Szczegóły spółki

Nazwa "SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6141472974
REGON 230820274
KRS 0000072790
Adres ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW www.ssemp.pl
PKD
  • 4110Z — realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
  • 4211Z — roboty związane z budową dróg i autostrad
  • 6810Z — kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.01 0.01
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.01 0.01
Płynność bieżąca (CR) 20.38 25.55
Płynność szybka (QR) 20.38 25.54
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.01 0.01
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 11.62% 1.7%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 2.72% 0.35%
Rentowność aktywów (ROA) 2.69% 0.35%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-10-08 195/2019 393 1062848
Poz. 1062848. „SPECJALNA STREFA EKONO-
MICZNA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000072790. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/19568/19/313]

W dniu 01.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 16.09.2019 R., REP. A NR 4729/2019, NOTARIUSZ
IRENEUSZ BARCIŚ Z KANCELARII NOTARIALNEJ
W KAMIENNEJ GÓRZE PRZY ALEI WOJSKA POL-
SKIEGO 12. - ZMIENIONO §3, §23 UST. 1, §28 UST.
1 PKT 14, §28 UST. 2 PKT 6, §30 UST.5, §37 UST.
1 PKT 3 I 4, §45 UST. 3 PKT 3-5, §49 UST. 2, §51 PKT
2-5; - DODANO W §54 PKT 3 STATUTU SPÓŁKI
Poz. 1062848. „SPECJALNA STREFA EKONO-
MICZNA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000072790. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/19568/19/313]

W dniu 01.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 16.09.2019 R., REP. A NR 4729/2019, NOTARIUSZ
IRENEUSZ BARCIŚ Z KANCELARII NOTARIALNEJ
W KAMIENNEJ GÓRZE PRZY ALEI WOJSKA POL-
SKIEGO 12. - ZMIENIONO §3, §23 UST. 1, §28 UST.
1 PKT 14, §28 UST. 2 PKT 6, §30 UST.5, §37 UST.
1 PKT 3 I 4, §45 UST. 3 PKT 3-5, §49 UST. 2, §51 PKT
2-5; - DODANO W §54 PKT 3 STATUTU SPÓŁKI
2019-07-15 135/2019 1125 690451
Poz. 690451. „SPECJALNA STREFA EKONO-
MICZNA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000072790. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.12.2001.
[RDF/144856/19/35]

W dniu 06.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 690451. „SPECJALNA STREFA EKONO-
MICZNA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000072790. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.12.2001.
[RDF/144856/19/35]

W dniu 06.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-15 135/2019 1125 690452
Poz. 690452. „SPECJALNA STREFA EKONO-
MICZNA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000072790. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.12.2001.
[RDF/144856/19/436]

W dniu 06.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 690452. „SPECJALNA STREFA EKONO-
MICZNA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000072790. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.12.2001.
[RDF/144856/19/436]

W dniu 06.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-15 135/2019 1125 690453
Poz. 690453. „SPECJALNA STREFA EKONO-
MICZNA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000072790. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.12.2001.
[RDF/144856/19/837]

W dniu 06.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 690453. „SPECJALNA STREFA EKONO-
MICZNA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000072790. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.12.2001.
[RDF/144856/19/837]

W dniu 06.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-15 135/2019 1125 690454
Poz. 690454. „SPECJALNA STREFA EKONO-
MICZNA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000072790. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.12.2001.
[RDF/144856/19/238]

W dniu 06.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 690454. „SPECJALNA STREFA EKONO-
MICZNA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000072790. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.12.2001.
[RDF/144856/19/238]

W dniu 06.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-02-27 41/2019 271 88064
Poz. 88064. „SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000072790. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/4318/19/144]

W dniu 20.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ŚWIĄTEK 2. KRZYSZ-
TOF JÓZEF 3. 51032803491 wpisać: 2 1. WOŁYNIEC
2. ZDZISŁAW 3. 59062004570
Poz. 88064. „SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000072790. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/4318/19/144]

W dniu 20.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ŚWIĄTEK 2. KRZYSZ-
TOF JÓZEF 3. 51032803491 wpisać: 2 1. WOŁYNIEC
2. ZDZISŁAW 3. 59062004570
2018-11-16 222/2018 1273 1052641
Poz. 1052641. „SPECJALNA STREFA EKONO-
MICZNA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000072790. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/22056/18/192]

W dniu 25.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. KLEŚTA
2. EUGENIUSZ ANDRZEJ 3. 57111606951 wpisać:
2 1. REGNER 2. ŁUKASZ PIOTR 3. 82010516872
Poz. 1052641. „SPECJALNA STREFA EKONO-
MICZNA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000072790. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/22056/18/192]

W dniu 25.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. KLEŚTA
2. EUGENIUSZ ANDRZEJ 3. 57111606951 wpisać:
2 1. REGNER 2. ŁUKASZ PIOTR 3. 82010516872
2018-09-18 181/2018 667 428953
Poz. 428953. „SPECJALNA STREFA EKONO-
MICZNA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000072790. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.12.2001.
[RDF/268577/18/334]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428953. „SPECJALNA STREFA EKONO-
MICZNA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000072790. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.12.2001.
[RDF/268577/18/334]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 668 428954
Poz. 428954. „SPECJALNA STREFA EKONO-
MICZNA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000072790. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.12.2001.
[RDF/268578/18/735]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428954. „SPECJALNA STREFA EKONO-
MICZNA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000072790. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.12.2001.
[RDF/268578/18/735]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 668 428955
Poz. 428955. „SPECJALNA STREFA EKONO-
MICZNA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000072790. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.12.2001.
[RDF/268579/18/136]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428955. „SPECJALNA STREFA EKONO-
MICZNA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000072790. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.12.2001.
[RDF/268579/18/136]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 668 428956
Poz. 428956. „SPECJALNA STREFA EKONO-
MICZNA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000072790. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.12.2001.
[RDF/268580/18/848]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428956. „SPECJALNA STREFA EKONO-
MICZNA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000072790. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.12.2001.
[RDF/268580/18/848]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki