Szczegóły spółki

Nazwa ALMA-ALPINEX SPÓŁKA AKCYJNA
NIP b/d
REGON b/d
KRS 0000072829
Adres 1 MAJA 191, 25-655 KIELCE
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4639Z — sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.69 0.63
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.21 1.68
Płynność bieżąca (CR) 1.22 1.33
Płynność szybka (QR) 0.69 0.76
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.21 1.68
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 1.55% 1.72%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 18.97% 20.25%
Rentowność aktywów (ROA) 5.92% 7.55%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-04-20 76/2020 386 183324
Poz. 183324. „ALMA-ALPINEX” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000072829. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.12.2001.
[KI.X NS-REJ.KRS/1897/20/577]

W dniu 01.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 183324. „ALMA-ALPINEX” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000072829. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.12.2001.
[KI.X NS-REJ.KRS/1897/20/577]

W dniu 01.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2019-05-14 92/2019 401 287443
Poz. 287443. „ALMA-ALPINEX” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000072829. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.12.2001.
[RDF/110940/19/242]

W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 287443. „ALMA-ALPINEX” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000072829. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.12.2001.
[RDF/110940/19/242]

W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-14 92/2019 401 287444
Poz. 287444. „ALMA-ALPINEX” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000072829. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.12.2001.
[RDF/110940/19/643]

W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 287444. „ALMA-ALPINEX” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000072829. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.12.2001.
[RDF/110940/19/643]

W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-14 92/2019 401 287445
Poz. 287445. „ALMA-ALPINEX” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000072829. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.12.2001.
[RDF/110940/19/44]

W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 287445. „ALMA-ALPINEX” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000072829. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.12.2001.
[RDF/110940/19/44]

W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-14 92/2019 401 287446
Poz. 287446. „ALMA-ALPINEX” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000072829. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.12.2001.
[RDF/110940/19/445]

W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 287446. „ALMA-ALPINEX” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000072829. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.12.2001.
[RDF/110940/19/445]

W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-09-13 178/2018 535 398424
Poz. 398424. „ALMA-ALPINEX” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000072829. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.12.2001.
[RDF/234708/18/385]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 398424. „ALMA-ALPINEX” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000072829. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.12.2001.
[RDF/234708/18/385]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-13 178/2018 535 398425
Poz. 398425. „ALMA-ALPINEX” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000072829. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.12.2001.
[RDF/234709/18/786]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 398425. „ALMA-ALPINEX” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000072829. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.12.2001.
[RDF/234709/18/786]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-13 178/2018 536 398426
Poz. 398426. „ALMA-ALPINEX” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000072829. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.12.2001.
[RDF/234710/18/498]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 398426. „ALMA-ALPINEX” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000072829. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.12.2001.
[RDF/234710/18/498]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-13 178/2018 536 398427
Poz. 398427. „ALMA-ALPINEX” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000072829. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.12.2001.
[RDF/234711/18/899]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 398427. „ALMA-ALPINEX” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000072829. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.12.2001.
[RDF/234711/18/899]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki