Szczegóły spółki

Nazwa ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5340000881
REGON 012578735
KRS 0000091584
Adres ul. Warszawska 47, 05-820 Piastów
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 2720Z — produkcja baterii i akumulatorów
 • 4531Z — sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 4532Z — sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 4540Z — sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
 • 4677Z — sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 3832Z — odzysk surowców z materiałów segregowanych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.13 0.08
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.14 0.09
Płynność bieżąca (CR) 7.8 13.8
Płynność szybka (QR) 5.31 10.55
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.14 0.09
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 7.6% 6.11%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 8.57% 5.09%
Rentowność aktywów (ROA) 7.49% 4.66%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-12-12 240/2019 323 1169567
Poz. 1169567. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 13.02.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/38640/19/507]

W dniu 05.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SZNAJDER 2. KONRAD 3. 85100700573 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1169567. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 13.02.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/38640/19/507]

W dniu 05.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SZNAJDER 2. KONRAD 3. 85100700573 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2019-10-17 202/2019 378 1079245
Poz. 1079245. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 13.02.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/26269/19/205]

W dniu 10.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZNAJDER
2. ŁUKASZ 3. 85111804338 wpisać: 2 1. MROCZEK
2. TOMASZ 3. 91031910877    h) spółdzielcza kasa

    oszczędnościowo-

      kredytowa
Poz. 1079245. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 13.02.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/26269/19/205]

W dniu 10.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZNAJDER
2. ŁUKASZ 3. 85111804338 wpisać: 2 1. MROCZEK
2. TOMASZ 3. 91031910877    h) spółdzielcza kasa

    oszczędnościowo-

      kredytowa
2019-07-22 140/2019 1162 790456
Poz. 790456. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.02.2002.
[RDF/154268/19/26]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790456. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.02.2002.
[RDF/154268/19/26]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1162 790457
Poz. 790457. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.02.2002.
[RDF/154268/19/427]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790457. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.02.2002.
[RDF/154268/19/427]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1162 790458
Poz. 790458. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.02.2002.
[RDF/154268/19/828]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790458. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.02.2002.
[RDF/154268/19/828]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1162 790459
Poz. 790459. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.02.2002.
[RDF/154268/19/229]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790459. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.02.2002.
[RDF/154268/19/229]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1162 790460
Poz. 790460. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.02.2002.
[RDF/154455/19/505]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790460. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.02.2002.
[RDF/154455/19/505]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1163 790461
Poz. 790461. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.02.2002.
[RDF/154455/19/906]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790461. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.02.2002.
[RDF/154455/19/906]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1163 790462
Poz. 790462. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.02.2002.
[RDF/154455/19/307]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790462. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.02.2002.
[RDF/154455/19/307]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1163 790463
Poz. 790463. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.02.2002.
[RDF/154455/19/708]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790463. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.02.2002.
[RDF/154455/19/708]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1137 630160
Poz. 630160. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 13.02.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/12149/19/171]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzą-
cych w skład organu 1 (dla pozycji: 1. SZNAJDER
ROSOSZCZUK 2. KATARZYNA 3. 73082808226)
wykreślić: 1. SZNAJDER ROSOSZCZUK wpisać:
1. SZNAJDER
Poz. 630160. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 13.02.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/12149/19/171]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzą-
cych w skład organu 1 (dla pozycji: 1. SZNAJDER
ROSOSZCZUK 2. KATARZYNA 3. 73082808226)
wykreślić: 1. SZNAJDER ROSOSZCZUK wpisać:
1. SZNAJDER
2019-06-03 106/2019 31 28790
Poz. 28790. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA AKCYJNA
w Piastowie. KRS 0000091584. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13 lutego 2002 r.
[BMSiG-28622/2019]

Zarząd ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. z siedzibą w Piasto-
wie przy ul. Warszawskiej 47, działając na podstawie art. 399
Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 KSH i art. 402
KSH oraz § 13 pkt 2 oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki - zwo-
łuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się
27 czerwca 2019 roku, o godzinie 1100, w Piastowie przy ulicy
Warszawskiej 47.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór
   Przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania finan-
   sowego Spółki za rok 2018.
  6. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
   za rok 2018.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności grupy kapitałowej w roku 2018 i spra-
   wozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2018.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za
   rok 2018.
  9. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
   absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
   w roku 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady
   Nadzorczej i powołanie nowego.
 11. Zakończenie obrad.
Poz. 28790. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA AKCYJNA
w Piastowie. KRS 0000091584. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13 lutego 2002 r.
[BMSiG-28622/2019]

Zarząd ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. z siedzibą w Piasto-
wie przy ul. Warszawskiej 47, działając na podstawie art. 399
Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 KSH i art. 402
KSH oraz § 13 pkt 2 oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki - zwo-
łuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się
27 czerwca 2019 roku, o godzinie 1100, w Piastowie przy ulicy
Warszawskiej 47.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór
   Przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania finan-
   sowego Spółki za rok 2018.
  6. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
   za rok 2018.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności grupy kapitałowej w roku 2018 i spra-
   wozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2018.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za
   rok 2018.
  9. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
   absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
   w roku 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady
   Nadzorczej i powołanie nowego.
 11. Zakończenie obrad.
2018-11-16 222/2018 1282 1052794
Poz. 1052794. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.02.2002.
[RDF/847739/18/389]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1052794. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.02.2002.
[RDF/847739/18/389]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-16 222/2018 1282 1052795
Poz. 1052795. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.02.2002.
[RDF/847740/18/101]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1052795. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.02.2002.
[RDF/847740/18/101]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-16 222/2018 1282 1052796
Poz. 1052796. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.02.2002.
[RDF/847741/18/502]W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1052796. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.02.2002.
[RDF/847741/18/502]W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-16 222/2018 1282 1052797
Poz. 1052797. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.02.2002.
[RDF/847757/18/229]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1052797. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.02.2002.
[RDF/847757/18/229]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-16 222/2018 1282 1052798
Poz. 1052798. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.02.2002.
[RDF/847758/18/630]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1052798. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.02.2002.
[RDF/847758/18/630]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-16 222/2018 1282 1052799
Poz. 1052799. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.02.2002.
[RDF/847759/18/31]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1052799. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.02.2002.
[RDF/847759/18/31]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-16 222/2018 1282 1052800
Poz. 1052800. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.02.2002.
[RDF/847760/18/743]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1052800. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.02.2002.
[RDF/847760/18/743]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-11 111/2018 353 168760
Poz. 168760. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 13.02.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/11880/18/479]

W dniu 18.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji


podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. JANIK 2. GRZEGORZ 3. 78090101679 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU 6. NIE      h) Spółdzielnie
Poz. 168760. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000091584. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 13.02.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/11880/18/479]

W dniu 18.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji


podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. JANIK 2. GRZEGORZ 3. 78090101679 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU 6. NIE      h) Spółdzielnie
2018-05-21 97/2018 21 21165
Poz. 21165. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA AKCYJNA
w Piastowie. KRS 0000091584. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13 lutego 2002 r.
[BMSiG-20614/2018]

Zarząd ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. z siedzibą w Piasto-
wie przy ul. Warszawskiej 47, działając na podstawie art. 399
Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 KSH i art. 402
KSH oraz § 13 pkt 2 oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki - zwo-
łuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się
25 czerwca 2018 roku, o godzinie 1200, w Piastowie przy ulicy
Warszawskiej 47.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór
   Przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki w roku 2017 i sprawozdania finan-
   sowego Spółki za rok 2017.
  6. Zatwierdzeniem sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
   za rok 2017.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności grupy kapitałowej w roku 2017 i sprawoz-
   dania finansowego grupy kapitałowej za rok 2017.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za
   rok 2017.
  9. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
   absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
   w roku 2017.
 10. Zakończenie obrad.
Poz. 21165. ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA AKCYJNA
w Piastowie. KRS 0000091584. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13 lutego 2002 r.
[BMSiG-20614/2018]

Zarząd ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. z siedzibą w Piasto-
wie przy ul. Warszawskiej 47, działając na podstawie art. 399
Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 KSH i art. 402
KSH oraz § 13 pkt 2 oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki - zwo-
łuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się
25 czerwca 2018 roku, o godzinie 1200, w Piastowie przy ulicy
Warszawskiej 47.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór
   Przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki w roku 2017 i sprawozdania finan-
   sowego Spółki za rok 2017.
  6. Zatwierdzeniem sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
   za rok 2017.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności grupy kapitałowej w roku 2017 i sprawoz-
   dania finansowego grupy kapitałowej za rok 2017.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za
   rok 2017.
  9. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
   absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
   w roku 2017.
 10. Zakończenie obrad.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki