Szczegóły spółki

Nazwa "SPORT MEDICA" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5213095056
REGON 016291775
KRS 0000077247
Adres ul. Pory 78, 02-757 Warszawa
Telefon 8531385
Faks 8531385
E-mail cmc@carolina.pl
WWW b.d.
PKD
  • 8610Z — działalność szpitali
  • 8621Z — praktyka lekarska ogólna
  • 8690A — działalność fizjoterapeutyczna
  • 8690E — pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 1.06 1.13
Zadłużenie / kapitał (D/E) -18.62 -8.85
Płynność bieżąca (CR) 1.01 0.6
Płynność szybka (QR) 0.87 0.46
Złota/srebrna reguła bilansowa -18.62 -8.85
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -17.45% -20.11%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 97.18% 54.61%
Rentowność aktywów (ROA) -5.52% -6.95%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-05-22 99/2020 387 250327
Poz. 250327. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2002.
[RDF/200211/20/773]

W dniu 12.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 250327. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2002.
[RDF/200211/20/773]

W dniu 12.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-05-22 99/2020 387 250328
Poz. 250328. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2002.
[RDF/200211/20/174]

W dniu 12.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 250328. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2002.
[RDF/200211/20/174]

W dniu 12.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-05-22 99/2020 387 250329
Poz. 250329. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2002.
[RDF/200211/20/575]

W dniu 12.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 250329. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2002.
[RDF/200211/20/575]

W dniu 12.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-05-22 99/2020 387 250330
Poz. 250330. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2002.
[RDF/200212/20/287]

W dniu 12.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 250330. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2002.
[RDF/200212/20/287]

W dniu 12.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2019-11-13 219/2019 357 1120297
Poz. 1120297. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.01.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/61619/19/677]

W dniu 05.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 13367863,00
ZŁ wpisać: 5. 16921000,00 ZŁ
Poz. 1120297. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.01.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/61619/19/677]

W dniu 05.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 13367863,00
ZŁ wpisać: 5. 16921000,00 ZŁ
2019-08-30 168/2019 424 998499
Poz. 998499. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/48613/19/754]

W dniu 23.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących


w skład organu wykreślić: 1 1. ANDREAS 2. MONIKA
GRAŻYNA 3. 69101706301 wpisać: 2 1. STRZYŻEW-
SKA 2. MARTA 3. 80111200825
Poz. 998499. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/48613/19/754]

W dniu 23.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących


w skład organu wykreślić: 1 1. ANDREAS 2. MONIKA
GRAŻYNA 3. 69101706301 wpisać: 2 1. STRZYŻEW-
SKA 2. MARTA 3. 80111200825
2019-07-17 137/2019 1134 730136
Poz. 730136. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/39795/19/289]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 03.06.2019 R., REP. A NR 18002/2019, NOTA-
RIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 7 UST.
1 ORAZ DODANIE DO § 7 UST. 7
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 13367863,00 ZŁ
wpisać: 1. 16921000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AKCJE SERII „J”
2. 3553137 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 730136. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/39795/19/289]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 03.06.2019 R., REP. A NR 18002/2019, NOTA-
RIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 7 UST.
1 ORAZ DODANIE DO § 7 UST. 7
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 13367863,00 ZŁ
wpisać: 1. 16921000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AKCJE SERII „J”
2. 3553137 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-06-13 114/2019 665 397623
Poz. 397623. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2002.
[RDF/119183/19/906]

W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 397623. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2002.
[RDF/119183/19/906]

W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-13 114/2019 665 397624
Poz. 397624. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2002.
[RDF/119183/19/307]

W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 397624. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2002.
[RDF/119183/19/307]

W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-13 114/2019 665 397625
Poz. 397625. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2002.
[RDF/119183/19/708]

W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 397625. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2002.
[RDF/119183/19/708]

W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-13 114/2019 665 397626
Poz. 397626. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2002.
[RDF/119183/19/109]

W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 397626. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2002.
[RDF/119183/19/109]

W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-24 80/2019 526 238445
Poz. 238445. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/18308/19/114]

W dniu 16.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KUCZMASZEWSKI 2. MICHAŁ 3. 78122101574
5. CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
6. NIE wpisać: 2 1. ZAREMBA 2. PAWEŁ MARCIN
3. 80022902632 5. CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINAN-
SOWYCH 6. NIE
Poz. 238445. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/18308/19/114]

W dniu 16.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KUCZMASZEWSKI 2. MICHAŁ 3. 78122101574
5. CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
6. NIE wpisać: 2 1. ZAREMBA 2. PAWEŁ MARCIN
3. 80022902632 5. CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINAN-
SOWYCH 6. NIE
2018-09-26 187/2018 572 488816
Poz. 488816. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2002.
[RDF/324762/18/968]

W dniu 07.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 488816. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2002.
[RDF/324762/18/968]

W dniu 07.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-26 187/2018 572 488817
Poz. 488817. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2002.
[RDF/324763/18/369]

W dniu 07.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 488817. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2002.
[RDF/324763/18/369]

W dniu 07.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-26 187/2018 572 488818
Poz. 488818. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2002.
[RDF/324764/18/770]

W dniu 07.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 488818. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2002.
[RDF/324764/18/770]

W dniu 07.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-26 187/2018 572 488819
Poz. 488819. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2002.
[RDF/324765/18/171]

W dniu 07.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 488819. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.01.2002.
[RDF/324765/18/171]

W dniu 07.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-04-27 83/2018 336 111044
Poz. 111044. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.01.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/15366/18/22]

W dniu 20.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TATAK 2. JAKUB 3. 75072507456 5. CZŁONEK
ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH 6. NIE wpisać:
2 1. KUCZMASZEWSKI 2. MICHAŁ 3. 78122101574
5. CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KUCZMASZEW-
SKI 2. MICHAŁ 3. 78122101574 wpisać: 2 1. TATAK
2. JAKUB 3. 75072507456
Poz. 111044. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.01.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/15366/18/22]

W dniu 20.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TATAK 2. JAKUB 3. 75072507456 5. CZŁONEK
ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH 6. NIE wpisać:
2 1. KUCZMASZEWSKI 2. MICHAŁ 3. 78122101574
5. CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KUCZMASZEW-
SKI 2. MICHAŁ 3. 78122101574 wpisać: 2 1. TATAK
2. JAKUB 3. 75072507456
2018-02-15 33/2018 387 45016
Poz. 45016. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.01.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/5732/18/852]

W dniu 08.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. RYBAK 2. MICHAŁ
KRZYSZTOF 3. 72071800436 wpisać: 2 1. ANDREAS
2. MONIKA GRAŻYNA 3. 69101706301
Poz. 45016. „SPORT MEDICA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000077247. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.01.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/5732/18/852]

W dniu 08.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. RYBAK 2. MICHAŁ
KRZYSZTOF 3. 72071800436 wpisać: 2 1. ANDREAS
2. MONIKA GRAŻYNA 3. 69101706301

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki