Giełdowej 4, w sali konferencyjnej, i rozpocznie się
o godz. 1000.... (rozwiń)
2019-05-07 87/2019 19
Poz. 23071. DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM HURTU ROLNO-
-SPOŻYWCZEGO SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000099256. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15 marca 2002 r.
[BMSiG-22520/2019]

Zarząd Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożyw-
czego S.A. we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2
oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na pod-
stawie § 48 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 maja 2019 roku
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Dolnośląskiego Cen-
trum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu. Spółka
zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pro-
wadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
we Wrocławiu pod numerem 0000099256.... (rozwiń)
Poz. 23071. DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM HURTU ROLNO-
-SPOŻYWCZEGO SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000099256. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15 marca 2002 r.
[BMSiG-22520/2019]

Zarząd Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożyw-
czego S.A. we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2
oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na pod-
stawie § 48 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 maja 2019 roku
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Dolnośląskiego Cen-
trum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu. Spółka
zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pro-
wadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
we Wrocławiu pod numerem 0000099256.... (rozwiń)
2018-04-05 67/2018 16
Poz. 14234. DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM HURTU ROLNO-
-SPOŻYWCZEGO SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000099256. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15 marca 2002 r.
[BMSiG-13614/2018]

Zarząd Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożyw-
czego S.A. we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395
§ 1 i 2 oraz art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także
na podstawie § 48 Statutu Spółki, zwołuje w dniu 27 kwiet-
nia 2018 roku ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Dolno-
śląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wro-
cławiu. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze
Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocła-
wia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego we Wrocławiu pod numerem 0000099256.
Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Zwy-
cięskiej 4, w obiekcie hotelowym AGRO, w sali konferen-
cyjnej nr 9 i rozpocznie się o godz. 1000.... (rozwiń)
Poz. 14234. DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM HURTU ROLNO-
-SPOŻYWCZEGO SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000099256. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15 marca 2002 r.
[BMSiG-13614/2018]

Zarząd Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożyw-
czego S.A. we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395
§ 1 i 2 oraz art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także
na podstawie § 48 Statutu Spółki, zwołuje w dniu 27 kwiet-
nia 2018 roku ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Dolno-
śląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wro-
cławiu. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze
Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocła-
wia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego we Wrocławiu pod numerem 0000099256.
Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Zwy-
cięskiej 4, w obiekcie hotelowym AGRO, w sali konferen-
cyjnej nr 9 i rozpocznie się o godz. 1000.... (rozwiń)