Szczegóły spółki

Nazwa RINDIPOL SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9710610698
REGON 611327745
KRS 0000093082
Adres ul. Przemysłowa 13 B, 89-620 Chojnice
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW www.rindipol.pl
PKD
  • 3511Z — wytwarzanie energii elektrycznej
  • 3512Z — przesyłanie energii elektrycznej
  • 3513Z — dystrybucja energii elektrycznej
  • 3530Z — wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.35 0.34
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.54 0.52
Płynność bieżąca (CR) 0.47 0.47
Płynność szybka (QR) 0.37 0.38
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.54 0.52
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 8.46% 1.85%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 3.77% 0.83%
Rentowność aktywów (ROA) 2.45% 0.54%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki