Szczegóły spółki

Nazwa FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9590122245
REGON 290670483
KRS 0000080942
Adres ul. Fabryczna 24, 25-818 Kielce
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 2229Z — produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.19 0.27
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.24 0.37
Płynność bieżąca (CR) 1.71 1.61
Płynność szybka (QR) 1.39 1.34
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.24 0.37
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 3.04% 1.39%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 5.37% 3.11%
Rentowność aktywów (ROA) 4.33% 2.27%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-30 125/2020 481 361126
Poz. 361126. FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000080942. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.01.2002.
[KI.X NS-REJ.KRS/5656/20/974]

W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. AKCJE
IMIENNE SERII E) wykreślić: 2. 725532 wpisać:
2. 6168 2 (dla pozycji: 1. AKCJE IMIENNE SERII F)
wykreślić: 2. 6168 wpisać: 2. 725532
Poz. 361126. FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000080942. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.01.2002.
[KI.X NS-REJ.KRS/5656/20/974]

W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. AKCJE
IMIENNE SERII E) wykreślić: 2. 725532 wpisać:
2. 6168 2 (dla pozycji: 1. AKCJE IMIENNE SERII F)
wykreślić: 2. 6168 wpisać: 2. 725532
2020-04-21 77/2020 393 188289
Poz. 188289. FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000080942. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.01.2002.
[KI.X NS-REJ.KRS/2776/20/504]

W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 08.01.2020 R., REP. A 53/2020, NOTARIUSZ
JACEK FRELICH, KANCELARIA NOTARIALNA
W KIELCACH, AL. IX WIEKÓW KIELC 2B/2 - ZMIANA
STATUTU SPÓŁKI - DODANO § 11[1] PO § 11.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. PYCZEK 2. GRZEGORZ DANIEL 3. 78021609377
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 188289. FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000080942. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.01.2002.
[KI.X NS-REJ.KRS/2776/20/504]

W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 08.01.2020 R., REP. A 53/2020, NOTARIUSZ
JACEK FRELICH, KANCELARIA NOTARIALNA
W KIELCACH, AL. IX WIEKÓW KIELC 2B/2 - ZMIANA
STATUTU SPÓŁKI - DODANO § 11[1] PO § 11.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. PYCZEK 2. GRZEGORZ DANIEL 3. 78021609377
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2020-01-08 04/2020 256 12233
Poz. 12233. FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000080942. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.01.2002.
[KI.X NS-REJ.KRS/12039/19/749]

W dniu 31.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ
SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE FORMASTER S.A. Z SIE-
DZIBĄ W KIELCACH Z DAFI MARKET S.A. Z SIE-
DZIBĄ W KIELCACH (KRS 0000449676) ORAZ DAFI
PRO S.A. Z SIEDZIBĄ W BILCZY (KRS 0000536009)
NASTĄPIŁO NA PODST. ART. 492 § 1 PKT 1) KSH
PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU
SPÓŁEK DAFI MARKET S.A. ORAZ DAFI PRO S.A.
NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ. FORMASTER S.A.
(POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE). PONIEWAŻ
POŁĄCZENIE POLEGAŁO NA PRZEJĘCIU PRZEZ
FORMASTER S.A. SPÓŁEK, W KTÓRYCH FORMA-
STER S.A. BYŁO JEDYNYM AKCJONARIUSZEM,
ZGODNIE Z ART. Z ART. 516 § 1,5,6 KSH W ZW.
Z ART. 515 KSH, POŁĄCZENIE ZOSTAŁO PRZE-
PROWADZONE BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ TJ. FOR-
MASTER S.A. UCHWAŁY O POŁĄCZENIU ZOSTAŁY
PODJĘTE W DNIU 25 LISTOPADA 2019 R. PRZEZ
WALNE ZGROMADZENIE ODPOWIEDNIO FORMA-
STER S.A. (REP A NR 3068 /2019), DAFI PRO S.A.
(REP A NR 3078/2019), DAFI MARKET S.A. (REP
A NR 3073/2019). PROTOKOŁY WALNEGO ZGRO-
MADZENIA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ZOSTAŁY
SPORZĄDZONE PRZEZ JACKA FRELLCHA, NOTA-
RIUSZA W KIELCACH, PROWADZĄCEGO KANCELA-
RIĘ NOTARIALN W KIELCACH PRZY AL. IX WIEKÓW
KIELC 2B/2, 25-516 KIELCE.
Poz. 12233. FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000080942. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.01.2002.
[KI.X NS-REJ.KRS/12039/19/749]

W dniu 31.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ
SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE FORMASTER S.A. Z SIE-
DZIBĄ W KIELCACH Z DAFI MARKET S.A. Z SIE-
DZIBĄ W KIELCACH (KRS 0000449676) ORAZ DAFI
PRO S.A. Z SIEDZIBĄ W BILCZY (KRS 0000536009)
NASTĄPIŁO NA PODST. ART. 492 § 1 PKT 1) KSH
PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU
SPÓŁEK DAFI MARKET S.A. ORAZ DAFI PRO S.A.
NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ. FORMASTER S.A.
(POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE). PONIEWAŻ
POŁĄCZENIE POLEGAŁO NA PRZEJĘCIU PRZEZ
FORMASTER S.A. SPÓŁEK, W KTÓRYCH FORMA-
STER S.A. BYŁO JEDYNYM AKCJONARIUSZEM,
ZGODNIE Z ART. Z ART. 516 § 1,5,6 KSH W ZW.
Z ART. 515 KSH, POŁĄCZENIE ZOSTAŁO PRZE-
PROWADZONE BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ TJ. FOR-
MASTER S.A. UCHWAŁY O POŁĄCZENIU ZOSTAŁY
PODJĘTE W DNIU 25 LISTOPADA 2019 R. PRZEZ
WALNE ZGROMADZENIE ODPOWIEDNIO FORMA-
STER S.A. (REP A NR 3068 /2019), DAFI PRO S.A.
(REP A NR 3078/2019), DAFI MARKET S.A. (REP
A NR 3073/2019). PROTOKOŁY WALNEGO ZGRO-
MADZENIA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ZOSTAŁY
SPORZĄDZONE PRZEZ JACKA FRELLCHA, NOTA-
RIUSZA W KIELCACH, PROWADZĄCEGO KANCELA-
RIĘ NOTARIALN W KIELCACH PRZY AL. IX WIEKÓW
KIELC 2B/2, 25-516 KIELCE.
2019-05-22 98/2019 575 309456
Poz. 309456. FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000080942. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.01.2002.
[KI.X NS-REJ.KRS/3531/19/110]

W dniu 16.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25
LUTEGO 2019 R.- REP. A NR 391/2019, NOTARIUSZ
JACEK FRELICH, KANCELARIA NOTARIALNA
W KIELCACH, AL. IX WIEKÓW KIELC 2B/2 ZMIANA
STATUTU SPÓŁKI ZMIENIONO: §§ 8,9,10,11,21
W TEN SPOSÓB, ŻE W CAŁOŚCI NADANO IM
NOWE BRZMIENIE; DODANO PO § 8§: 8[1], 8[2],
8[3],DODANO PO § 10: § 10[1], 10[2], § 14 UST.
2 - NADANO NOWE BRZMIENIE.
Poz. 309456. FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000080942. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.01.2002.
[KI.X NS-REJ.KRS/3531/19/110]

W dniu 16.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25
LUTEGO 2019 R.- REP. A NR 391/2019, NOTARIUSZ
JACEK FRELICH, KANCELARIA NOTARIALNA
W KIELCACH, AL. IX WIEKÓW KIELC 2B/2 ZMIANA
STATUTU SPÓŁKI ZMIENIONO: §§ 8,9,10,11,21
W TEN SPOSÓB, ŻE W CAŁOŚCI NADANO IM
NOWE BRZMIENIE; DODANO PO § 8§: 8[1], 8[2],
8[3],DODANO PO § 10: § 10[1], 10[2], § 14 UST.
2 - NADANO NOWE BRZMIENIE.
2019-03-26 60/2019 295 135392
Poz. 135392. FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000080942. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.01.2002.
[KI.X NS-REJ.KRS/1806/19/313]

W dniu 19.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 22.01.2019 R., REP. A 140/2019, NOTARIUSZ
JACEK FRELICH, KANCELARIA NOTARIALNA
W KIELCACH, AL. IX WIEKÓW KIELC 2B/2
- W § 5 DODANO PKT.: 30, 31, 32.
Poz. 135392. FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000080942. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.01.2002.
[KI.X NS-REJ.KRS/1806/19/313]

W dniu 19.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 22.01.2019 R., REP. A 140/2019, NOTARIUSZ
JACEK FRELICH, KANCELARIA NOTARIALNA
W KIELCACH, AL. IX WIEKÓW KIELC 2B/2
- W § 5 DODANO PKT.: 30, 31, 32.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki