Szczegóły spółki

Nazwa WROCŁAWSKI KLUB SPORTOWY "ŚLĄSK WROCŁAW" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8942323724
REGON 931121527
KRS 0000070008
Adres ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław
Telefon 717 223 936
Faks 717 223 936
E-mail biuro@slaskwroclaw.pl
WWW www.slaskwroclaw.pl
PKD
  • 9319Z — pozostała działalność związana ze sportem
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 3.16 6.95
Zadłużenie / kapitał (D/E) -1.46 -1.17
Płynność bieżąca (CR) 0.38 0.13
Płynność szybka (QR) 0.35 0.1
Złota/srebrna reguła bilansowa -1.46 -1.17
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 15.63% -20.9%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -20.18% 20.09%
Rentowność aktywów (ROA) 43.57% -119.46%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2018-04-03 65/2018 188 88428
Poz. 88428. WROCŁAWSKI KLUB SPORTOWY „ŚLĄSK
WROCŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000070008. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2001.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9792/18/62]

W dniu 23.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. WOJTYŁA LANKA-
MER 2. MAGDALENA KRYSTYNA 3. 80080511405
wpisać: 2 1. DYMALSKI 2. MARIAN 3. 54032000455
Poz. 88428. WROCŁAWSKI KLUB SPORTOWY „ŚLĄSK
WROCŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000070008. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO-
CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2001.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9792/18/62]

W dniu 23.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. WOJTYŁA LANKA-
MER 2. MAGDALENA KRYSTYNA 3. 80080511405
wpisać: 2 1. DYMALSKI 2. MARIAN 3. 54032000455

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki