Szczegóły spółki

Nazwa ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH "SHL" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6570081470
REGON 290622372
KRS 0000070591
Adres ul. Zagnańska 27, 25-528 Kielce
Telefon 413 631 120
Faks 413 631 120
E-mail shl@pl.ma.gruppoln.com
WWW www.zwmshl.pl
PKD
 • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.2 0.15
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.25 0.18
Płynność bieżąca (CR) 4.41 8.09
Płynność szybka (QR) 4.41 8.09
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.25 0.18
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 35.25% 25.46%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 16.74% 11.0%
Rentowność aktywów (ROA) 13.37% 9.31%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-17 11/2020 311 25728
Poz. 25728. ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH
„SHL” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000070591. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.12.2001.
[KI.X NS-REJ.KRS/37/20/772]

W dniu 10.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu      h) Spółdzielnie
Poz. 25728. ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH
„SHL” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000070591. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.12.2001.
[KI.X NS-REJ.KRS/37/20/772]

W dniu 10.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu      h) Spółdzielnie
2020-01-03 02/2020 379 6111
Poz. 6111. ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH
„SHL” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000070591. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[RDF/184961/19/684]
W dniu 20.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.12.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018      h) Spółdzielnie
Poz. 6111. ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH
„SHL” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000070591. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[RDF/184961/19/684]
W dniu 20.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.12.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018      h) Spółdzielnie
2019-08-14 157/2019 391 970817
Poz. 970817. ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH
„SHL” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000070591. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.12.2001.
[KI.X NS-REJ.KRS/7139/19/198]

W dniu 07.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. RAMELLO 2. DIEGO 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. AMBERTI 2. ALESSANDRO
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. BLANC 2. OSVALDO wpisać:
2 1. CANAVERO 2. GIOVANNI 3. 43072908690    h) spółdzielcza kasa

     oszczędnościowo-

       kredytowa
Poz. 970817. ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH
„SHL” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000070591. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.12.2001.
[KI.X NS-REJ.KRS/7139/19/198]

W dniu 07.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. RAMELLO 2. DIEGO 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. AMBERTI 2. ALESSANDRO
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. BLANC 2. OSVALDO wpisać:
2 1. CANAVERO 2. GIOVANNI 3. 43072908690    h) spółdzielcza kasa

     oszczędnościowo-

       kredytowa
2019-07-24 142/2019 1039 830357
Poz. 830357. ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH
„SHL” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000070591. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[RDF/158663/19/530]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 830357. ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH
„SHL” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000070591. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[RDF/158663/19/530]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1039 830358
Poz. 830358. ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH
„SHL” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000070591. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[RDF/158663/19/931]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 830358. ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH
„SHL” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000070591. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[RDF/158663/19/931]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1039 830359
Poz. 830359. ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH
„SHL” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000070591. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[RDF/158663/19/332]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 830359. ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH
„SHL” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000070591. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[RDF/158663/19/332]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-09-12 177/2018 750 389415
Poz. 389415. ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH
„SHL” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000070591. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.12.2001.
[KI.X NS-REJ.KRS/6091/18/741]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 25.05.2018 R., REP. A 2961/2018, EMERYTO-
WANA NOTARIUSZ DANUTA KOSIM-KRUSZEW-
SKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZ MAGDALENY
WITKOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, UL. SZARA 14/15 - ZMIENIONO:
§ 12 UST. 2, § 16 UST. 2, § 21 UST. 3.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. ULEWSKI
2. KRZYSZTOF 3. 47082700239 wpisać: 2 1. BLANC
2. OSVALDO
Poz. 389415. ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH
„SHL” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000070591. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.12.2001.
[KI.X NS-REJ.KRS/6091/18/741]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 25.05.2018 R., REP. A 2961/2018, EMERYTO-
WANA NOTARIUSZ DANUTA KOSIM-KRUSZEW-
SKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZ MAGDALENY
WITKOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, UL. SZARA 14/15 - ZMIENIONO:
§ 12 UST. 2, § 16 UST. 2, § 21 UST. 3.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. ULEWSKI
2. KRZYSZTOF 3. 47082700239 wpisać: 2 1. BLANC
2. OSVALDO
2018-07-04 128/2018 411 240024
Poz. 240024. ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH
„SHL” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000070591. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[RDF/97294/18/280]

W dniu 04.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 240024. ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH
„SHL” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000070591. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[RDF/97294/18/280]

W dniu 04.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-04 128/2018 411 240025
Poz. 240025. ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH
„SHL” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000070591. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[RDF/97295/18/681]

W dniu 04.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 240025. ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH
„SHL” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000070591. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[RDF/97295/18/681]

W dniu 04.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-04 128/2018 411 240026
Poz. 240026. ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH
„SHL” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000070591. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[RDF/97296/18/82]

W dniu 04.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 240026. ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH
„SHL” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000070591. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[RDF/97296/18/82]

W dniu 04.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-04 128/2018 411 240027
Poz. 240027. ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH
„SHL” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000070591. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[RDF/97297/18/483]

W dniu 04.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017      h) Spółdzielnie
Poz. 240027. ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH
„SHL” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000070591. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[RDF/97297/18/483]

W dniu 04.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017      h) Spółdzielnie
2018-06-25 121/2018 476 210136
Poz. 210136. ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH
„SHL” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000070591. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.12.2001.
[KI.X NS-REJ.KRS/4776/18/669]

W dniu 23.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. CANAVERO 2. GIANLUCA) wpisać:
3. 76050817815      h) Spółdzielnie
Poz. 210136. ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH
„SHL” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000070591. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.12.2001.
[KI.X NS-REJ.KRS/4776/18/669]

W dniu 23.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. CANAVERO 2. GIANLUCA) wpisać:
3. 76050817815      h) Spółdzielnie

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki