Szczegóły spółki

Nazwa AGENCJA HANDLOWA "CENTROSTAL" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6340195804
REGON 271104689
KRS 0000089116
Adres ul. Wita Stwosza 7, 40-954 Katowice
Telefon 0322510061, wewn. 213
Faks 0322510061
E-mail agencja@centrostal.biz.pl
WWW www.centrostal.biz.pl
PKD
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.1 0.09
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.11 0.09
Płynność bieżąca (CR) 4.08 3.06
Płynność szybka (QR) 4.08 3.06
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.11 0.09
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -7.63% -18.55%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -5.65% -15.92%
Rentowność aktywów (ROA) -5.11% -14.54%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-24 16/2020 307 36693
Poz. 36693. AGENCJA HANDLOWA „CENTROSTAL”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000089116. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.02.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/497/20/102]

W dniu 17.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej AGENCJA@CENTRO-
STAL.BIZ.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
CENTROSTAL.BIZ.PL WWW.WITASTWOSZA7.PL
Poz. 36693. AGENCJA HANDLOWA „CENTROSTAL”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000089116. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.02.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/497/20/102]

W dniu 17.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej AGENCJA@CENTRO-
STAL.BIZ.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
CENTROSTAL.BIZ.PL WWW.WITASTWOSZA7.PL
2019-07-04 128/2019 1047 549600
Poz. 549600. AGENCJA HANDLOWA „CENTRO-
STAL” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000089116. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 08.02.2002.
[RDF/132086/19/894]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 549600. AGENCJA HANDLOWA „CENTRO-
STAL” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000089116. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 08.02.2002.
[RDF/132086/19/894]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-04 128/2019 1047 549601
Poz. 549601. AGENCJA HANDLOWA „CENTROSTAL”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000089116. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.02.2002.
[RDF/132086/19/295]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 549601. AGENCJA HANDLOWA „CENTROSTAL”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000089116. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.02.2002.
[RDF/132086/19/295]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-04 128/2019 1047 549602
Poz. 549602. AGENCJA HANDLOWA „CENTROSTAL”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000089116. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.02.2002.
[RDF/132087/19/7]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 549602. AGENCJA HANDLOWA „CENTROSTAL”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000089116. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.02.2002.
[RDF/132087/19/7]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-04 128/2019 1047 549603
Poz. 549603. AGENCJA HANDLOWA „CENTROSTAL”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000089116. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.02.2002.
[RDF/132087/19/408]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 549603. AGENCJA HANDLOWA „CENTROSTAL”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000089116. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.02.2002.
[RDF/132087/19/408]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-07-19 139/2018 361 286489
Poz. 286489. AGENCJA HANDLOWA „CENTROSTAL”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000089116. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.02.2002.
[RDF/137929/18/773]

W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 286489. AGENCJA HANDLOWA „CENTROSTAL”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000089116. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.02.2002.
[RDF/137929/18/773]

W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-19 139/2018 361 286490
Poz. 286490. AGENCJA HANDLOWA „CENTROSTAL”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000089116. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.02.2002.
[RDF/137930/18/485]

W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 286490. AGENCJA HANDLOWA „CENTROSTAL”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000089116. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.02.2002.
[RDF/137930/18/485]

W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-19 139/2018 361 286491
Poz. 286491. AGENCJA HANDLOWA „CENTROSTAL”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000089116. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.02.2002.
[RDF/137931/18/886]

W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 286491. AGENCJA HANDLOWA „CENTROSTAL”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000089116. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.02.2002.
[RDF/137931/18/886]

W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-19 139/2018 361 286492
Poz. 286492. AGENCJA HANDLOWA „CENTROSTAL”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000089116. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.02.2002.
[RDF/137932/18/287]

W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 286492. AGENCJA HANDLOWA „CENTROSTAL”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000089116. SYSTEM,
wpis do rejestru: 08.02.2002.
[RDF/137932/18/287]

W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki