Szczegóły spółki

Nazwa "ELEWACJE" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5830005727
REGON 190014084
KRS 0000093899
Adres ul. Trakt św. Wojciecha 394, 80-007 Gdańsk
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4120Z — roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.54 0.25
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.16 0.34
Płynność bieżąca (CR) 1.12 3.26
Płynność szybka (QR) 0.75 2.91
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.16 0.34
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.38% 22.98%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 1.22% 41.7%
Rentowność aktywów (ROA) 0.57% 31.22%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki