Szczegóły spółki

Nazwa POLSKIE RADIO- REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W POZNANIU "RADIO POZNAŃ" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7770006551
REGON 630158101
KRS 0000097316
Adres ul. Ryszarda Berwińskiego 5, 60-765 Poznań
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6010Z — nadawanie programów radiofonicznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.47 0.52
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.89 1.07
Płynność bieżąca (CR) 1.22 0.66
Płynność szybka (QR) 1.15 0.6
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.89 1.07
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -16.99% -5.07%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -66.06% -26.89%
Rentowność aktywów (ROA) -34.93% -12.96%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-07-05 129/2019 1084 570035
Poz. 570035. POLSKIE RADIO- REGIONALNA
ROZGŁOŚNIA W POZNANIU „RADIO POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000097316. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.04.2002.
[RDF/134726/19/596]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 570035. POLSKIE RADIO- REGIONALNA
ROZGŁOŚNIA W POZNANIU „RADIO POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000097316. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.04.2002.
[RDF/134726/19/596]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-05 129/2019 1084 570036
Poz. 570036. POLSKIE RADIO- REGIONALNA
ROZGŁOŚNIA W POZNANIU „RADIO POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000097316. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.04.2002.
[RDF/134726/19/997]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 570036. POLSKIE RADIO- REGIONALNA
ROZGŁOŚNIA W POZNANIU „RADIO POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000097316. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.04.2002.
[RDF/134726/19/997]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-05 129/2019 1084 570037
Poz. 570037. POLSKIE RADIO- REGIONALNA
ROZGŁOŚNIA W POZNANIU „RADIO POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000097316. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.04.2002.
[RDF/134726/19/398]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 570037. POLSKIE RADIO- REGIONALNA
ROZGŁOŚNIA W POZNANIU „RADIO POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000097316. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.04.2002.
[RDF/134726/19/398]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-05 129/2019 1084 570038
Poz. 570038. POLSKIE RADIO- REGIONALNA
ROZGŁOŚNIA W POZNANIU „RADIO POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000097316. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.04.2002.
[RDF/134726/19/799]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 570038. POLSKIE RADIO- REGIONALNA
ROZGŁOŚNIA W POZNANIU „RADIO POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000097316. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.04.2002.
[RDF/134726/19/799]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-12-10 238/2018 453 1157815
Poz. 1157815. POLSKIE RADIO- REGIONALNA ROZ-
GŁOŚNIA W POZNANIU „RADIO POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000097316. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.04.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/28464/18/541]

W dniu 28.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. RDESIŃSKI 2. FILIP MICHAŁ 3. 80112603412
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BERNATO-
WICZ 2. PIOTR 3. 73040208239 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 1157815. POLSKIE RADIO- REGIONALNA ROZ-
GŁOŚNIA W POZNANIU „RADIO POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000097316. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.04.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/28464/18/541]

W dniu 28.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. RDESIŃSKI 2. FILIP MICHAŁ 3. 80112603412
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BERNATO-
WICZ 2. PIOTR 3. 73040208239 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
2018-10-01 190/2018 672 519304
Poz. 519304. POLSKIE RADIO- REGIONALNA
ROZGŁOŚNIA W POZNANIU „RADIO POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000097316. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.04.2002.
[RDF/339198/18/93]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 519304. POLSKIE RADIO- REGIONALNA
ROZGŁOŚNIA W POZNANIU „RADIO POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000097316. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.04.2002.
[RDF/339198/18/93]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-01 190/2018 672 519305
Poz. 519305. POLSKIE RADIO- REGIONALNA
ROZGŁOŚNIA W POZNANIU „RADIO POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000097316. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.04.2002.
[RDF/339199/18/494]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 519305. POLSKIE RADIO- REGIONALNA
ROZGŁOŚNIA W POZNANIU „RADIO POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000097316. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.04.2002.
[RDF/339199/18/494]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-01 190/2018 672 519306
Poz. 519306. POLSKIE RADIO- REGIONALNA
ROZGŁOŚNIA W POZNANIU „RADIO POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000097316. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.04.2002.
[RDF/339200/18/97]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 519306. POLSKIE RADIO- REGIONALNA
ROZGŁOŚNIA W POZNANIU „RADIO POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000097316. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.04.2002.
[RDF/339200/18/97]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-01 190/2018 672 519307
Poz. 519307. POLSKIE RADIO- REGIONALNA
ROZGŁOŚNIA W POZNANIU „RADIO POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000097316. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.04.2002.
[RDF/339201/18/498]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 519307. POLSKIE RADIO- REGIONALNA
ROZGŁOŚNIA W POZNANIU „RADIO POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000097316. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.04.2002.
[RDF/339201/18/498]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-01-09 06/2018 254 7531
Poz. 7531. POLSKIE RADIO- REGIONALNA ROZGŁO-
ŚNIA W POZNANIU „RADIO POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000097316. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.04.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/42868/17/134]

W dniu 02.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 7531. POLSKIE RADIO- REGIONALNA ROZGŁO-
ŚNIA W POZNANIU „RADIO POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000097316. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.04.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/42868/17/134]

W dniu 02.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki