Szczegóły spółki

Nazwa PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W RZESZOWIE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8130266982
REGON 000617025
KRS 0000078603
Adres Trzebownisko 976, 36-001
Telefon 178 636 219
Faks 178 636 219
E-mail sekretariat@pks.rzeszow.pl
WWW www.pks.rzeszow.pl
PKD
  • 4931Z — transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 1.0 0.81
Zadłużenie / kapitał (D/E) 410.09 4.35
Płynność bieżąca (CR) 0.54 0.47
Płynność szybka (QR) 0.43 0.36
Złota/srebrna reguła bilansowa 410.09 4.35
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -0.24% 0.22%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -348.69% 2.78%
Rentowność aktywów (ROA) -0.85% 0.52%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-13 30/2020 289 67537
Poz. 67537. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKA-
CJI SAMOCHODOWEJ W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000078603. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.01.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/16168/19/696]

W dniu 07.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KOŁEK 2. ZDZI-
SŁAW 3. 60042916879 2 1. MURJAS 2. ZBIGNIEW
3. 81122902434 wpisać: 3 1. HAJDUK 2. HUBERT
JERZY 3. 69052402154 4 1. IPNAR 2. PAWEŁ PIOTR
3. 74072317373
Poz. 67537. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKA-
CJI SAMOCHODOWEJ W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000078603. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.01.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/16168/19/696]

W dniu 07.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KOŁEK 2. ZDZI-
SŁAW 3. 60042916879 2 1. MURJAS 2. ZBIGNIEW
3. 81122902434 wpisać: 3 1. HAJDUK 2. HUBERT
JERZY 3. 69052402154 4 1. IPNAR 2. PAWEŁ PIOTR
3. 74072317373
2019-07-10 132/2019 1126 629928
Poz. 629928. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKA-
CJI SAMOCHODOWEJ W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000078603. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.01.2002.
[RDF/139987/19/700]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629928. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKA-
CJI SAMOCHODOWEJ W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000078603. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.01.2002.
[RDF/139987/19/700]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1126 629929
Poz. 629929. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKA-
CJI SAMOCHODOWEJ W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000078603. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.01.2002.
[RDF/140009/19/902]
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629929. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKA-
CJI SAMOCHODOWEJ W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000078603. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.01.2002.
[RDF/140009/19/902]
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1126 629930
Poz. 629930. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKA-
CJI SAMOCHODOWEJ W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000078603. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.01.2002.
[RDF/140076/19/47]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629930. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKA-
CJI SAMOCHODOWEJ W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000078603. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.01.2002.
[RDF/140076/19/47]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1126 629931
Poz. 629931. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKA-
CJI SAMOCHODOWEJ W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000078603. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.01.2002.
[RDF/140089/19/111]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629931. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKA-
CJI SAMOCHODOWEJ W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000078603. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.01.2002.
[RDF/140089/19/111]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-24 100/2019 564 317321
Poz. 317321. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKA-
CJI SAMOCHODOWEJ W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000078603. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.01.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5223/19/430]

W dniu 18.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:


1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE
powiat RZESZOWSKI gmina CHMIELNIK miejsco-
wość CHMIELNIK wpisać: 1. kraj POLSKA woje-
wództwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI
gmina TRZEBOWNISKO miejscowość TRZEBOW-
NISKO wykreślić: 2. miejscowość CHMIELNIK
nr domu 50 kod pocztowy 36-016 poczta CHMIELNIK
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość TRZEBOW-
NISKO nr domu 976 kod pocztowy 36-001 poczta
TRZEBOWNISKO kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTA-
RIALNY Z DNIA 20.03.2019R. REP. NR A 1061/2019
- KANCELARIA NOTARIALNA RENATA WŁODYKA
W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM ZMIANA TREŚCI
PARAGRAFU 2 UST. 1 STATUTU
Poz. 317321. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKA-
CJI SAMOCHODOWEJ W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000078603. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.01.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5223/19/430]

W dniu 18.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:


1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE
powiat RZESZOWSKI gmina CHMIELNIK miejsco-
wość CHMIELNIK wpisać: 1. kraj POLSKA woje-
wództwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI
gmina TRZEBOWNISKO miejscowość TRZEBOW-
NISKO wykreślić: 2. miejscowość CHMIELNIK
nr domu 50 kod pocztowy 36-016 poczta CHMIELNIK
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość TRZEBOW-
NISKO nr domu 976 kod pocztowy 36-001 poczta
TRZEBOWNISKO kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTA-
RIALNY Z DNIA 20.03.2019R. REP. NR A 1061/2019
- KANCELARIA NOTARIALNA RENATA WŁODYKA
W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM ZMIANA TREŚCI
PARAGRAFU 2 UST. 1 STATUTU
2019-05-24 100/2019 564 317322
Poz. 317322. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKA-
CJI SAMOCHODOWEJ W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000078603. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.01.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/6015/19/780]

W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. KLIMCZAK 2. PIOTR JAN 3. 77032818451)
wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PRE-
ZES ZARZĄDU wykreślić: 2 1. OLSZEWSKI 2. PIOTR
PAWEŁ 3. 58041813693 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. DZIOPEK 2. MAGDA-
LENA ANNA 3. 77051603209 4. SAMOISTNA
Poz. 317322. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKA-
CJI SAMOCHODOWEJ W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000078603. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.01.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/6015/19/780]

W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. KLIMCZAK 2. PIOTR JAN 3. 77032818451)
wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PRE-
ZES ZARZĄDU wykreślić: 2 1. OLSZEWSKI 2. PIOTR
PAWEŁ 3. 58041813693 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. DZIOPEK 2. MAGDA-
LENA ANNA 3. 77051603209 4. SAMOISTNA
2019-03-07 47/2019 260 101743
Poz. 101743. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKA-
CJI SAMOCHODOWEJ W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000078603. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.01.2002.
[RDF/976233/19/501]
W dniu 28.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.02.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 101743. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKA-
CJI SAMOCHODOWEJ W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000078603. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.01.2002.
[RDF/976233/19/501]
W dniu 28.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.02.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-03-07 47/2019 260 101744
Poz. 101744. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKA-
CJI SAMOCHODOWEJ W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000078603. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.01.2002.
[RDF/976250/19/940]

W dniu 28.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 101744. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKA-
CJI SAMOCHODOWEJ W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000078603. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.01.2002.
[RDF/976250/19/940]

W dniu 28.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-03-07 47/2019 260 101745
Poz. 101745. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKA-
CJI SAMOCHODOWEJ W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000078603. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.01.2002.
[RDF/976251/19/341]

W dniu 28.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 101745. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKA-
CJI SAMOCHODOWEJ W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000078603. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.01.2002.
[RDF/976251/19/341]

W dniu 28.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-03-07 47/2019 260 101746
Poz. 101746. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKA-
CJI SAMOCHODOWEJ W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000078603. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.01.2002.
[RDF/976254/19/544]

W dniu 28.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 101746. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKA-
CJI SAMOCHODOWEJ W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000078603. SYSTEM, wpis do
rejestru: 10.01.2002.
[RDF/976254/19/544]

W dniu 28.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-02-08 28/2019 271 61615
Poz. 61615. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKA-
CJI SAMOCHODOWEJ W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000078603. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.01.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/766/19/67]

W dniu 01.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PRUCHNIK 2. WITOLD
ANTONI 3. 74061414575 2 1. MAC 2. ZBIGNIEW
JÓZEF 3. 68020914835 wpisać: 3 1. LEW 2. GRZE-
GORZ 3. 71071002671 4 1. KOPCZYK 2. ARKA-
DIUSZ 3. 73061211595 5 1. CWYNAR 2. ANETA
3. 75092701920
Poz. 61615. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKA-
CJI SAMOCHODOWEJ W RZESZOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000078603. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.01.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/766/19/67]

W dniu 01.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PRUCHNIK 2. WITOLD
ANTONI 3. 74061414575 2 1. MAC 2. ZBIGNIEW
JÓZEF 3. 68020914835 wpisać: 3 1. LEW 2. GRZE-
GORZ 3. 71071002671 4 1. KOPCZYK 2. ARKA-
DIUSZ 3. 73061211595 5 1. CWYNAR 2. ANETA
3. 75092701920

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki