Szczegóły spółki

Nazwa EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6341023465
REGON 272766323
KRS 0000077755
Adres ul. Generała Józefa Hauke-Bosaka 2, 25-214 Kielce
Telefon 134 486 102
Faks 134 486 102
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 2312Z — kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.49 0.41
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.97 0.69
Płynność bieżąca (CR) 0.93 1.39
Płynność szybka (QR) 0.66 1.08
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.97 0.69
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 4.12% 9.25%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 9.68% 18.53%
Rentowność aktywów (ROA) 4.9% 10.95%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-26 60/2020 123 140577
Poz. 140577. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.02.2002.
[KI.X NS-REJ.KRS/12428/19/431]

W dniu 17.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 05.12.2019 R., REP. A 7805/2019, NOTARIUSZ
JANUSZ W. PUTOWSKI, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W KIELCACH, UL. PIOTRKOWSKA 29
- ZMIENIONO § 5 UST. 1.
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić:
1 1. CIESEK 2. LESZEK 3. 63071300934 5. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 1000000,00 ZŁ wykreślić: 3. 100000 wpi-
sać: 3. 1000000 wykreślić: 5. 100000,00 ZŁ wpisać:
5. 1000000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. I 2. 900000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA


NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SITKOWSKI 2. PAWEŁ
PATRYK 3. 80112105594 wpisać: 2 1. TROJSZCZAK
2. BEATA IWONA 3. 75011209841
Poz. 140577. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.02.2002.
[KI.X NS-REJ.KRS/12428/19/431]

W dniu 17.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 05.12.2019 R., REP. A 7805/2019, NOTARIUSZ
JANUSZ W. PUTOWSKI, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W KIELCACH, UL. PIOTRKOWSKA 29
- ZMIENIONO § 5 UST. 1.
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić:
1 1. CIESEK 2. LESZEK 3. 63071300934 5. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 1000000,00 ZŁ wykreślić: 3. 100000 wpi-
sać: 3. 1000000 wykreślić: 5. 100000,00 ZŁ wpisać:
5. 1000000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. I 2. 900000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA


NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SITKOWSKI 2. PAWEŁ
PATRYK 3. 80112105594 wpisać: 2 1. TROJSZCZAK
2. BEATA IWONA 3. 75011209841
2019-07-24 142/2019 1006 829640
Poz. 829640. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/157888/19/680]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 829640. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/157888/19/680]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1006 829641
Poz. 829641. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/157889/19/392]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 829641. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/157889/19/392]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1006 829642
Poz. 829642. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/157889/19/793]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 829642. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/157889/19/793]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1006 829643
Poz. 829643. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/157889/19/194]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 829643. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/157889/19/194]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1006 829644
Poz. 829644. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/159412/19/970]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 829644. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/159412/19/970]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1006 829645
Poz. 829645. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/159412/19/371]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 829645. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/159412/19/371]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1006 829646
Poz. 829646. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/159412/19/772]
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 829646. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/159412/19/772]
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1007 829647
Poz. 829647. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/159412/19/173]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 829647. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/159412/19/173]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-10-31 212/2018 1217 873013
Poz. 873013. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/614733/18/609]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873013. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/614733/18/609]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-31 212/2018 1217 873014
Poz. 873014. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/614734/18/10]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873014. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/614734/18/10]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-31 212/2018 1217 873015
Poz. 873015. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/614735/18/411]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873015. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/614735/18/411]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-31 212/2018 1217 873016
Poz. 873016. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/614736/18/812]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873016. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/614736/18/812]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-31 212/2018 1217 873017
Poz. 873017. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/617507/18/261]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873017. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/617507/18/261]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-31 212/2018 1217 873018
Poz. 873018. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/617508/18/662]


W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873018. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/617508/18/662]


W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-31 212/2018 1218 873019
Poz. 873019. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/617509/18/63]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 64 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873019. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/617509/18/63]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 64 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-31 212/2018 1218 873020
Poz. 873020. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/617510/18/775]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 65 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873020. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/617510/18/775]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 65 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1078 832944
Poz. 832944. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/580656/18/48]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 832944. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/580656/18/48]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1078 832945
Poz. 832945. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/580657/18/449]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 832945. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/580657/18/449]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1078 832946
Poz. 832946. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/580658/18/850]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 832946. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/580658/18/850]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1078 832947
Poz. 832947. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/580659/18/251]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 832947. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/580659/18/251]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1078 832948
Poz. 832948. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/583097/18/340]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 832948. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/583097/18/340]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1078 832949
Poz. 832949. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/583098/18/741]


W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 832949. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/583098/18/741]


W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1078 832950
Poz. 832950. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/583099/18/142]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 832950. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/583099/18/142]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1078 832951
Poz. 832951. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/583100/18/745]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 832951. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/583100/18/745]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-25 208/2018 1085 793667
Poz. 793667. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/536628/18/278]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 793667. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/536628/18/278]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-25 208/2018 1085 793668
Poz. 793668. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/536629/18/679]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 793668. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/536629/18/679]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-25 208/2018 1085 793669
Poz. 793669. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/536630/18/391]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 793669. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/536630/18/391]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-25 208/2018 1085 793670
Poz. 793670. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/536631/18/792]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 793670. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/536631/18/792]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-25 208/2018 1085 793671
Poz. 793671. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/540814/18/136]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 793671. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/540814/18/136]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-25 208/2018 1085 793672
Poz. 793672. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/540815/18/537]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 793672. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/540815/18/537]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-25 208/2018 1085 793673
Poz. 793673. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/540816/18/938]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 793673. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/540816/18/938]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-25 208/2018 1085 793674
Poz. 793674. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/540817/18/339]W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 793674. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/540817/18/339]W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1072 753173
Poz. 753173. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/652317/18/53]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753173. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/652317/18/53]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1072 753174
Poz. 753174. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/652318/18/454]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753174. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/652318/18/454]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1072 753175
Poz. 753175. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/652319/18/855]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753175. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/652319/18/855]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1072 753176
Poz. 753176. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/652320/18/567]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753176. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/652320/18/567]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1072 753177
Poz. 753177. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/655158/18/749]W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753177. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/655158/18/749]W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1073 753178
Poz. 753178. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/655159/18/150]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753178. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/655159/18/150]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1073 753179
Poz. 753179. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/655160/18/862]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753179. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/655160/18/862]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1073 753180
Poz. 753180. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/655161/18/263]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753180. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[RDF/655161/18/263]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-04-24 80/2018 265 107321
Poz. 107321. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.02.2002.
[KI.X NS-REJ.KRS/3315/18/867]

W dniu 17.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ROBAK 2. RENATA IRENA 3. 73102000869
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 107321. EFFECT GLASS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077755. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.02.2002.
[KI.X NS-REJ.KRS/3315/18/867]

W dniu 17.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ROBAK 2. RENATA IRENA 3. 73102000869
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki