Szczegóły spółki

Nazwa 3S SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9691297176
REGON 277704261
KRS 0000095232
Adres ul. Ligocka 103 BUD.8, 40-568 Katowice
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 6110Z — działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.53 0.62
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.11 1.61
Płynność bieżąca (CR) 1.15 0.79
Płynność szybka (QR) 1.05 0.72
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.11 1.61
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 16.29% 67.94%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 16.59% 97.43%
Rentowność aktywów (ROA) 7.87% 37.35%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-02-05 25/2019 245 55208
Poz. 55208. 3S SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000095232.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWI-
CACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.02.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/1588/19/380]

W dniu 29.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-


cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. PASZKA 2. GRZEGORZ MAKSYMILIAN
3. 75042419253) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU
wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU 2 (dla pozycji:
1. DŁUGAJCZYK 2. MAREK ADAM 3. 75042111971)
wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU
Poz. 55208. 3S SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000095232.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWI-
CACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.02.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/1588/19/380]

W dniu 29.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-


cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. PASZKA 2. GRZEGORZ MAKSYMILIAN
3. 75042419253) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU
wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU 2 (dla pozycji:
1. DŁUGAJCZYK 2. MAREK ADAM 3. 75042111971)
wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU
2018-11-19 223/2018 20 50474
Poz. 50474. 3S SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000095232. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27 lutego 2002 r.
[BMSiG-50319/2018]

Zarząd 3S Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach informuje,
iż w dniu 19 grudnia 2018 r. dokona wypłaty akcjonariuszom
zaliczek na poczet dywidendy przewidywanej za rok obrotowy
2018 r., w łącznej kwocie 17 049 190,00 zł, w oparciu o spra-
wozdanie finansowe sporządzone na dzień 30 września 2018 r.

Dniem, według którego ustala się akcjonariuszy uprawnio-
nych do zaliczek, jest 12 grudnia 2018 r.

      II.


     WPISY
 DO REJESTRU SĄDOWEGO
            2.

          Zmiany

       f) partie polityczne
Poz. 50474. 3S SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000095232. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27 lutego 2002 r.
[BMSiG-50319/2018]

Zarząd 3S Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach informuje,
iż w dniu 19 grudnia 2018 r. dokona wypłaty akcjonariuszom
zaliczek na poczet dywidendy przewidywanej za rok obrotowy
2018 r., w łącznej kwocie 17 049 190,00 zł, w oparciu o spra-
wozdanie finansowe sporządzone na dzień 30 września 2018 r.

Dniem, według którego ustala się akcjonariuszy uprawnio-
nych do zaliczek, jest 12 grudnia 2018 r.

      II.


     WPISY
 DO REJESTRU SĄDOWEGO
            2.

          Zmiany

       f) partie polityczne
2018-07-23 141/2018 12 32258
Poz. 32258. 3S SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000095232. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 lutego 2002 r.
[BMSiG-31941/2018]

Zarząd 3S Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach informuje,
iż w dniu 21 sierpnia 2018 r. dokona wypłaty akcjonariuszom
zaliczek na poczet dywidendy przewidywanej za rok obrotowy
2018 r., w łącznej kwocie 32.666.248,04 zł, w oparciu o spra-
wozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 maja 2018 r.
Dniem, według którego ustala się akcjonariuszy uprawnio-
nych do zaliczek, jest 14 sierpnia 2018 r.
Poz. 32258. 3S SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000095232. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 lutego 2002 r.
[BMSiG-31941/2018]

Zarząd 3S Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach informuje,
iż w dniu 21 sierpnia 2018 r. dokona wypłaty akcjonariuszom
zaliczek na poczet dywidendy przewidywanej za rok obrotowy
2018 r., w łącznej kwocie 32.666.248,04 zł, w oparciu o spra-
wozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 maja 2018 r.
Dniem, według którego ustala się akcjonariuszy uprawnio-
nych do zaliczek, jest 14 sierpnia 2018 r.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki