Szczegóły spółki

Nazwa "J.T.C." SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6250007650
REGON 273359590
KRS 0000077308
Adres ul. Siemońska 25, 42-500 Będzin
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 3320Z — instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2018-02-27 41/2018 303 55491
Poz. 55491. „J.T.C.” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077308. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.01.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/4449/18/606]

W dniu 20.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. SKRZYPIEC 2. MAŁGORZATA BARBARA
3. 58070505787 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. GONDEK 2. ROBERT JÓZEF 3. 67060412255
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SKRZYPIEC 2. MAŁ-
GORZATA BARBARA 3. 58070505787 4. PROKURA
ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIA-
ŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Poz. 55491. „J.T.C.” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077308. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.01.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/4449/18/606]

W dniu 20.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. SKRZYPIEC 2. MAŁGORZATA BARBARA
3. 58070505787 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. GONDEK 2. ROBERT JÓZEF 3. 67060412255
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SKRZYPIEC 2. MAŁ-
GORZATA BARBARA 3. 58070505787 4. PROKURA
ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIA-
ŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki