Szczegóły spółki

Nazwa PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE DEFALIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8840007416
REGON 890512357
KRS 0000076310
Adres ul. Towarowa 16, 58-160 Świebodzice
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail dbz@defalin.com.pl
WWW www.defalin.com.pl
PKD
  • 1394Z — produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2020-02-04 23/2020 254
Poz. 51660. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWO-USŁUGOWE DEFALIN GROUP
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000076310. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.12.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/24736/19/402]

W dniu 28.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści: 
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej DBZ@DEFALIN.COM.
PL 4. Adres strony internetowej WWW.DEFALIN.
COM.PL
Poz. 51660. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWO-USŁUGOWE DEFALIN GROUP
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000076310. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.12.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/24736/19/402]

W dniu 28.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści: 
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej DBZ@DEFALIN.COM.
PL 4. Adres strony internetowej WWW.DEFALIN.
COM.PL
2019-11-27 229/2019 279
Poz. 1143277. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE DEFALIN GROUP
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000076310. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.12.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/20593/19/639]

W dniu 20.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 27.06.2019 R., EMERYTO-
WANA NOTARIUSZ KRYSTYNA PISARSKA, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY, UL. RÓŻANA
1A/2, REP.A NR 5145/2019 - ZMIENIONO TREŚĆ §7
STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 6500000,00 ZŁ
wpisać: 1. 8500000,00 ZŁ wykreślić: 3. 3250000 wpi-
sać: 3. 4250000 wykreślić: 5. 6500000,00 ZŁ wpisać:
5. 8500000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. BEZ OKREŚLENIA
SERII - EMISJA VII 2. 1000000 3. AKCJE NIE SĄ
UPRZYWILEJOWANE
Poz. 1143277. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE DEFALIN GROUP
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000076310. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.12.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/20593/19/639]

W dniu 20.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 27.06.2019 R., EMERYTO-
WANA NOTARIUSZ KRYSTYNA PISARSKA, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY, UL. RÓŻANA
1A/2, REP.A NR 5145/2019 - ZMIENIONO TREŚĆ §7
STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 6500000,00 ZŁ
wpisać: 1. 8500000,00 ZŁ wykreślić: 3. 3250000 wpi-
sać: 3. 4250000 wykreślić: 5. 6500000,00 ZŁ wpisać:
5. 8500000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. BEZ OKREŚLENIA
SERII - EMISJA VII 2. 1000000 3. AKCJE NIE SĄ
UPRZYWILEJOWANE
2019-11-12 218/2019 337
Poz. 1118149. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE DEFALIN GROUP
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000076310. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.12.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/15290/19/481]

W dniu 04.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. LUBOWSKI
2. ROBERT 3. 46011010353
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 22
21 Z PŁYTY, ARKUSZE, FOLIE, TAŚMY I PASY
Z TWORZYW SZTUCZNYCH, NIEKOMÓRKOWYCH,
NIEWZMOCNIONYCH, NIELAMINOWANYCH ANI
NIE POŁĄCZONYCH Z INNYMI MATERIAŁAMI
wykreślić: 2 2. 20 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW Z DREWNA
Poz. 1118149. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE DEFALIN GROUP
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000076310. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.12.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/15290/19/481]

W dniu 04.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. LUBOWSKI
2. ROBERT 3. 46011010353
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 22
21 Z PŁYTY, ARKUSZE, FOLIE, TAŚMY I PASY
Z TWORZYW SZTUCZNYCH, NIEKOMÓRKOWYCH,
NIEWZMOCNIONYCH, NIELAMINOWANYCH ANI
NIE POŁĄCZONYCH Z INNYMI MATERIAŁAMI
wykreślić: 2 2. 20 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW Z DREWNA
2019-08-08 153/2019 11
Poz. 41137. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN-
DLOWO-USŁUGOWE DEFALIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
w Świebodzicach. KRS 0000076310. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28 grudnia 2001 r.
[BMSiG-41348/2019]

Zarząd Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Han-
dlowo-Usługowe Defalin Group z siedzibą w Świebodzicach
przy ul.Towarowej 16, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądo-
wego pod nr 0000076310, na podstawie Kodeksu spółek han-... (rozwiń)
Poz. 41137. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN-
DLOWO-USŁUGOWE DEFALIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
w Świebodzicach. KRS 0000076310. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28 grudnia 2001 r.
[BMSiG-41348/2019]

Zarząd Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Han-
dlowo-Usługowe Defalin Group z siedzibą w Świebodzicach
przy ul.Towarowej 16, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądo-
wego pod nr 0000076310, na podstawie Kodeksu spółek han-... (rozwiń)
2019-07-12 134/2019 1130
Poz. 669897. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWO-USŁUGOWE DEFALIN GROUP
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000076310. SYSTEM,
wpis do rejestru: 28.12.2001.
[RDF/143014/19/23]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669897. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWO-USŁUGOWE DEFALIN GROUP
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000076310. SYSTEM,
wpis do rejestru: 28.12.2001.
[RDF/143014/19/23]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1130
Poz. 669898. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE DEFALIN GROUP
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000076310. SYSTEM,
wpis do rejestru: 28.12.2001.
[RDF/143015/19/735]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669898. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE DEFALIN GROUP
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000076310. SYSTEM,
wpis do rejestru: 28.12.2001.
[RDF/143015/19/735]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1130
Poz. 669899. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE DEFALIN GROUP
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000076310. SYSTEM,
wpis do rejestru: 28.12.2001.
[RDF/143015/19/136]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669899. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE DEFALIN GROUP
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000076310. SYSTEM,
wpis do rejestru: 28.12.2001.
[RDF/143015/19/136]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-04 128/2019 18
Poz. 34913. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN-
DLOWO-USŁUGOWE DEFALIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
w Świebodzicach. KRS 0000076310. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28 grudnia 2001 r.
[BMSiG-34751/2019]

Zarząd Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Han-
dlowo-Usługowe Defalin Group z siedzibą w Świebodzicach
przy ul. Towarowej 16, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądo-
wego pod nr 0000076310, na podstawie art. 434 Kodeksu
Spółek Handlowych ogłasza prawo poboru akcji dla akcjo-
nariuszy spółki.... (rozwiń)
Poz. 34913. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN-
DLOWO-USŁUGOWE DEFALIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
w Świebodzicach. KRS 0000076310. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28 grudnia 2001 r.
[BMSiG-34751/2019]

Zarząd Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Han-
dlowo-Usługowe Defalin Group z siedzibą w Świebodzicach
przy ul. Towarowej 16, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądo-
wego pod nr 0000076310, na podstawie art. 434 Kodeksu
Spółek Handlowych ogłasza prawo poboru akcji dla akcjo-
nariuszy spółki.... (rozwiń)
2019-05-29 103/2019 22
Poz. 27819. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN-
DLOWO-USŁUGOWE DEFALIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
w Świebodzicach. KRS 0000076310. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28 grudnia 2001 r.
[BMSiG-27520/2019]

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługo-
wego „Defalin Group” S.A. z siedzibą w Świebodzicach,
działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i § 17 Statutu,
zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE na dzień
27 czerwca 2019 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki przy
ul. Towarowej 16 w Świebodzicach z następującym porząd-
kiem obrad:... (rozwiń)
Poz. 27819. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN-
DLOWO-USŁUGOWE DEFALIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
w Świebodzicach. KRS 0000076310. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28 grudnia 2001 r.
[BMSiG-27520/2019]

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługo-
wego „Defalin Group” S.A. z siedzibą w Świebodzicach,
działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i § 17 Statutu,
zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE na dzień
27 czerwca 2019 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki przy
ul. Towarowej 16 w Świebodzicach z następującym porząd-
kiem obrad:... (rozwiń)
2018-09-12 177/2018 745
Poz. 389327. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWO-USŁUGOWE DEFALIN GROUP
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000076310. SYSTEM,
wpis do rejestru: 28.12.2001.
[RDF/216390/18/790]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 389327. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWO-USŁUGOWE DEFALIN GROUP
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000076310. SYSTEM,
wpis do rejestru: 28.12.2001.
[RDF/216390/18/790]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-12 177/2018 745
Poz. 389328. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE DEFALIN GROUP
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000076310. SYSTEM,
wpis do rejestru: 28.12.2001.
[RDF/216391/18/191]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 389328. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE DEFALIN GROUP
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000076310. SYSTEM,
wpis do rejestru: 28.12.2001.
[RDF/216391/18/191]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-23 99/2018 17
Poz. 21621. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAND-
LOWO-USŁUGOWE DEFALIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
w Świebodzicach. KRS 0000076310. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28 grudnia 2001 r.
[BMSiG-21071/2018]

Zarząd Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Han-
dlowo-Usługowego „Defalin Group” z siedzibą w Świebodzi-
cach przy ul. Towarowej 16, działając na podstawie art. 399
§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 Statutu Spółki zwo-
łuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIU-
SZY, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 1000
przy ul. Towarowej 16 w Świebodzicach z następującym
porządkiem obrad:... (rozwiń)
Poz. 21621. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAND-
LOWO-USŁUGOWE DEFALIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
w Świebodzicach. KRS 0000076310. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28 grudnia 2001 r.
[BMSiG-21071/2018]

Zarząd Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Han-
dlowo-Usługowego „Defalin Group” z siedzibą w Świebodzi-
cach przy ul. Towarowej 16, działając na podstawie art. 399
§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 Statutu Spółki zwo-
łuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIU-
SZY, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 1000
przy ul. Towarowej 16 w Świebodzicach z następującym
porządkiem obrad:... (rozwiń)