Szczegóły spółki

Nazwa RHENUS LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 1180091073
REGON 011220115
KRS 0000071960
Adres ul. Puławska 99, 02-595 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 5210B — magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
  • 4941Z — transport drogowy towarów
  • 5221Z — działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
  • 6499Z — pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.44 0.45
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.78 0.81
Płynność bieżąca (CR) 2.08 2.97
Płynność szybka (QR) 2.08 2.97
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.78 0.81
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 7.85% 8.47%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 32.21% 27.65%
Rentowność aktywów (ROA) 18.09% 15.29%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-25 122/2020 419 346250
Poz. 346250. RHENUS LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000071960. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2001.
[RDF/206981/20/420]

W dniu 15.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 346250. RHENUS LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000071960. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2001.
[RDF/206981/20/420]

W dniu 15.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-23 120/2020 429 337057
Poz. 337057. RHENUS LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000071960. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2001.
[RDF/206555/20/310]

W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.01.2019
Poz. 337057. RHENUS LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000071960. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2001.
[RDF/206555/20/310]

W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.01.2019
2020-06-23 120/2020 429 337058
Poz. 337058. RHENUS LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000071960. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2001.
[RDF/206555/20/711]

W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.01.2019
Poz. 337058. RHENUS LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000071960. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2001.
[RDF/206555/20/711]

W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.01.2019
2020-06-23 120/2020 429 337059
Poz. 337059. RHENUS LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000071960. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2001.
[RDF/206571/20/233]

W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 337059. RHENUS LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000071960. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2001.
[RDF/206571/20/233]

W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2019-07-09 131/2019 1124 609751
Poz. 609751. RHENUS LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000071960. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2001.
[RDF/138725/19/704]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 609751. RHENUS LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000071960. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2001.
[RDF/138725/19/704]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1124 609752
Poz. 609752. RHENUS LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000071960. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2001.
[RDF/138725/19/105]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 609752. RHENUS LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000071960. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2001.
[RDF/138725/19/105]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1124 609753
Poz. 609753. RHENUS LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000071960. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2001.
[RDF/138725/19/506]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 609753. RHENUS LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000071960. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2001.
[RDF/138725/19/506]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1124 609754
Poz. 609754. RHENUS LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000071960. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2001.
[RDF/138725/19/907]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 609754. RHENUS LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000071960. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2001.
[RDF/138725/19/907]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-02 126/2019 933 513057
Poz. 513057. RHENUS LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000071960. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.12.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/36159/19/790]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały 1 (dla pozycji: 1. RHENUS
LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W SWA-
RZĘDZ-JASIN 2. kraj POLSKA województwo WIEL-
KOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ
miejscowość JASIN) wykreślić: 3. miejscowość
JASIN ulica UL. RABOWICKA nr domu 51A kod
pocztowy 62-020 poczta SWARZĘDZ kraj POLSKA
wpisać: 3. miejscowość JASIN ulica UL. RABO-
WICKA nr domu 67 kod pocztowy 62-020 poczta
SWARZĘDZ kraj POLSKA
Poz. 513057. RHENUS LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000071960. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.12.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/36159/19/790]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały 1 (dla pozycji: 1. RHENUS
LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W SWA-
RZĘDZ-JASIN 2. kraj POLSKA województwo WIEL-
KOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ
miejscowość JASIN) wykreślić: 3. miejscowość
JASIN ulica UL. RABOWICKA nr domu 51A kod
pocztowy 62-020 poczta SWARZĘDZ kraj POLSKA
wpisać: 3. miejscowość JASIN ulica UL. RABO-
WICKA nr domu 67 kod pocztowy 62-020 poczta
SWARZĘDZ kraj POLSKA
2019-04-25 81/2019 283 241270
Poz. 241270. RHENUS LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000071960. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.12.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22860/19/918]

W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. RHENUS LOGI-
STICS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W BŁONIU
II 2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina BŁONIE
miejscowość PASS 3. miejscowość PASS ulica
UL. STEFANA BATOREGO nr domu 6 kod pocztowy
05-870 poczta BŁONIE kraj POLSKA
Poz. 241270. RHENUS LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000071960. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.12.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22860/19/918]

W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. RHENUS LOGI-
STICS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W BŁONIU
II 2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina BŁONIE
miejscowość PASS 3. miejscowość PASS ulica
UL. STEFANA BATOREGO nr domu 6 kod pocztowy
05-870 poczta BŁONIE kraj POLSKA
2018-10-01 190/2018 675 519355
Poz. 519355. RHENUS LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000071960. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2001.
[RDF/335191/18/2]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 519355. RHENUS LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000071960. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2001.
[RDF/335191/18/2]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-01 190/2018 675 519356
Poz. 519356. RHENUS LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000071960. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2001.
[RDF/335192/18/403]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 519356. RHENUS LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000071960. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2001.
[RDF/335192/18/403]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-01 190/2018 675 519357
Poz. 519357. RHENUS LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000071960. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2001.
[RDF/335193/18/804]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 519357. RHENUS LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000071960. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2001.
[RDF/335193/18/804]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-01 190/2018 675 519358
Poz. 519358. RHENUS LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000071960. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2001.
[RDF/335194/18/205]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 519358. RHENUS LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000071960. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.12.2001.
[RDF/335194/18/205]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-02-07 27/2018 420 36442
Poz. 36442. RHENUS LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000071960. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.12.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/4091/18/599]

W dniu 31.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SCHEURER 2. NADJA
wpisać: 2 1. DELARUE 2. GILLES JAN
Poz. 36442. RHENUS LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000071960. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.12.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/4091/18/599]

W dniu 31.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SCHEURER 2. NADJA
wpisać: 2 1. DELARUE 2. GILLES JAN

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki