Szczegóły spółki

Nazwa "WORK SERVICE" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8971655469
REGON 932629535
KRS 0000083941
Adres ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 7810Z — działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 7820Z — działalność agencji pracy tymczasowej
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.73 0.7
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.77 2.36
Płynność bieżąca (CR) 0.38 0.55
Płynność szybka (QR) 0.36 0.55
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.77 2.36
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -10.86% 2.15%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -28.07% 5.45%
Rentowność aktywów (ROA) -7.44% 1.62%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-11-13 219/2019 357 1120305
Poz. 1120305. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/35148/19/997]

W dniu 05.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 138 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. SOFIA-
NOS 2. PANAGIOTIS 2 1. MISIAK 2. TOMASZ
WOJCIECH 3. 73070700574 3 1. HANCZAREK
2. TOMASZ 3. 69030304210 4 1. WITUCKI 2. MACIEJ
KRZYSZTOF 3. 67011600050 wpisać: 5 1. OLIWA
2. ROBERT 3. 64041911675 6 1. PRESTON 2. MAR-
CUS 3. 69011616695 7 1. SCHMIDT 2. PRZEMY-
SŁAW 3. 62121604190 8 1. WITKOWSKI 2. ANDRZEJ
3. 72073004135
Poz. 1120305. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/35148/19/997]

W dniu 05.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 138 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. SOFIA-
NOS 2. PANAGIOTIS 2 1. MISIAK 2. TOMASZ
WOJCIECH 3. 73070700574 3 1. HANCZAREK
2. TOMASZ 3. 69030304210 4 1. WITUCKI 2. MACIEJ
KRZYSZTOF 3. 67011600050 wpisać: 5 1. OLIWA
2. ROBERT 3. 64041911675 6 1. PRESTON 2. MAR-
CUS 3. 69011616695 7 1. SCHMIDT 2. PRZEMY-
SŁAW 3. 62121604190 8 1. WITKOWSKI 2. ANDRZEJ
3. 72073004135
2019-10-03 192/2019 425 1054160
Poz. 1054160. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/31589/19/802]

W dniu 26.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 137 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI AKCYJ-
NEJ) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. CHRISTODOULOU 2. PAUL ANDREW
3. 66081014017 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1054160. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/31589/19/802]

W dniu 26.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 137 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI AKCYJ-
NEJ) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. CHRISTODOULOU 2. PAUL ANDREW
3. 66081014017 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
2019-07-30 146/2019 1165 910361
Poz. 910361. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/22320/19/129]

W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 136 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KAMIN 2. EVERETT
2 1. KAMIŃSKI 2. PIOTR MACIEJ 3. 68082700630
3 1. KACZMARCZYK 2. KRZYSZTOF ROBERT
3. 76093002775 4 1. ŁUGOWSKI 2. ROBERT
3. 75120616318 5 1. LEONE 2. JOHN wpisać:
6 1. ŻEGLEŃ 2. PIOTR 3. 65040113839 7 1. BUJAK
2. TOMASZ 3. 65010212610 8 1. WITUCKI 2. MACIEJ
KRZYSZTOF 3. 67011600050 9 1. RUKA 2. PAWEŁ
HENRYK 3. 78101400870 10 1. WOJTASZEK
2. TOMASZ JAKUB 3. 74122101057
Poz. 910361. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/22320/19/129]

W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 136 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KAMIN 2. EVERETT
2 1. KAMIŃSKI 2. PIOTR MACIEJ 3. 68082700630
3 1. KACZMARCZYK 2. KRZYSZTOF ROBERT
3. 76093002775 4 1. ŁUGOWSKI 2. ROBERT
3. 75120616318 5 1. LEONE 2. JOHN wpisać:
6 1. ŻEGLEŃ 2. PIOTR 3. 65040113839 7 1. BUJAK
2. TOMASZ 3. 65010212610 8 1. WITUCKI 2. MACIEJ
KRZYSZTOF 3. 67011600050 9 1. RUKA 2. PAWEŁ
HENRYK 3. 78101400870 10 1. WOJTASZEK
2. TOMASZ JAKUB 3. 74122101057
2019-07-12 134/2019 1141 670164
Poz. 670164. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/143453/19/588]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 128 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 670164. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/143453/19/588]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 128 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1141 670165
Poz. 670165. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/143453/19/989]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 129 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 670165. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/143453/19/989]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 129 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1141 670166
Poz. 670166. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/143453/19/390]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 130 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 670166. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/143453/19/390]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 130 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1141 670167
Poz. 670167. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/143454/19/102]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 131 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 670167. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/143454/19/102]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 131 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1141 670168
Poz. 670168. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/143455/19/230]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 132 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 670168. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/143455/19/230]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 132 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1141 670169
Poz. 670169. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/143455/19/631]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 133 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 670169. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/143455/19/631]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 133 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1141 670170
Poz. 670170. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/143455/19/32]
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 134 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 670170. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/143455/19/32]
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 134 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1142 670171
Poz. 670171. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/143456/19/744]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 135 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 670171. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/143456/19/744]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 135 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-10 111/2019 610 378261
Poz. 378261. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/20547/19/638]

W dniu 04.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 127 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 3. 65559638
wpisać: 3. 65590638 wykreślić: 5. 6509482,30 ZŁ
wpisać: 5. 6559063,80 ZŁ
Poz. 378261. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/20547/19/638]

W dniu 04.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 127 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 3. 65559638
wpisać: 3. 65590638 wykreślić: 5. 6509482,30 ZŁ
wpisać: 5. 6559063,80 ZŁ
2019-05-21 97/2019 451 305047
Poz. 305047. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/15757/19/509]

W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 126 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 6509482,30
ZŁ wpisać: 1. 6559063,80 ZŁ wykreślić: 3. 65094823
wpisać: 3. 65559638 wykreślić: 6. 90604,20 ZŁ wpi-
sać: 6. 29100,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. R 2. 171750
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2 1. U 2. 225750 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJO-
WANE 3 1. W 2. 98315 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWI-
LEJOWANE
Poz. 305047. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/15757/19/509]

W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 126 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 6509482,30
ZŁ wpisać: 1. 6559063,80 ZŁ wykreślić: 3. 65094823
wpisać: 3. 65559638 wykreślić: 6. 90604,20 ZŁ wpi-
sać: 6. 29100,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. R 2. 171750
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2 1. U 2. 225750 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJO-
WANE 3 1. W 2. 98315 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWI-
LEJOWANE
2019-04-18 77/2019 316 223219
Poz. 223219. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/10006/19/441]

W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 125 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI
AKCYJNEJ) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 (dla pozycji: 1. SZMITKOWSKA 2. IWONA
ANNA 3. 68060709981) wykreślić: 5. WICEPREZES
ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU wykreślić:
2 1. WITUCKI 2. MACIEJ KRZYSZTOF 3. 67011600050
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. DYMITRUK
2. JAROSŁAW 3. 67022210352 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 223219. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/10006/19/441]

W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 125 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI
AKCYJNEJ) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 (dla pozycji: 1. SZMITKOWSKA 2. IWONA
ANNA 3. 68060709981) wykreślić: 5. WICEPREZES
ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU wykreślić:
2 1. WITUCKI 2. MACIEJ KRZYSZTOF 3. 67011600050
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. DYMITRUK
2. JAROSŁAW 3. 67022210352 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE
2019-03-14 52/2019 284 113354
Poz. 113354. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/6638/19/231]

W dniu 07.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 124 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 6. 29100,00
ZŁ wpisać: 6. 90604,20 ZŁ
Poz. 113354. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/6638/19/231]

W dniu 07.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 124 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 6. 29100,00
ZŁ wpisać: 6. 90604,20 ZŁ
2019-02-25 39/2019 236 83619
Poz. 83619. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4265/19/445]

W dniu 18.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 123 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI AKCYJ-
NEJ) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. ŚLĘZAK 2. TOMASZ 3. 79082003739
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 83619. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4265/19/445]

W dniu 18.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 123 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI AKCYJ-
NEJ) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. ŚLĘZAK 2. TOMASZ 3. 79082003739
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
2019-01-22 15/2019 258 35392
Poz. 35392. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/48456/18/36]

W dniu 15.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 122 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 14.12.2018 R., NOTATIUSZ SEBASTIAN
SZAFRAŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ
SZAFRAŃSKI SZAFRAŃSKA BEM I NOTARIU-
SZE SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU,
PRZY UL. RUSKIEJ 51 B, REP. A NR 10693/2018,
DODANO § 6E, WYKREŚLONO §6B, §10 UST.7
ORAZ §10 UST.7A ZMIENIONO §7 UST.5, §10
UST.7 - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU
SPÓŁKI.       h) Spółdzielnie
Poz. 35392. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/48456/18/36]

W dniu 15.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 122 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 14.12.2018 R., NOTATIUSZ SEBASTIAN
SZAFRAŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ
SZAFRAŃSKI SZAFRAŃSKA BEM I NOTARIU-
SZE SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU,
PRZY UL. RUSKIEJ 51 B, REP. A NR 10693/2018,
DODANO § 6E, WYKREŚLONO §6B, §10 UST.7
ORAZ §10 UST.7A ZMIENIONO §7 UST.5, §10
UST.7 - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU
SPÓŁKI.       h) Spółdzielnie
2018-11-28 230/2018 430 1138367
Poz. 1138367. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/42257/18/809]

W dniu 16.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 121 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI
AKCYJNEJ) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. AMBROZOWICZ 2. PIOTR
3. 72092709477 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1138367. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/42257/18/809]

W dniu 16.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 121 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI
AKCYJNEJ) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. AMBROZOWICZ 2. PIOTR
3. 72092709477 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
2018-11-08 217/2018 1368 961792
Poz. 961792. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/18524/18/351]

W dniu 17.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 119 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI
AKCYJNEJ) PRub. Dane osób wchodzących


w skład organu wykreślić: 1 1. REWERS 2. KRZYSZ-
TOF 3. 83053103197 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. AMBROZOWICZ 2. PIOTR
3. 72092709477 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 961792. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/18524/18/351]

W dniu 17.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 119 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI
AKCYJNEJ) PRub. Dane osób wchodzących


w skład organu wykreślić: 1 1. REWERS 2. KRZYSZ-
TOF 3. 83053103197 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. AMBROZOWICZ 2. PIOTR
3. 72092709477 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
2018-10-31 212/2018 1250 873682
Poz. 873682. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/635265/18/954]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 111 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873682. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/635265/18/954]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 111 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-31 212/2018 1250 873683
Poz. 873683. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/635266/18/355]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 112 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873683. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/635266/18/355]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 112 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-31 212/2018 1250 873684
Poz. 873684. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/635267/18/756]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 113 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873684. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/635267/18/756]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 113 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-31 212/2018 1250 873685
Poz. 873685. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/635268/18/157]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 114 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873685. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/635268/18/157]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 114 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-31 212/2018 1250 873686
Poz. 873686. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/635665/18/358]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 115 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873686. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/635665/18/358]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 115 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-31 212/2018 1250 873687
Poz. 873687. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/635666/18/759]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 116 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873687. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/635666/18/759]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 116 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-31 212/2018 1250 873688
Poz. 873688. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/635667/18/160]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 117 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873688. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/635667/18/160]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 117 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-31 212/2018 1250 873689
Poz. 873689. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/635668/18/561]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 118 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873689. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/635668/18/561]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 118 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1104 833555
Poz. 833555. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/591176/18/263]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 97 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 833555. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/591176/18/263]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 97 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1104 833556
Poz. 833556. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/591177/18/664]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 98 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 833556. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/591177/18/664]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 98 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1104 833557
Poz. 833557. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/591178/18/65]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 99 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 833557. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/591178/18/65]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 99 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1104 833558
Poz. 833558. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/591180/18/178]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 100 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 833558. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/591180/18/178]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 100 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1104 833559
Poz. 833559. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/591179/18/466]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 101 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 833559. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/591179/18/466]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 101 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1104 833560
Poz. 833560. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/591181/18/579]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 102 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 833560. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/591181/18/579]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 102 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1104 833561
Poz. 833561. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/591192/18/301]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 103 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 833561. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/591192/18/301]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 103 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1104 833562
Poz. 833562. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/591191/18/900]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 104 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 833562. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/591191/18/900]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 104 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1104 833563
Poz. 833563. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/591193/18/702]
W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 105 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 833563. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/591193/18/702]
W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 105 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1105 833564
Poz. 833564. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/591194/18/103]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 106 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 833564. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/591194/18/103]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 106 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1105 833565
Poz. 833565. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/591195/18/504]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 107 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 833565. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/591195/18/504]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 107 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1105 833566
Poz. 833566. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/591196/18/905]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 108 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 833566. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/591196/18/905]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 108 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1105 833567
Poz. 833567. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/591197/18/306]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 109 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 833567. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/591197/18/306]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 109 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1105 833568
Poz. 833568. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/591198/18/707]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 110 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 833568. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/591198/18/707]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 110 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1099 753776
Poz. 753776. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/675999/18/256]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 89 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753776. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/675999/18/256]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 89 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1099 753777
Poz. 753777. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/676000/18/920]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 90 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753777. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/676000/18/920]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 90 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1099 753778
Poz. 753778. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/676001/18/321]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 91 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753778. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/676001/18/321]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 91 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1099 753779
Poz. 753779. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/676002/18/722]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 92 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753779. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/676002/18/722]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 92 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1099 753780
Poz. 753780. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/676437/18/94]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 93 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753780. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/676437/18/94]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 93 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1099 753781
Poz. 753781. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/676438/18/495]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 94 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753781. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/676438/18/495]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 94 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1099 753782
Poz. 753782. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/676439/18/896]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 95 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753782. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/676439/18/896]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 95 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1099 753783
Poz. 753783. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/676440/18/608]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 96 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753783. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.01.2002.
[RDF/676440/18/608]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 96 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-02-16 34/2018 239 45891
Poz. 45891. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/1570/18/848]

W dniu 09.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 88 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI
AKCYJNEJ) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. GAJEK 2. PIOTR MACIEJ
3. 66080800758 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 45891. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000083941. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/1570/18/848]

W dniu 09.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 88 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI
AKCYJNEJ) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. GAJEK 2. PIOTR MACIEJ
3. 66080800758 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki