Szczegóły spółki

Nazwa UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6840000790
REGON 000872059
KRS 0000098424
Adres ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 8610Z — działalność szpitali
  • 8690A — działalność fizjoterapeutyczna
  • 1107Z — produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
  • 5590Z — pozostałe zakwaterowanie
  • 0899Z — pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 5629Z — pozostała usługowa działalność gastronomiczna
  • 4399Z — pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.52 0.53
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.08 1.12
Płynność bieżąca (CR) 1.66 1.37
Płynność szybka (QR) 1.5 1.24
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.08 1.12
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 3.29% 1.15%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 4.02% 1.44%
Rentowność aktywów (ROA) 1.93% 0.68%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-03 43/2020 338 98114
Poz. 98114. UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000098424. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.03.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3210/20/738]

W dniu 25.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. TRZASKA 2. WOJCIECH JERZY 3. 59091209337)
wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU
Poz. 98114. UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000098424. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.03.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3210/20/738]

W dniu 25.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. TRZASKA 2. WOJCIECH JERZY 3. 59091209337)
wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU
2019-10-21 204/2019 409 1083620
Poz. 1083620. UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000098424. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.03.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/15086/19/364]

W dniu 14.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 04.09.2019 R., REP. A NR 1987/2019, NOTARIUSZ
RAFAŁ KŁECZEK, KANCELARIA NOTARIALNA
W RZESZOWIE; ZMIANA: PAR. 5, PAR. 8 UST.
1 I UST. 4, PAR. 9, PAR. 16 UST. 1, PAR. 21 UST. 5,
PAR. 22 UST. 2 PKT 6, PKT 8, PKT 9, PAR. 23 UST.
1 I UST. 4, PAR. 24 UST. 1, UST. 2, PAR. 25 UST. 3,
PAR. 27 UST. 1, PAR. 29 UST. 1 PKT 6, PKT 7, PKT
13, UST. 2 PKT 1-3 I 5, PAR. 31 UST. 2, PAR. 32 UST.
2 I UST. 4, PAR. 43 UST. 1, PAR. 48, PAR. 53 UST.
2 PKT 5, UST. 3 PKT 2-3 I 13, UST. 5 PKT 1, PKT 2 LIT.
F, G, P, PAR. 57, USUNIĘTO: PAR. 22 UST. 2 PKT 10,
PAR. 29 UST. 3 PKT 4, PAR. 53 UST. 2 PKT 2-4, 6,
DODANO: PAR. 29 UST. 2 PKT 6, PAR. 53 UST. 3 PKT
14
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 18650000,00 ZŁ
wpisać: 1. 22650000,00 ZŁ wykreślić: 3. 1865000
wpisać: 3. 2265000 wykreślić: 5. 18650000,00 ZŁ
wpisać: 5. 22650000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 400000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 1083620. UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000098424. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.03.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/15086/19/364]

W dniu 14.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 04.09.2019 R., REP. A NR 1987/2019, NOTARIUSZ
RAFAŁ KŁECZEK, KANCELARIA NOTARIALNA
W RZESZOWIE; ZMIANA: PAR. 5, PAR. 8 UST.
1 I UST. 4, PAR. 9, PAR. 16 UST. 1, PAR. 21 UST. 5,
PAR. 22 UST. 2 PKT 6, PKT 8, PKT 9, PAR. 23 UST.
1 I UST. 4, PAR. 24 UST. 1, UST. 2, PAR. 25 UST. 3,
PAR. 27 UST. 1, PAR. 29 UST. 1 PKT 6, PKT 7, PKT
13, UST. 2 PKT 1-3 I 5, PAR. 31 UST. 2, PAR. 32 UST.
2 I UST. 4, PAR. 43 UST. 1, PAR. 48, PAR. 53 UST.
2 PKT 5, UST. 3 PKT 2-3 I 13, UST. 5 PKT 1, PKT 2 LIT.
F, G, P, PAR. 57, USUNIĘTO: PAR. 22 UST. 2 PKT 10,
PAR. 29 UST. 3 PKT 4, PAR. 53 UST. 2 PKT 2-4, 6,
DODANO: PAR. 29 UST. 2 PKT 6, PAR. 53 UST. 3 PKT
14
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 18650000,00 ZŁ
wpisać: 1. 22650000,00 ZŁ wykreślić: 3. 1865000
wpisać: 3. 2265000 wykreślić: 5. 18650000,00 ZŁ
wpisać: 5. 22650000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 400000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-05-31 105/2019 364 343827
Poz. 343827. UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000098424. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.03.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4984/19/393]

W dniu 27.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. TRZASKA 2. WOJCIECH JERZY 3. 59091209337
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 343827. UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000098424. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.03.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4984/19/393]

W dniu 27.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. TRZASKA 2. WOJCIECH JERZY 3. 59091209337
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2019-05-31 105/2019 364 343828
Poz. 343828. UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000098424. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.03.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/7389/19/5]

W dniu 27.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. RYCHLICKA
2. AGNIESZKA 3. 69090408682
Poz. 343828. UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000098424. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.03.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/7389/19/5]

W dniu 27.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. RYCHLICKA
2. AGNIESZKA 3. 69090408682
2019-05-14 92/2019 408 287576
Poz. 287576. UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000098424. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.03.2002.
[RDF/111098/19/282]

W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 287576. UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000098424. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.03.2002.
[RDF/111098/19/282]

W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-14 92/2019 408 287577
Poz. 287577. UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000098424. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.03.2002.
[RDF/111098/19/683]

W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 287577. UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000098424. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.03.2002.
[RDF/111098/19/683]

W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-14 92/2019 408 287578
Poz. 287578. UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000098424. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.03.2002.
[RDF/111098/19/84]

W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 287578. UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000098424. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.03.2002.
[RDF/111098/19/84]

W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-14 92/2019 408 287579
Poz. 287579. UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000098424. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.03.2002.
[RDF/111098/19/485]

W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 287579. UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000098424. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.03.2002.
[RDF/111098/19/485]

W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-11-20 224/2018 1727 1092514
Poz. 1092514. UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000098424. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.03.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/16852/18/673]

W dniu 19.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. SZARY 2. WACŁAW
WOJCIECH 3. 68073012795
Poz. 1092514. UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000098424. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.03.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/16852/18/673]

W dniu 19.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. SZARY 2. WACŁAW
WOJCIECH 3. 68073012795
2018-07-02 126/2018 427 231355
Poz. 231355. UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000098424. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.03.2002.
[RDF/89544/18/113]

W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 231355. UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000098424. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.03.2002.
[RDF/89544/18/113]

W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-02 126/2018 427 231356
Poz. 231356. UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000098424. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.03.2002.
[RDF/89545/18/514]

W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 231356. UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000098424. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.03.2002.
[RDF/89545/18/514]

W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-02 126/2018 427 231357
Poz. 231357. UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000098424. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.03.2002.
[RDF/89546/18/915]

W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 231357. UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000098424. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.03.2002.
[RDF/89546/18/915]

W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-02 126/2018 427 231358
Poz. 231358. UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000098424. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.03.2002.
[RDF/89547/18/316]

W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 231358. UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000098424. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.03.2002.
[RDF/89547/18/316]

W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki