Szczegóły spółki

Nazwa TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9560015177
REGON 870300040
KRS 0000066071
Adres ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
Telefon 0566210569
Faks 0566210569
E-mail sekretariat@tarr.org.pl
WWW www.tarr.org.pl
PKD
  • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  • 6399Z — pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 6619Z — pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  • 6810Z — kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych