Szczegóły spółki

Nazwa "POSNET POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5222628262
REGON 017428510
KRS 0000082030
Adres ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 2823Z — produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.19 0.19
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.23 0.23
Płynność bieżąca (CR) 3.36 5.87
Płynność szybka (QR) 1.92 2.09
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.23 0.23
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 13.54% 13.63%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 14.5% 14.77%
Rentowność aktywów (ROA) 11.78% 12.02%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-31 21/2020 307 47493
Poz. 47493. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000082030. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.01.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/3774/20/773]

W dniu 24.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 47493. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000082030. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.01.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/3774/20/773]

W dniu 24.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2019-10-16 201/2019 359 1076703
Poz. 1076703. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.01.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/54667/19/686]

W dniu 09.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 11.09.2019 R., REP. A NR 14602/2019, NOTARIUSZ
WIKTOR WĄGRODZKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, DODANO: W §6 STATUTU SPÓŁKI
PKT 52
Poz. 1076703. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.01.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/54667/19/686]

W dniu 09.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 11.09.2019 R., REP. A NR 14602/2019, NOTARIUSZ
WIKTOR WĄGRODZKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, DODANO: W §6 STATUTU SPÓŁKI
PKT 52
2019-07-16 136/2019 1108 709969
Poz. 709969. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.01.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/37323/19/694]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. WĄSOWSKA 2. ZOFIA
3. 47032508320 wpisać: 2 1. RYBICKA 2. ANNA
MARIA 3. 65091213564
Poz. 709969. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.01.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/37323/19/694]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. WĄSOWSKA 2. ZOFIA
3. 47032508320 wpisać: 2 1. RYBICKA 2. ANNA
MARIA 3. 65091213564
2019-06-26 122/2019 660 463761
Poz. 463761. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.01.2002.
[RDF/125199/19/178]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463761. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.01.2002.
[RDF/125199/19/178]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-26 122/2019 660 463762
Poz. 463762. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.01.2002.
[RDF/125199/19/579]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463762. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.01.2002.
[RDF/125199/19/579]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-26 122/2019 660 463763
Poz. 463763. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.01.2002.
[RDF/125199/19/980]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463763. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.01.2002.
[RDF/125199/19/980]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-26 122/2019 660 463764
Poz. 463764. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.01.2002.
[RDF/125199/19/381]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463764. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.01.2002.
[RDF/125199/19/381]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-26 122/2019 660 463765
Poz. 463765. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.01.2002.
[RDF/125208/19/613]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463765. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.01.2002.
[RDF/125208/19/613]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-26 122/2019 660 463766
Poz. 463766. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.01.2002.
[RDF/125208/19/14]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463766. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.01.2002.
[RDF/125208/19/14]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-26 122/2019 660 463767
Poz. 463767. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000082030. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.01.2002.
[RDF/125208/19/415]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463767. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000082030. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.01.2002.
[RDF/125208/19/415]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-26 122/2019 660 463768
Poz. 463768. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.01.2002.
[RDF/125208/19/816]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463768. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.01.2002.
[RDF/125208/19/816]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-20 96/2019 573 301356
Poz. 301356. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.01.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/27741/19/931]

W dniu 13.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wykreślić: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 wpisać: 2 1. data złożenia
28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 301356. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.01.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/27741/19/931]

W dniu 13.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wykreślić: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 wpisać: 2 1. data złożenia
28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-23 79/2019 484 231948
Poz. 231948. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.01.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/21072/19/162]

W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 2. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 1 4. OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 231948. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.01.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/21072/19/162]

W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 2. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 1 4. OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-12 177/2018 744 389300
Poz. 389300. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.01.2002.
[RDF/218939/18/221]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 389300. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.01.2002.
[RDF/218939/18/221]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-12 177/2018 744 389301
Poz. 389301. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.01.2002.
[RDF/218940/18/933]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 389301. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.01.2002.
[RDF/218940/18/933]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-12 177/2018 744 389302
Poz. 389302. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.01.2002.
[RDF/218941/18/334]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 389302. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.01.2002.
[RDF/218941/18/334]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-12 177/2018 744 389303
Poz. 389303. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.01.2002.
[RDF/218942/18/735]


W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 389303. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.01.2002.
[RDF/218942/18/735]


W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-12 177/2018 744 389304
Poz. 389304. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.01.2002.
[RDF/219036/18/180]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 389304. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.01.2002.
[RDF/219036/18/180]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-12 177/2018 744 389305
Poz. 389305. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.01.2002.
[RDF/219037/18/581]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 389305. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.01.2002.
[RDF/219037/18/581]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-12 177/2018 744 389306
Poz. 389306. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.01.2002.
[RDF/219038/18/982]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 389306. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.01.2002.
[RDF/219038/18/982]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-12 177/2018 744 389307
Poz. 389307. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.01.2002.
[RDF/219039/18/383]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 389307. „POSNET POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000082030. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.01.2002.
[RDF/219039/18/383]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki