Szczegóły spółki

Nazwa LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6181020505
REGON 250564559
KRS 0000089450
Adres ul. Jana Kilińskiego 10, 87-800 Włocławek
Telefon 544 127 821, wewn. 0
Faks 544 127 821
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 7740Z — dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.89 0.88
Zadłużenie / kapitał (D/E) 7.81 7.58
Płynność bieżąca (CR) 1.13 1.12
Płynność szybka (QR) 1.09 1.09
Złota/srebrna reguła bilansowa 7.81 7.58
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.36% 0.32%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 15.29% 13.45%
Rentowność aktywów (ROA) 1.74% 1.57%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-12 50/2020 324 115845
Poz. 115845. LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000089450. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.02.2002.
[TO.VII NS-REJ.KRS/1517/20/706]

W dniu 04.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@
LEWIATAN.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
LEWIATAN.PL
Poz. 115845. LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000089450. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.02.2002.
[TO.VII NS-REJ.KRS/1517/20/706]

W dniu 04.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@
LEWIATAN.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
LEWIATAN.PL
2019-07-03 127/2019 1080 531410
Poz. 531410. LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000089450. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.02.2002.
[RDF/130834/19/900]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 531410. LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000089450. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.02.2002.
[RDF/130834/19/900]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-03 127/2019 1080 531411
Poz. 531411. LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000089450. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.02.2002.
[RDF/130834/19/301]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 531411. LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000089450. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.02.2002.
[RDF/130834/19/301]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-03 127/2019 1080 531412
Poz. 531412. LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000089450. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.02.2002.
[RDF/130834/19/702]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 531412. LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000089450. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.02.2002.
[RDF/130834/19/702]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-03 127/2019 1080 531413
Poz. 531413. LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000089450. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.02.2002.
[RDF/130835/19/414]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 531413. LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000089450. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.02.2002.
[RDF/130835/19/414]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-03-18 54/2019 286 118512
Poz. 118512. LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000089450. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.02.2002.
[TO.VII NS-REJ.KRS/2348/19/965]

W dniu 12.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. RĘKAS 2. ROBERT JERZY 3. 70051311736
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 118512. LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000089450. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.02.2002.
[TO.VII NS-REJ.KRS/2348/19/965]

W dniu 12.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. RĘKAS 2. ROBERT JERZY 3. 70051311736
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2018-07-17 137/2018 347 278197
Poz. 278197. LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000089450. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.02.2002.
[RDF/127281/18/777]

W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 278197. LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000089450. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.02.2002.
[RDF/127281/18/777]

W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-16 136/2018 302 273902
Poz. 273902. LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000089450. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.02.2002.
[RDF/127278/18/263]

W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 273902. LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000089450. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.02.2002.
[RDF/127278/18/263]

W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-16 136/2018 302 273903
Poz. 273903. LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000089450. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.02.2002.
[RDF/127279/18/664]

W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 273903. LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000089450. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.02.2002.
[RDF/127279/18/664]

W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-16 136/2018 302 273904
Poz. 273904. LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000089450. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.02.2002.
[RDF/127280/18/376]

W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 273904. LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000089450. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.02.2002.
[RDF/127280/18/376]

W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki