Szczegóły spółki

Nazwa "SEKA" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 1130122021
REGON 011445452
KRS 0000082102
Adres ul. Ludwika Michała Paca 37, 04-386 Warszawa
Telefon 225 178 888
Faks 225 178 888
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2019-03-22 58/2019 14
Poz. 15282. „SEKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000082102. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-14766/2019]

Zarząd SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37,
04-386 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzone są
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000082102, kapitał
zakładowy w wysokości 2.000.000,00 zł (wpłacony w całości),
stosownie do postanowień art. 358 § 3 Kodeksu spółek hand-
lowych, ogłasza unieważnienie 1820000 akcji zwykłych na
okaziciela serii B, o numerach od 2.000.001 do 3.820.000, oraz
180000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od
3.820.001 do 4.000.000, unieważnionych Uchwałą Nr 3/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKA S.A.
z dn. 05.03.2019 r. w sprawie zamiany akcji zwykłych na
okaziciela serii B i C na akcje zwykłe imienne oraz w spra-
wie zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą rodzaju akcji
Spółki.... (rozwiń)
Poz. 15282. „SEKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000082102. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-14766/2019]

Zarząd SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37,
04-386 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzone są
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000082102, kapitał
zakładowy w wysokości 2.000.000,00 zł (wpłacony w całości),
stosownie do postanowień art. 358 § 3 Kodeksu spółek hand-
lowych, ogłasza unieważnienie 1820000 akcji zwykłych na
okaziciela serii B, o numerach od 2.000.001 do 3.820.000, oraz
180000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od
3.820.001 do 4.000.000, unieważnionych Uchwałą Nr 3/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKA S.A.
z dn. 05.03.2019 r. w sprawie zamiany akcji zwykłych na
okaziciela serii B i C na akcje zwykłe imienne oraz w spra-
wie zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą rodzaju akcji
Spółki.... (rozwiń)
2019-02-08 28/2019 15
Poz. 7097. „SEKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000082102. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-6584/2019]

Zarząd SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37,
04-386 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzone są
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr. 0000082102, kapitał
zakładowy w wysokości 2.000.000,00 zł (opłacony w całości)
zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
5 marca 2019 r., na godzinę 1000. Zgromadzenie odbędzie się
w siedzibie Spółki.... (rozwiń)
Poz. 7097. „SEKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000082102. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-6584/2019]

Zarząd SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37,
04-386 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzone są
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr. 0000082102, kapitał
zakładowy w wysokości 2.000.000,00 zł (opłacony w całości)
zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
5 marca 2019 r., na godzinę 1000. Zgromadzenie odbędzie się
w siedzibie Spółki.... (rozwiń)
2018-11-19 223/2018 20
Poz. 50473. „SEKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000082102. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-50320/2018]

Zarząd SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37
04-386 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzone są przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy KRS, pod nr 0000082102, kapitał zakładowy
w wysokości 2.000.000,00 zł (opłacony w całości) zwołuje
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 13 grud-
nia 2018 r., na godzinę 1000. Zgromadzenie odbędzie się w sie-
dzibie Spółki.... (rozwiń)
Poz. 50473. „SEKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000082102. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-50320/2018]

Zarząd SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37
04-386 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzone są przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy KRS, pod nr 0000082102, kapitał zakładowy
w wysokości 2.000.000,00 zł (opłacony w całości) zwołuje
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 13 grud-
nia 2018 r., na godzinę 1000. Zgromadzenie odbędzie się w sie-
dzibie Spółki.... (rozwiń)
2018-06-04 106/2018 16
Poz. 23442. „SEKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000082102. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-22977/2018]

Zarząd SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37
04-386 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzone są
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000082102, kapitał
zakładowy w wysokości 2.000.000,00 zł (opłacony w całości),
zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
28 czerwca 2018 r., na godzinę 1000. Zgromadzenie odbę-
dzie się w siedzibie Spółki.... (rozwiń)
Poz. 23442. „SEKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000082102. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-22977/2018]

Zarząd SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37
04-386 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzone są
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000082102, kapitał
zakładowy w wysokości 2.000.000,00 zł (opłacony w całości),
zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
28 czerwca 2018 r., na godzinę 1000. Zgromadzenie odbę-
dzie się w siedzibie Spółki.... (rozwiń)
2018-04-17 75/2018 17
Poz. 16020. „SEKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000082102. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-15351/2018]

Zarząd SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37,
04-386 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzone są
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr. 0000082102, kapitał
zakładowy w wysokości 2.000.000,00 zł (opłacony w całości),
zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
10 maja 2018 r., na godzinę 1000. Zgromadzenie odbędzie się
w siedzibie Spółki.... (rozwiń)
Poz. 16020. „SEKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000082102. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycz-
nia 2002 r.
[BMSiG-15351/2018]

Zarząd SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37,
04-386 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzone są
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr. 0000082102, kapitał
zakładowy w wysokości 2.000.000,00 zł (opłacony w całości),
zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
10 maja 2018 r., na godzinę 1000. Zgromadzenie odbędzie się
w siedzibie Spółki.... (rozwiń)