Szczegóły spółki

Nazwa PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7122566574
REGON 431227336
KRS 0000092480
Adres ul. Zesłańców Sybiru 6, 20-008 Lublin
Telefon 0814739000
Faks 0814739000
E-mail info@portlotniczy.lublin.pl
WWW www.portlotniczy.lublin.pl
PKD
  • 5223Z — działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.76 0.72
Zadłużenie / kapitał (D/E) 3.13 2.6
Płynność bieżąca (CR) 0.36 0.52
Płynność szybka (QR) 0.34 0.51
Złota/srebrna reguła bilansowa 3.13 2.6
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -323.92% -207.98%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -28.3% -23.96%
Rentowność aktywów (ROA) -6.86% -6.66%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-04-03 66/2020 134 147511
Poz. 147511. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.02.2002.
[LU.VI NS-REJ.KRS/4952/20/602]

W dniu 20.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 89 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 27.01.2020 R., REPERTORIUM A NR 423/2020,
NOTARIUSZ ANDRZEJ TATARA, KANCELARIA
NOTARIALNA W LUBLINIE - ZMIANA § 5, § 6 STA-
TUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 375536700,00 ZŁ
wpisać: 1. 385036700,00 ZŁ wykreślić: 3. 3755367
wpisać: 3. 3850367 wykreślić: 5. 375536700,00 ZŁ
wpisać: 5. 385036700,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. 5 2. 95000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. CIOCH 2. PAWEŁ
HENRYK 3. 80040804112 2 1. PAWEŁCZYK 2. MIRO-
SŁAW PIOTR 3. 72100708274
Poz. 147511. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.02.2002.
[LU.VI NS-REJ.KRS/4952/20/602]

W dniu 20.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 89 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 27.01.2020 R., REPERTORIUM A NR 423/2020,
NOTARIUSZ ANDRZEJ TATARA, KANCELARIA
NOTARIALNA W LUBLINIE - ZMIANA § 5, § 6 STA-
TUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 375536700,00 ZŁ
wpisać: 1. 385036700,00 ZŁ wykreślić: 3. 3755367
wpisać: 3. 3850367 wykreślić: 5. 375536700,00 ZŁ
wpisać: 5. 385036700,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. 5 2. 95000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. CIOCH 2. PAWEŁ
HENRYK 3. 80040804112 2 1. PAWEŁCZYK 2. MIRO-
SŁAW PIOTR 3. 72100708274
2020-01-07 03/2020 345 10019
Poz. 10019. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.02.2002.
[LU.VI NS-REJ.KRS/22242/19/472]

W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 88 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 30.10.2019 R., REPERTORIUM A NR 6570/2019,
NOTARIUSZ ANDRZEJ TATARA, KANCELARIA
NOTARIALNA W LUBLINIE, ZMIENIONO: §5, §6
STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 367280700,00 ZŁ
wpisać: 1. 375536700,00 ZŁ wykreślić: 3. 3672807
wpisać: 3. 3755367 wykreślić: 5. 367280700,00 ZŁ
wpisać: 5. 375536700,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. 4 2. 82560 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. WYSOCKI 2. WŁODZIMIERZ ANTONI
3. 53082302838 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. KLINERT 2. ADAM 3. 69090500056
5. WICEPREZES 6. NIE
Poz. 10019. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.02.2002.
[LU.VI NS-REJ.KRS/22242/19/472]

W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 88 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 30.10.2019 R., REPERTORIUM A NR 6570/2019,
NOTARIUSZ ANDRZEJ TATARA, KANCELARIA
NOTARIALNA W LUBLINIE, ZMIENIONO: §5, §6
STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 367280700,00 ZŁ
wpisać: 1. 375536700,00 ZŁ wykreślić: 3. 3672807
wpisać: 3. 3755367 wykreślić: 5. 367280700,00 ZŁ
wpisać: 5. 375536700,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. 4 2. 82560 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. WYSOCKI 2. WŁODZIMIERZ ANTONI
3. 53082302838 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. KLINERT 2. ADAM 3. 69090500056
5. WICEPREZES 6. NIE
2019-11-08 217/2019 417 1115842
Poz. 1115842. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.02.2002.
[LU.VI NS-REJ.KRS/19189/19/952]

W dniu 31.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 87 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. MEITZ 2. SEBASTIAN 3. 84050900411 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1115842. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.02.2002.
[LU.VI NS-REJ.KRS/19189/19/952]

W dniu 31.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 87 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. MEITZ 2. SEBASTIAN 3. 84050900411 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
2019-10-02 191/2019 391 1051699
Poz. 1051699. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.02.2002.
[LU.VI NS-REJ.KRS/16835/19/237]

W dniu 25.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 86 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 31.07.2019 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ TATARA,
KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REPER-
TORIUM A NR 5055/2019 ZMIENIONO § 5, § 6 STA-
TUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 357280700,00 ZŁ
wpisać: 1. 367280700,00 ZŁ wykreślić: 3. 3572807
wpisać: 3. 3672807 wykreślić: 5. 357280700,00 ZŁ
wpisać: 5. 367280700,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. 3 2. 100000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. KOSELA 2. HANNA
3. 75031415624
Poz. 1051699. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.02.2002.
[LU.VI NS-REJ.KRS/16835/19/237]

W dniu 25.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 86 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 31.07.2019 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ TATARA,
KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REPER-
TORIUM A NR 5055/2019 ZMIENIONO § 5, § 6 STA-
TUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 357280700,00 ZŁ
wpisać: 1. 367280700,00 ZŁ wykreślić: 3. 3572807
wpisać: 3. 3672807 wykreślić: 5. 357280700,00 ZŁ
wpisać: 5. 367280700,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. 3 2. 100000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. KOSELA 2. HANNA
3. 75031415624
2019-08-09 154/2019 384 961559
Poz. 961559. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.02.2002.
[LU.VI NS-REJ.KRS/13128/19/199]
W dniu 02.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 85 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA
ANDRZEJA TATARĘ, W KANCELARII NOTARIAL-
NEJ W LUBLINIE, REPERTORIUM A NR 2794/2019
Z DNIA 29 KWIETNIA 2019 ROKU. ZMIENIONO: §5,
§6 STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 347280700,00 ZŁ
wpisać: 1. 357280700,00 ZŁ wykreślić: 3. 3472807
wpisać: 3. 3572807 wykreślić: 4. 100,00 ZŁ wpisać:
4. 100,00 ZŁ wykreślić: 5. 347280700,00 ZŁ wpisać:
5. 357280700,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. 2 2. 100000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. CZECHOWSKI
2. PAWEŁ ROGER 3. 50033101638 2 1. SAGAN
2. MARIUSZ 3. 73010800797 wpisać: 3 1. CHADAM
2. JAN 3. 58122501550
Poz. 961559. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.02.2002.
[LU.VI NS-REJ.KRS/13128/19/199]
W dniu 02.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 85 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA
ANDRZEJA TATARĘ, W KANCELARII NOTARIAL-
NEJ W LUBLINIE, REPERTORIUM A NR 2794/2019
Z DNIA 29 KWIETNIA 2019 ROKU. ZMIENIONO: §5,
§6 STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 347280700,00 ZŁ
wpisać: 1. 357280700,00 ZŁ wykreślić: 3. 3472807
wpisać: 3. 3572807 wykreślić: 4. 100,00 ZŁ wpisać:
4. 100,00 ZŁ wykreślić: 5. 347280700,00 ZŁ wpisać:
5. 357280700,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. 2 2. 100000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. CZECHOWSKI
2. PAWEŁ ROGER 3. 50033101638 2 1. SAGAN
2. MARIUSZ 3. 73010800797 wpisać: 3 1. CHADAM
2. JAN 3. 58122501550
2019-06-28 124/2019 801 483683
Poz. 483683. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.02.2002.
[RDF/126778/19/291]

W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 81 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 483683. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.02.2002.
[RDF/126778/19/291]

W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 81 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-28 124/2019 801 483684
Poz. 483684. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.02.2002.
[RDF/126779/19/3]

W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 82 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 483684. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.02.2002.
[RDF/126779/19/3]

W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 82 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-28 124/2019 801 483685
Poz. 483685. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.02.2002.
[RDF/126779/19/404]

W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 83 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 483685. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.02.2002.
[RDF/126779/19/404]

W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 83 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-28 124/2019 801 483686
Poz. 483686. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.02.2002.
[RDF/126779/19/805]

W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 84 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 483686. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.02.2002.
[RDF/126779/19/805]

W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 84 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-13 91/2019 355 283836
Poz. 283836. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.02.2002.
[LU.VI NS-REJ.KRS/7517/19/158]

W dniu 07.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 80 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIU-
SZA ANDRZEJA TATARĘ W KANCELARII NOTARIAL-
NEJ W LUBLINIE ZA REPETYTORIUM A NR 521/2019
Z DNIA 23 STYCZNIA 2019 ROKU ZMIENIONO: § 5,


§ 6 STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 338280700,00 ZŁ
wpisać: 1. 347280700,00 ZŁ wykreślić: 3. 338280700
wpisać: 3. 3472807 wykreślić: 4. 100,00 ZŁ wpisać:
4. 100,00 ZŁ wykreślić: 5. 338280700,00 ZŁ wpisać:
5. 347280700,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. 1 2. 90000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 283836. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.02.2002.
[LU.VI NS-REJ.KRS/7517/19/158]

W dniu 07.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 80 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIU-
SZA ANDRZEJA TATARĘ W KANCELARII NOTARIAL-
NEJ W LUBLINIE ZA REPETYTORIUM A NR 521/2019
Z DNIA 23 STYCZNIA 2019 ROKU ZMIENIONO: § 5,


§ 6 STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 338280700,00 ZŁ
wpisać: 1. 347280700,00 ZŁ wykreślić: 3. 338280700
wpisać: 3. 3472807 wykreślić: 4. 100,00 ZŁ wpisać:
4. 100,00 ZŁ wykreślić: 5. 338280700,00 ZŁ wpisać:
5. 347280700,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. 1 2. 90000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-03-12 50/2019 277 108549
Poz. 108549. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.02.2002.
[LU.VI NS-REJ.KRS/3581/19/715]

W dniu 05.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 79 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. OPIELAK 2. MAREK
IRENEUSZ 3. 50112004896 2 1. SMOLARZ 2. HEN-
RYK JÓZEF 3. 69090302559 3 1. LEWKOWICZ
2. MACIEJ ADAM 3. 83122402839 wpisać: 4 1. CIOCH
2. PAWEŁ HENRYK 3. 80040804112 5 1. PAWEŁCZYK
2. MIROSŁAW PIOTR 3. 72100708274 6 1. SAGAN
2. MARIUSZ 3. 73010800797
Poz. 108549. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.02.2002.
[LU.VI NS-REJ.KRS/3581/19/715]

W dniu 05.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 79 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. OPIELAK 2. MAREK
IRENEUSZ 3. 50112004896 2 1. SMOLARZ 2. HEN-
RYK JÓZEF 3. 69090302559 3 1. LEWKOWICZ
2. MACIEJ ADAM 3. 83122402839 wpisać: 4 1. CIOCH
2. PAWEŁ HENRYK 3. 80040804112 5 1. PAWEŁCZYK
2. MIROSŁAW PIOTR 3. 72100708274 6 1. SAGAN
2. MARIUSZ 3. 73010800797
2019-02-26 40/2019 274 85848
Poz. 85848. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.02.2002.
[LU.VI NS-REJ.KRS/2146/19/961]

W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 78 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 30.11.2018 R. - AKT NOTARIALNY REP. A NR
7508/2018, NOTARIUSZ ANDRZEJ TATARA, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, ZMIENIONO:
§5 I §6 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 336428300,00 ZŁ
wpisać: 1. 338280700,00 ZŁ wykreślić: 3. 3364283
wpisać: 3. 338280700 wykreślić: 5. 336428300,00 ZŁ
wpisać: 5. 338280700,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. ZZ 2. 18524 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 85848. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.02.2002.
[LU.VI NS-REJ.KRS/2146/19/961]

W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 78 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 30.11.2018 R. - AKT NOTARIALNY REP. A NR
7508/2018, NOTARIUSZ ANDRZEJ TATARA, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, ZMIENIONO:
§5 I §6 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 336428300,00 ZŁ
wpisać: 1. 338280700,00 ZŁ wykreślić: 3. 3364283
wpisać: 3. 338280700 wykreślić: 5. 336428300,00 ZŁ
wpisać: 5. 338280700,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. ZZ 2. 18524 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-01-04 03/2019 278 8648
Poz. 8648. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.02.2002.
[LU.VI NS-REJ.KRS/19689/18/454]

W dniu 24.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 76 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 21.09.2018R. AKT NOTARIALNY SPORZĄ-
DZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA TATARĘ
W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE ZA
REPERTORIUM A NR 6073/2018 ZMIENIONO: § 5,
§ 6 STATUTU


Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 326763500,00 ZŁ
wpisać: 1. 328263500,00 ZŁ wykreślić: 3. 3267635
wpisać: 3. 3282635 wykreślić: 5. 324763500,00 ZŁ
wpisać: 5. 328263500,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. UU 2. 15000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 8648. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.02.2002.
[LU.VI NS-REJ.KRS/19689/18/454]

W dniu 24.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 76 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 21.09.2018R. AKT NOTARIALNY SPORZĄ-
DZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA TATARĘ
W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE ZA
REPERTORIUM A NR 6073/2018 ZMIENIONO: § 5,
§ 6 STATUTU


Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 326763500,00 ZŁ
wpisać: 1. 328263500,00 ZŁ wykreślić: 3. 3267635
wpisać: 3. 3282635 wykreślić: 5. 324763500,00 ZŁ
wpisać: 5. 328263500,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. UU 2. 15000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-11-23 227/2018 429 1128675
Poz. 1128675. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.02.2002.
[LU.VI NS-REJ.KRS/16389/18/938]
W dniu 13.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 75 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 21.08.2018R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY
PRZEZ ALEKSANDRĘ KOTOWSKĄ-SZPEJNA-
-ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA W LUBLINIE, ANDRZEJA
TATARY W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE
ZA REPERTORIUM A NR 5470/2018 ZMIENIONO: §5,
§6 STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 325563500,00 ZŁ
wpisać: 1. 326763500,00 ZŁ wykreślić: 3. 3255635
wpisać: 3. 3267635 wykreślić: 5. 321728300,00 ZŁ
wpisać: 5. 324763500,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. TT 2. 12000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 1128675. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.02.2002.
[LU.VI NS-REJ.KRS/16389/18/938]
W dniu 13.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 75 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 21.08.2018R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY
PRZEZ ALEKSANDRĘ KOTOWSKĄ-SZPEJNA-
-ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA W LUBLINIE, ANDRZEJA
TATARY W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE
ZA REPERTORIUM A NR 5470/2018 ZMIENIONO: §5,
§6 STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 325563500,00 ZŁ
wpisać: 1. 326763500,00 ZŁ wykreślić: 3. 3255635
wpisać: 3. 3267635 wykreślić: 5. 321728300,00 ZŁ
wpisać: 5. 324763500,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. TT 2. 12000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-11-05 214/2018 1219 910611
Poz. 910611. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.02.2002.
[LU.VI NS-REJ.KRS/12647/18/871]

W dniu 30.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 73 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PAWLAK 2. WAL-
DEMAR 3. 59090505199 wpisać: 2 1. CZECHOWSKI
2. PAWEŁ ROGER 3. 50033101638
Poz. 910611. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.02.2002.
[LU.VI NS-REJ.KRS/12647/18/871]

W dniu 30.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 73 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PAWLAK 2. WAL-
DEMAR 3. 59090505199 wpisać: 2 1. CZECHOWSKI
2. PAWEŁ ROGER 3. 50033101638
2018-08-07 152/2018 210 311183
Poz. 311183. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.02.2002.
[RDF/161138/18/480]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 68 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 311183. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.02.2002.
[RDF/161138/18/480]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 68 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-07 152/2018 210 311184
Poz. 311184. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.02.2002.
[RDF/161139/18/881]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 69 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 311184. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.02.2002.
[RDF/161139/18/881]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 69 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-07 152/2018 210 311185
Poz. 311185. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.02.2002.
[RDF/161140/18/593]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 70 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 311185. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.02.2002.
[RDF/161140/18/593]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 70 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-07 152/2018 210 311186
Poz. 311186. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.02.2002.
[RDF/161141/18/994]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 71 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 311186. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SYSTEM, wpis do
rejestru: 21.02.2002.
[RDF/161141/18/994]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 71 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-04-11 71/2018 195 96450
Poz. 96450. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWID-
NIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.02.2002.
[LU.VI NS-REJ.KRS/4097/18/5]

W dniu 04.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 67 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 03.01.2018 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY
PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA TATARĘ W KAN-
CELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE, REP. A NR
40/2018. ZMIENIONO: § 5 I § 6 STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 293130600,00 ZŁ


wpisać: 1. 302893100,00 ZŁ wykreślić: 3. 2931306
wpisać: 3. 3028931 wykreślić: 5. 293130600,00 ZŁ
wpisać: 5. 302893100,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. PP 2. 97625 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 96450. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWID-
NIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.02.2002.
[LU.VI NS-REJ.KRS/4097/18/5]

W dniu 04.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 67 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 03.01.2018 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY
PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA TATARĘ W KAN-
CELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE, REP. A NR
40/2018. ZMIENIONO: § 5 I § 6 STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 293130600,00 ZŁ


wpisać: 1. 302893100,00 ZŁ wykreślić: 3. 2931306
wpisać: 3. 3028931 wykreślić: 5. 293130600,00 ZŁ
wpisać: 5. 302893100,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. PP 2. 97625 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-03-01 43/2018 285 58214
Poz. 58214. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWID-
NIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.02.2002.
[LU.VI NS-REJ.KRS/683/18/402]

W dniu 22.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 66 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat
M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE
powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN
wykreślić: 2. miejscowość LUBLIN ulica JANA HEM-
PLA nr domu 6 kod pocztowy 20-008 poczta LUBLIN
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość LUBLIN ulica
UL. ZESŁAŃCÓW SYBIRU nr domu 6 kod pocztowy
20-008 poczta LUBLIN kraj POLSKA
Poz. 58214. PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000092480. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWID-
NIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.02.2002.
[LU.VI NS-REJ.KRS/683/18/402]

W dniu 22.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 66 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat
M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE
powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN
wykreślić: 2. miejscowość LUBLIN ulica JANA HEM-
PLA nr domu 6 kod pocztowy 20-008 poczta LUBLIN
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość LUBLIN ulica
UL. ZESŁAŃCÓW SYBIRU nr domu 6 kod pocztowy
20-008 poczta LUBLIN kraj POLSKA

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki