Szczegóły spółki

Nazwa "INTER - CONSULT" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7791876257
REGON 630959019
KRS 0000074079
Adres ul. Słoneczna 20, 60-286 Poznań
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4666Z — sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2020-04-22 78/2020 428
Poz. 193387. „INTER - CONSULT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000074079. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.01.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/8452/20/381]

W dniu 08.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 3. 4742 wpi-
sać: 3. 5742 wykreślić: 5. 4742000,00 ZŁ wpisać:
5. 5742000,00 ZŁ
Poz. 193387. „INTER - CONSULT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000074079. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.01.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/8452/20/381]

W dniu 08.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 3. 4742 wpi-
sać: 3. 5742 wykreślić: 5. 4742000,00 ZŁ wpisać:
5. 5742000,00 ZŁ
2020-02-19 34/2020 238
Poz. 76978. „INTER - CONSULT” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000074079. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.01.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/2150/20/850]

W dniu 12.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 11
LIPCA 2019 R., REP. A NR 2205/2019, NOTARIUSZ
KRZYSZTOF DYNOWSKI, KANCELARIA NOTA-
RIALNA KRZYSZTOF DYNOWSKI MAGDALENA
KLAUDIA KUBISZEWSKA SPÓŁKA CYWILNA, UL.
PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAŃ, ZMIENIONO
§ 8 STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 4742000,00 ZŁ
wpisać: 1. 5742000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. H 2. 1000 3. 1000
(TYSIĄC) AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO
GŁOSU - NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII H NA WAL-
NYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRZY-
PADAJĄ 2 (DWA) GŁOSY ORAZ CO DO POBORU
DYWIDENDY, KTÓRA NIE PRZEWYŻSZA WIĘCEJ
NIŻ O POŁOWĘ DYWIDENDĘ PRZYZNANĄ DO
WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIONYM
Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SIKORA 2. PIOTR SEBASTIAN 3. 74022500532
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 76978. „INTER - CONSULT” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000074079. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.01.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/2150/20/850]

W dniu 12.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 11
LIPCA 2019 R., REP. A NR 2205/2019, NOTARIUSZ
KRZYSZTOF DYNOWSKI, KANCELARIA NOTA-
RIALNA KRZYSZTOF DYNOWSKI MAGDALENA
KLAUDIA KUBISZEWSKA SPÓŁKA CYWILNA, UL.
PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAŃ, ZMIENIONO
§ 8 STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 4742000,00 ZŁ
wpisać: 1. 5742000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. H 2. 1000 3. 1000
(TYSIĄC) AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO
GŁOSU - NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII H NA WAL-
NYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRZY-
PADAJĄ 2 (DWA) GŁOSY ORAZ CO DO POBORU
DYWIDENDY, KTÓRA NIE PRZEWYŻSZA WIĘCEJ
NIŻ O POŁOWĘ DYWIDENDĘ PRZYZNANĄ DO
WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIONYM
Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SIKORA 2. PIOTR SEBASTIAN 3. 74022500532
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2019-07-22 140/2019 1137
Poz. 789918. „INTER - CONSULT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000074079. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.01.2002.
[RDF/153847/19/927]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 789918. „INTER - CONSULT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000074079. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.01.2002.
[RDF/153847/19/927]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1137
Poz. 789919. „INTER - CONSULT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000074079. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.01.2002.
[RDF/153848/19/639]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 789919. „INTER - CONSULT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000074079. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.01.2002.
[RDF/153848/19/639]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1138
Poz. 789920. „INTER - CONSULT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000074079. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.01.2002.
[RDF/153848/19/40]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 789920. „INTER - CONSULT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000074079. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.01.2002.
[RDF/153848/19/40]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-09-24 185/2018 626
Poz. 468748. „INTER - CONSULT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000074079. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.01.2002.
[RDF/290095/18/122]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 468748. „INTER - CONSULT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000074079. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.01.2002.
[RDF/290095/18/122]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-24 185/2018 626
Poz. 468749. „INTER - CONSULT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000074079. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.01.2002.
[RDF/290096/18/523]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 468749. „INTER - CONSULT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000074079. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.01.2002.
[RDF/290096/18/523]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-24 185/2018 626
Poz. 468750. „INTER - CONSULT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000074079. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.01.2002.
[RDF/290097/18/924]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 468750. „INTER - CONSULT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000074079. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.01.2002.
[RDF/290097/18/924]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-24 185/2018 626
Poz. 468751. „INTER - CONSULT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000074079. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.01.2002.
[RDF/290098/18/325]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 468751. „INTER - CONSULT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000074079. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.01.2002.
[RDF/290098/18/325]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017