Szczegóły spółki

Nazwa TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9560015177
REGON 870300040
KRS 0000066071
Adres ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
Telefon 0566210569
Faks 0566210569
E-mail sekretariat@tarr.org.pl
WWW www.tarr.org.pl
PKD
  • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  • 6399Z — pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 6619Z — pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  • 6810Z — kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.15 0.33
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.18 0.49
Płynność bieżąca (CR) 9.92 0.79
Płynność szybka (QR) 9.92 0.79
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.18 0.49
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -52.21% 21.09%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -10.74% 7.16%
Rentowność aktywów (ROA) -9.11% 4.81%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki