Szczegóły spółki

Nazwa FRAC SPÓŁKA AKCYJNA
NIP b/d
REGON b/d
KRS 0000073837
Adres Lwowska 6, 35-959 Rzeszów
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4711Z — sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.34 0.28
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.51 0.39
Płynność bieżąca (CR) 1.61 0.77
Płynność szybka (QR) 1.54 0.72
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.51 0.39
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 5.85% 1.79%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 2.69% 0.57%
Rentowność aktywów (ROA) 1.78% 0.41%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki