Szczegóły spółki

Nazwa PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6110203055
REGON 230020349
KRS 0000066687
Adres ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra
Telefon 756 433 100
Faks 756 433 100
E-mail jelfa@jelfa.com.pl
WWW www.jelfa.com.pl
PKD
 • 1086Z — produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
 • 1089Z — produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 2042Z — produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
 • 2110Z — produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
 • 2120Z — produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • 3530Z — wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • 3600Z — pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 • 4646Z — sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • 6492Z — pozostałe formy udzielania kredytów
 • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 7211Z — badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • 7219Z — badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.06 0.06
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.06 0.06
Płynność bieżąca (CR) 1.01 1.33
Płynność szybka (QR) 0.36 0.68
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.06 0.06
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -28.12% 12.65%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -4.02% 1.84%
Rentowność aktywów (ROA) -3.8% 1.73%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki